YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 6 SGK Toán 9 Tập 1

Giải bài 1 tr 6 sách GK Toán 9 Tập 1

Tìm căn bậc hai số học của mỗi số sau rồi suy ra căn bậc hai của chúng

121; 144; 169; 225; 256; 324;361; 400.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

Phương pháp giải:

Như ta đã biết: Căn bậc hai của một số a không âm là số x sao cho \(x^2=a\)

Số \(\sqrt{a}\) là căn bậc hai số học của số dương a. 

Lời giải:

  • \(\sqrt{121}= 11\) . 

Hai căn bậc hai của 121 là 11 và -11.

  • \(\sqrt{144} = 12\). 

Hai căn bậc hai của 144 là 12 và -12.

  • \(\sqrt{169} = 13\). 

Hai căn bậc hai của 169 là 13 và -13.

  • \(\sqrt{225} = 15\). 

Hai căn bậc hai của 225 là 15 và -15.

  • \(\sqrt{256} = 16\). 

Hai căn bậc hai của 256 là 16 và -16.

  • \(\sqrt{324} = 18\). 

Hai căn bậc hai của 324 là 18 và -18.

  • \(\sqrt{361} = 19\). 

Hai căn bậc hai của 361 là 19 và -19.

  • \(\sqrt{400} = 20\).

 Hai căn bậc hai của 400 là 20 và -20.

-- Mod Toán 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 6 SGK Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON