Sự Phân Hóa Lãnh Thổ

Bài học

 • Bài 17: Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ

  Bài 17: Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ
  Hoc 247 giới thiệu đến các em bài học: Bài 17: Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ hi vọng đây sẽ là tài liệu khoong chỉ dành cho các em học sinh mà còn cho quý thầy cô trong việc giảng dạy. 

  5 trắc nghiệm 36 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 18: Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ (tt)

  Bài 18: Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ (tt)
  Hoc 247 giới thiệu đến các em bài học: Bài 18: Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ (tt) hi vọng đây sẽ là tài liệu khoong chỉ dành cho các em học sinh mà còn cho quý thầy cô trong việc giảng dạy. 

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 19: Thực hành Đọc bản đồ, phân tích và đánh giá ảnh hưởng của tài nguyên khoáng sản đối với phát triển công nghiệp ở Trung du và miền núi Bắc Bộ

  Bài 19: Thực hành Đọc bản đồ, phân tích và đánh giá ảnh hưởng của tài nguyên khoáng sản đối với phát triển công nghiệp ở Trung du và miền núi Bắc Bộ
  Hoc 247 giới thiệu đến các em bài học: Bài 19: Thực hành Đọc bản đồ, phân tích và đánh giá ảnh hưởng của tài nguyên khoáng sản đối với phát triển công nghiệp ở Trung du và miền núi Bắc Bộ hi vọng đây sẽ là tài liệu khoong chỉ dành cho các em học sinh mà còn cho quý thầy cô trong việc giảng dạy. 

  Xem chi tiết

 • Bài 20: Vùng Đồng bằng sông Hồng

  Bài 20: Vùng Đồng bằng sông Hồng
  Hoc 247 giới thiệu đến các em bài học: Bài 20: Vùng Đồng bằng sông Hồng hi vọng đây sẽ là tài liệu khoong chỉ dành cho các em học sinh mà còn cho quý thầy cô trong việc giảng dạy. 

  5 trắc nghiệm 22 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 21: Vùng Đồng bằng sông Hồng (tiếp theo)

  Bài 21: Vùng Đồng bằng sông Hồng (tiếp theo)
  Hoc 247 giới thiệu đến các em bài học: Bài 21: Vùng Đồng bằng sông Hồng (tiếp theo) hi vọng đây sẽ là tài liệu khoong chỉ dành cho các em học sinh mà còn cho quý thầy cô trong việc giảng dạy. 

  5 trắc nghiệm 18 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 22: Thực hành Vẽ và phân tích biểu đồ về mối quan hệ giữa dân số, sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người

  Bài 22: Thực hành Vẽ và phân tích biểu đồ về mối quan hệ giữa dân số, sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người
  Hoc 247 giới thiệu đến các em bài học: Bài 22: Thực hành Vẽ và phân tích biểu đồ về mối quan hệ giữa dân số, sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người hi vọng đây sẽ là tài liệu khoong chỉ dành cho các em học sinh mà còn cho quý thầy cô trong việc giảng dạy. 

  1 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 23: Vùng Bắc Trung Bộ

  Bài 23: Vùng Bắc Trung Bộ
  Bài 23: Vùng Bắc Trung Bộ này sẽ giúp các em học sinh nhận biết vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ và ý nghĩa của chúng đối với việc phát triển kinh tế - xã hội. Trình bày được đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên của vùng và những thuận lợi, khó khăn đối với phát triển kinh tế - xã hội. Trình bày được đặc điểm dân cư, xã hội và những thuận lợi, khó khăn đối với sự phát triển của vùng.

  5 trắc nghiệm 8 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 24: Vùng Bắc Trung Bộ (tiếp theo)

  Bài 24: Vùng Bắc Trung Bộ (tiếp theo)
  Bài học Vùng Bắc Trung Bộ (tiếp theo) cung cấp kiến thức để học sinh trình bày được tình hình phát triển và phân bố một số ngành sản xuất chủ yếu ở Bắc Trung Bộ. Nêu được tên các trung tâm kinh tế lớn và chức năng chủ yếu của từng trung tâm. Biết một số loại tài nguyên của vùng, quan trọng là rừng, chương trình trồng rừng, xây dựng hồ chứa nước đã góp phần làm giảm nhẹ thiên tai và bảo vệ môi trường.

