YOMEDIA

Địa Lý 9: Sự Phân Hóa Lãnh Thổ

Bài học

Chương Sự Phân Hóa Lãnh Thổ​ với nội dung về các đặc điểm của thiên nhiên, kinh tế ở các vùng lãnh thổ ở Việt Nam. Song song với học kiến thức Hoc247 còn đưa vào các câu hỏi trắc nghiệm với thời gian quy định cũng như các bài tập SGK được giải một cách chi tiết và chính xác nhất. Mời các em xem nội dung tại đây. 

AANETWORK
 

 

AANETWORK
OFF