ON
YOMEDIA

Hỏi đáp về Căn bậc hai - Đại số 9

Nếu các em có những khó khăn nào về nội dung bài học Toán 9 Bài 1 Căn bậc hai, các em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp. Các em có thể đặt câu hỏi nằm trong phần bài tập SGK, bài tập nâng cao, cộng đồng Toán HOC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

YOMEDIA

Danh sách hỏi đáp (3039 câu):

 

 

 

YOMEDIA
1=>1