YOMEDIA

Đại Số 9 Chương 4: Phương Trình Bậc Hai Một Ẩn

Phương trình bậc hai một ẩn là một chương quan trọng của môn Đại số 9 cũng như chương trình Toán THPT. Ở chương này, các em sẽ được tìm hiểu các khái niệm về hàm số và đồ thị của hàm số y=ax^2, công thức nghiệm của hàm số bậc hai, hệ thức Vi ét và ứng dụng, giải bài toán bằng cách lập phương trình. Để nắm vững nội dung lý thuyết, các em có thể luyện tập thêm một số bài tập trắc nghiệm cũng như tham khảo phần hướng dẫn giải bài tập SGK được HOC247 biên soạn với đầy đủ nội dung

ZUNIA9
 

 

AANETWORK
OFF