  5 trắc nghiệm 14 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 25: Vùng duyên hải Nam Trung Bộ

  Bài 25: Vùng duyên hải Nam Trung Bộ
  Bài học Vùng duyên hải Nam Trung Bộ, sẽ giúp các em học sinh nhận biết vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ và nêu ý nghĩa của chúng đối với việc phát triển kinh tế, xã hội. Trình bày được đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên của vùng, những thuận lợi, khó khăn của tự nhiên đối với phát triển kinh tế, xã hội. Trình bày được đặc điểm dân cư, xã hội, những thuận lợi, khó khăn của nó đối với sự phát triển kinh tế, xã hội.

  5 trắc nghiệm 17 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 26: Vùng duyên hải Nam Trung Bộ (tiếp theo)

  Bài 26: Vùng duyên hải Nam Trung Bộ (tiếp theo)
  Trong công cuộc đổi mới, duyên hải Nam Trung Bộ có những bước tiến đáng kể theo hướng khai thác mạnh kinh tế biển, phát huy sự năng động của dân cư trong nền kinh tế thị trường. Thành tựu này được thể hiện trong các ngành nông nghiệp, công nghiệp và du lịch. Mời tất cả các em cùng tìm hiểu bài học này: Bài 26: Vùng duyên hải Nam Trung Bộ (tiếp theo)

  5 trắc nghiệm 8 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 27: Thực hành Kinh tế biển Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ

  Bài 27: Thực hành Kinh tế biển Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ
  Học 247 giới thiệu đến các em học sinh bài Thực hành Kinh tế biển Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ giúp các em đọc bản đồ, đặc điểm kinh tế biển của vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ. 

  4 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 28: Vùng Tây Nguyên

  Bài 28: Vùng Tây Nguyên
  Nằm ở phía Tây Nam nước ta, Tây Nguyên có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế, chính trị, quốc phòng đối với cả nước và khu vực Đông Dương. Tây Nguyên có tiềm năng tài nguyên để phát triển kinh tế và có đặc điểm dân cư xã hội rất đặc thù. Mời các em học sinh tìm hiểu bài học này: Vùng Tây Nguyên

  5 trắc nghiệm 16 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 29: Vùng Tây Nguyên (tiếp theo)

  Bài 29: Vùng Tây Nguyên (tiếp theo)
  Tây Nguyên có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế, chính trị,an ninh quốc phòng đối với cả nước và khu vực đông dương. Là vùng có tiềm năng về tự nhiên để phát triển kinh tế- xã hội. Các đân tộc Tây Nguyên có truyền thống đoàn kết, có bản sắc văn hóa vừa đa dạng vừa có nét đặc thù. Vậy chúng ta cùng tìm hiểu về Tây Nguyên qua bài học hôm nay. Bài 29: Vùng Tây Nguyên (tiếp theo)

  5 trắc nghiệm 6 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 30: Thực hành So sánh tình hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở Trung du và Miền núi Bắc Bộ với Tây Nguyên

  Bài 30: Thực hành So sánh tình hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở Trung du và Miền núi Bắc Bộ với Tây Nguyên
  Học 247 giới thiệu đến các em học sinh bài học: Bài 30: Thực hành So sánh tình hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở Trung du và Miền núi Bắc Bộ với Tây Nguyên giúp các em học sinh có thể tình hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở Trung du và miền núi với Tây Nguyên.

  5 trắc nghiệm 2 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 18: Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ (tiếp theo)

  Bài 18: Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ (tiếp theo)
  Trung du và miền núi Bắc Bộ là địa bàn phát triển nhiều ngành công nghiệp quan trọng như khai khoáng, thủy điện. Cơ cấu sản xuất nông nghiệp đa dạng, đặc biệt là trồng cây công nghiệp, cây dược liệu, rau quả cận nhiệt và ôn đới. Các thành phố công nghiệp đã phát huy vai trò trung tâm kinh tế vùng. Mời các em cùng tìm hiểu bài học: Bài 18: Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ (tiếp theo)

  5 trắc nghiệm 8 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 34: Thực hành Phân tích một số ngành công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam Bộ

  Bài 34: Thực hành Phân tích một số ngành công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam Bộ
  Học 247 giới thiệu đến các em bài học: Bài 34: Thực hành Phân tích một số ngành công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam Bộ giúp các em tìm hiểu về các ngành kinh tế trọng điểm ở Đông Nam Bộ. Bên cạnh đó các em sẽ có kĩ năng vẽ được biểu đồ cột từ đó rút ra nhận xét đánh giá về tình hình phát triển công nghiệp.

