YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 4 trang 7 SGK Toán 9 Tập 1

Giải bài 4 tr 7 sách GK Toán 9 Tập 1

Tìm số x không âm, biết:

a) \(\sqrt{x}= 15\);           b) \(2\sqrt{x}=14\) ;

c) \(\sqrt{x}<\sqrt{2}\);          d) \(\sqrt{2x} < 4\).

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Phương pháp giải:

Như bài tập trước, Để giải bài 4 này, các em tìm được một số \(x^2=a\) (với a không âm) thì em suy ra là \(x=\pm\sqrt{a}\)

Lời giải:

Câu a:

Ta có: 

\(\begin{array}{l}
\sqrt x  = 15 \Leftrightarrow {(\sqrt x )^2} = {15^2}\\
 \Leftrightarrow x = 225
\end{array}\)

Câu b:

\(\begin{array}{l}
2\sqrt x  = 14 \Leftrightarrow \sqrt x  = \frac{{14}}{2} = 7\\
 \Leftrightarrow {(\sqrt x )^2} = {7^2} \Leftrightarrow x = 49
\end{array}\)

Câu c:

Đây là một bất phương trình của hai số không âm, vậy ta sẽ bình phương cả hai vế:

\(\begin{array}{l}
\sqrt x  < \sqrt 2  \Leftrightarrow {(\sqrt x )^2} < {(\sqrt 2 )^2}\\
 \Leftrightarrow x < 4
\end{array}\)

Câu d: 

Tương tự với câu c ở trên, lại một bất phương trình của hai số không âm, ta cũng bình phương cả hai vế:

\(\begin{array}{l}
\sqrt {2x}  < 4 \Leftrightarrow {(\sqrt {2x} )^2} < {4^2}\\
 \Leftrightarrow 2x < 16 \Leftrightarrow x < 8
\end{array}\)

-- Mod Toán 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 7 SGK Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON