Học Kì 2

 • Bài 11: Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

  Bài 11: Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
  Hoc247 xin giới thiệu đến các em học sinh bài học: Bài 11: Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước giúp các em tìm hiểu về trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Mời các em cùng tìm hiểu bài học này. 

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Bài 12: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân

  Bài 12: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân
  Hoc 247 giới thiệu đến các em học sinh bài học: Bài 12: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân giúp các em tìm hiểu về Hôn nhân là gì? Cơ sở của một cuộc hôn nhân hợp pháp luật. Quyền và nghĩa vụ của mỗi người trong hôn nhân là như thế nào? Mời tất cả các em cùng tìm hiểu bài học này. 

  5 trắc nghiệm 24 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 13: Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế

  Bài 13: Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế
  Hoc 247 xin giới thiệu đến các em học sinh bài Bài 13: Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế. Nội dung bài học giúp các em tìm hiểu về thế nào là kinh doanh là gì? Quyền tự do kinh doanh? Thuế và nghĩa vụ đóng thuế có vai trò và tác dụng như thế nào? Để làm rõ nội dung trên mời các em cùng tìm hiểu bài học sau. 

  5 trắc nghiệm 9 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 14: Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân

  Bài 14: Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân
  Từ xa xưa, con người đã biết làm ra công cụ bằng đá tác động vào tự nhiên tạo ra của cải vật chất phục vụ cuộc sống. Dần dần khoa học và kĩ thuật được phát minh và phát triển, công cụ lao động được cải tiến và hiệu qua ngày càng cao. Có được thành qua đó chính là nhgờ con người biết sử dụng công cụ, và biết lao động. Vậy Quyền và nghĩa vụ của công dân trong lao động như thế nào? Mời các em cùng tìm hiểu bài học này. 

  5 trắc nghiệm 14 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 15: Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý của công dân

  Bài 15: Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý của công dân
  Hoc247 xin giới thiệu đến các em bài học Bài 15: Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý của công dân. Nội dung bài sẽ giúp các em tìm hiểu về pháp luật là gì? Vi phạm pháp luật là gì? Các dấu hiệu nhận biết hành vi vi phạm và phân biệt các loại vi phạm pháp luật cũng như trách nhiệm pháp lí của công dân. Mời các em cùng tìm hiểu bài học dưới đây để làm rõ nội dung trên. 

  5 trắc nghiệm 24 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 16: Quyền tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội của công dân

  Bài 16: Quyền tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội của công dân
  Để giúp các em hiểu rõ hơn về cách thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân. Mời các em học sinh cùng theo dõi và tìm hiểu thông qua bài: “Quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân” 

  5 trắc nghiệm 6 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 17: Nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc

  Bài 17: Nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc
  Hoc247 xin giới thiệu đến các em học sinh bài Bài 17: Nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc để từ đó giúp các em hình thành cho mình ý thức bảo vệ tổ quốc. 

  5 trắc nghiệm 10 hỏi đáp

  Xem chi tiết

 • Bài 18: Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật

  Bài 18: Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật
  Hoc247 xin giới thiệu đến các em học sinh bài học: Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật giáo dục các em cách sống như thế nào là có đạo đức và tại sao chúng ta phải tuân thủ pháp luật. Để hiểu được mời tất cả các em học sinh cùng tìm hiểu bài học này.

  5 trắc nghiệm 6 hỏi đáp

  Xem chi tiết