AMBIENT

Rút gọn A=A=x^2+cănx/x−cănx+1 − 2x+cănx/cănx + 1

bởi Phong Vu 21/01/2019

\(A=\dfrac{x^2+\sqrt{x}}{x-\sqrt{x}+1}-\dfrac{2x+\sqrt{x}}{\sqrt{x}}+1\)

a, Tìm đk để A có nghĩa.

b, Rút gọn A.

c, Tìm x để A=2.

d, Tìm GTNN của A.

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • a) điều kiện : để A có nghĩa \(\Leftrightarrow\) \(\left\{{}\begin{matrix}\sqrt{x}\ge0\\\sqrt{x}\ne0\end{matrix}\right.\) \(\Leftrightarrow\) \(\left\{{}\begin{matrix}x\ge0\\x\ne0\end{matrix}\right.\)\(\Rightarrow\) \(x>0\)

  b) A = \(\dfrac{x^2+\sqrt{x}}{x-\sqrt{x}+1}-\dfrac{2x+\sqrt{x}}{\sqrt{x}}+1\)

  A = \(\dfrac{\left(x-\sqrt{x}+1\right)\left(x+\sqrt{x}\right)}{x-\sqrt{x}+1}-\dfrac{\sqrt{x}\left(2\sqrt{x}+1\right)}{\sqrt{x}}+1\)

  A = \(x+\sqrt{x}-\left(2\sqrt{x}+1\right)+1\) \(\Leftrightarrow\) \(x+\sqrt{x}-2\sqrt{x}-1+1\)

  A = \(x-\sqrt{x}\)

  c) ta có : A = 2 \(\Leftrightarrow\) \(x-\sqrt{x}=2\) \(\Leftrightarrow\) \(x-\sqrt{x}-2=0\)

  đặc \(\sqrt{x}\) là a (a \(\ge\) 0) ta có phương trình tưng đương

  \(a^2-a-2=0\)

  ta có : \(a-b+c\) = \(1+1-2=0\)

  \(\Rightarrow\) phương trình có 2 nghiệm phân biệt

  \(a_1=-1\left(loại\right)\)

  \(a_2=2\left(tmđk\right)\)

  ta có : a = \(\sqrt{x}=2\) \(\Leftrightarrow\) \(x=4\)

  vậy \(x=4\) thì A = 2

  bởi Lê Thị Hải 21/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA