ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 5 trang 7 SGK Toán 9 Tập 1

Giải bài 5 tr 7 sách GK Toán 9 Tập 1

Tính cạnh một hình vuông, biết diện tích của nó bằng diện tích của một hình chữ nhật có chiều rộng 3,5m và chiều dài 14m.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

 
 

Hướng dẫn giải:

Gọi x(m) là độ dài của hình vuông (x>0).

Diện tích của hình chữ nhật: 

\(S_{hcn}=3,5.14=49(m^2)\)

Mặt khác, đề cho chúng ta biết diện tích của hình chữ nhật bằng diện tích hình vuông nên ta suy ra:

\(x^2=49\)\(\Rightarrow x=\sqrt{49}=7(m)\)

Vậy cạnh hình vuông là 7m.

-- Mod Toán 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 7 SGK Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1