  5 trắc nghiệm 1 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 37: Thực hành Vẽ và phân tích biểu đồ về tình hình sản xuất của ngành thủy sản ở đồng bằng sông Cửu Long

  Bài 37: Thực hành Vẽ và phân tích biểu đồ về tình hình sản xuất của ngành thủy sản ở đồng bằng sông Cửu Long
  Học 247 giới thiệu đến các em bài học: Thực hành Vẽ và phân tích biểu đồ về tình hình sản xuất của ngành thủy sản ở đồng bằng sông Cửu Long 

  5 trắc nghiệm 2 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 40: Thực hành Đánh giá tiềm năng kinh tế của các đảo ven bờ và tìm hiểu về ngành công nghiệp dầu khí

  Bài 40: Thực hành Đánh giá tiềm năng kinh tế của các đảo ven bờ và tìm hiểu về ngành công nghiệp dầu khí
  Học 247 giới thiệu đến các em bài học: Thực hành Đánh giá tiềm năng kinh tế của các đảo ven bờ và tìm hiểu về ngành công nghiệp dầu khí​ 

  5 trắc nghiệm 3 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 33: Vùng Đông Nam Bộ (tiết tiếp theo)

  Bài 33: Vùng Đông Nam Bộ (tiết tiếp theo)
  Bài 33: Vùng Đông Nam Bộ (tiết tiếp theo) giúp các em tìm hiểu vùng Đông Nam Bộ là vùng có cơ cấu hoàn thiện nhất so với cả nước. Trong đó ngành công nghiệp- xây dựng chiếm tỉ trọng cao nhất trong GDP với nhiều ngành công nghiệp chủ lực. Ngành nông- lâm- ngư nghiệp tuy chiếm tỉ trọng nhỏ nhưng lại có vai trò quan trọng. Mời các em cùng tìm hiểu bài học này

  5 trắc nghiệm 5 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 36: Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (tiếp theo)

  Bài 36: Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (tiếp theo)
  Học 247 giới thiệu đến các em bài học: Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (tiếp theo)

  5 trắc nghiệm 57 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 32: Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo)

  Bài 32: Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo)
  Bài học cung cấp kiến thức giúp học sinh trình bày được đặc điểm phát triển kinh tế của vùng. Biết việc khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản hợp lí và tiết kiệm, góp phần bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Có kĩ năng phân tích các bản đồ, địa lí kinh tế vùng Đông Nam Bộ hoặc atlat địa lí Việt Nam để nhận sự phân bố một số ngành kinh tế của vùng. Phân tích bảng số liệu thống kê để biết tình hình phát triển ngành công nghiệp và nông nghiệp của vùng. Vậy để hiểu các vấn đề trên mời tất cả các em học sinh cùng tìm hiểu: Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo) 

  5 trắc nghiệm 41 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 39: Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển - đảo (tiếp theo)

  Bài 39: Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển - đảo (tiếp theo)
  Học 247 giới thiệu đến các em bài học: Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, đảo (tiếp theo)​ 

  5 trắc nghiệm 24 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 35: Vùng Đồng bằng sông Cửu Long

  Bài 35: Vùng Đồng bằng sông Cửu Long
  Học 247 giới thiệu đến các em học sinh bài học: Vùng Đồng bằng sông Cửu Long giúp các em tìm hiểu về vị trí địa lý, phạm vi lãnh thổ và điều kiện tự nhiên của vùng Đông bằng sông Cửu Long.

  5 trắc nghiệm 49 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 31: Vùng Đông Nam Bộ

  Bài 31: Vùng Đông Nam Bộ
  Vùng Đông Nam Bộ là vùng phát triển kinh tế rất năng động, các điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên trên đất liền, trên biển cũng như đặc điểm dân cư và xã hội,... Mời các em học sinh cùng tìm hiểu bài học này

  5 trắc nghiệm 35 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 38: Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển - đảo

  Bài 38: Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển - đảo
  Học 247 giới thiệu đến các em bài học: Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, đảo

  5 trắc nghiệm 32 hỏi đáp

  Xem chi tiết