ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 23.1 trang 30 SBT Hóa học 8

Bài tập 23.1 trang 30 SBT Hóa học 8

Hãy điền những chữ và số thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau:

a) Một mol nguyên tử Cu có khối lượng ……g và một mol nguyên tử lưu huỳnh có khối lượng …….g kết hợp với nhau tạo thành một …… CuS có khối lượng …..g.

b) ……g chì kết hợp với …..g oxi tạo ra một mol phân tử Pb3O4 có khối lượng …g.

c) Trong 342g đường C12H22O11 có ……mol …..C, ……mol …… H và …………… mol ………O. Khối lượng của …………C là …………g, khối lượng của ………H là ………g, khối lượng của ………O là …………… g.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 23.1

 
 

a) Một mol nguyên tử Cu có khối lượng 64 g và một mol nguyên tử lưu huỳnh có khối lượng 32 g kết hợp với nhau tạo thành một mol phân tử CuS có khối lượng 96g.

b) 621(207×3) g chì kết hợp với 64 (16X4) g oxi tạo ra một mol phân tử Pb3O4 có khối lượng 685 g.

c) Trong 342 g đường C12H22O11 có 12 mol nguyên tử C, 22 mol nguyên tử H và 11 mol nguyên tử O. Khối lượng của 12 mol nguyên tử C là 144 g, khối lượng của 22 mol nguyên tử H là 22 g, khối lượng của 11 mol nguyên tử O là 176g.

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 23.1 trang 30 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Chai Chai

  hòa tan 13gam kim loại kẽm vào 100ml dung dịch Hcl 2M tạo ra kẽm clorua và hidro

  a)viết phương tình hóa học

  b)tính khối lượng muối thu được sau phản ứng

  c)cần thêm bao nhiêu gam Hcl để hòa tan hết lượng kẽm dư ở trên

  hộ mình với nha

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Cam Ngan

  Tính khối lượng = gam của

  a 5 phân tử Al(OH)3 b,Phân tử Fe2(SO4)3
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hành thư

  cho 120g dd HCL phản ứng vừa đủ với dd AGNO3 10% .Sau phản ứng thu được 1 chất rắn (A) nặng 14,35g và 1 dd (B)

  a) Viết phương trình nêu hiện tượng xảy ra - xác định (A),(B)

  b) Tính nồng độ % của dd HCL

  c) Tính mddAgNO3 tham gia phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Lệ Diễm

  1. a) Tìm công thức hóa học của hợp chất khí đốt có thành phần các nguyên tố là: 82,76% C; 17,24% H và tỉ khối đối với không khí là 2.

  b) Tiến hành phân tích một hợp chất X chứa: 32% C; 6,67% H; 18,67% N và 42,66% O theo khối lượng. Hãy xác định công thức hóa học của hợp chất X, biết trong phân tử chỉ có một nguyên tử N.

  c) Một hợp chất X có tỉ lệ khối lượng các nguyên tố là: mMg : mC : mO = 2 : 1 : 4. Biết Mx= 84 đvC. Xác định hóa trị của Mg trong hợp chất X vừa lập.

  d) Một hợp chất X có dạng Na2CO3 . xH2O, trong đó oxi chiếm 72,72% theo khối lượng. Xác định công thức hóa học của hợp chất X.

  P/S : Giúp tui zới khocroikhocroi

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoàng My

  Có PTHH sau : Fe2 O3 + 3H2 --------> 2Fe +3H2O

  Nếu dùng 16 gam sắt (III) Oxit tác dụng vừa đủ với H2 thì:

  a, Thể tích H2 ở (đktc) đã dùng là bao nhiêu

  b, có bao nhiêu gam sắt được tạo thành sau phản ứng

  GIÚP MK NHA CÁC BẠN MAI MK PHẢI NỘP RÙIkhocroi

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Dương Quá

  Hãy tính số nguyên tử của mỗi nguyên tố và số Mol nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong 1,5 Mol H2SO4

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • can chu

  Bài 1: Một hợp chất gồm 2 nguyên tố là C và H trog đó thành phần khối lượng của Cacbon là 82,6% còn lại là Hidro. Khí này nặng gấp 2 lần không khí. Xác định công thức.

  Bài 2: Phân tích 1 hợp chất người ta thấy thành phần khối lượng là 87,5% và 14,3% Hidro. Biết tỉ khối khí này so với Hidro là 32,8.

  a, Cho biết khối lượng Mol của hợp chất?

  b, Xác định công thức hóa học của hợp chất?

  Lm giúp mik vs ạyeuThankshehe

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • My Hien

  Khối riêng của một riêng của một dung dịch CuSO4 là 1.6g/ml.đem cô cạn 312.5ml đe này thu được 140.625g tinh thể CuSO4.5H2O. Tính nồng độ % và CM của dung dịch nói trên.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thuy linh

  Cho 78 g Al(OH)3 tác dụng vừa đủ với H2SO4.

  a) Tính khối lượng H2SO4

  b) Tính khối lượng của Al2(SO4)3 tạo thành sau phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lan Anh

  Cho 4.48l khí CO ở đktc từ từ đi qua ống đựng 8g oxit sắt nung nóng đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp khí có tỉ khối so với H2=20

  A. Xác định công thức của oxit sắt

  B. Tính % V của CO2 có trong hỗn hợp

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nguyễn Hạ Anh

  Nung hoàn toàn a(gam) CaCO3,thu được b(gam) chất rắn

  Nung hoàn toàn x(gam) Cu trong không khí, thu được y(gam) chất rắn

  a) So sánh a và b; x và y. Vì sao?

  b) Cho a=20. Tính b và tính thể tích khí (đktc)

  c) Cho y=24. Tính x và tính số nguyên tử Cu đã tham gia phản ứng

  Bạn nào giúp mình với

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Chai Chai

  Bài 1. Hợp chất A tạo bởi 3 nguyên tố Ca,P,O và biết thành phần % các nguyên tố là: 38,71% Ca; 20% S; 41,29%O. Khối lượng mol của hợp chất là 310 g/mol. Em hãy

  a.Lập CTHH của hợp chất A

  b. A thuộc loại hợp chất nào ? Đọc tên chất A

  c.Trong CTHH của A thì phôt pho có hóa trị mấy ? Viết CTHH của oxit tương ứng với hóa trị của P và đọc tên oxit đó

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Anh Hưng

  cho 10.2 g hon hop gom al va mg vao dung dich hcl du sau khi phan ung ket thuc thi thu duoc 11.2 lit khi (đktc)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Quynh Nhu

  Bài 1 : Cho m(g) chất A tác dụng với 6,4g Oxi thu được 4,4g CO2 và 3,6g nước . Tính m =?

  Bài 2 : Nung hỗn hợp hai muối MgCO3 và CaCO3 thu được 7,6g hai oxit và 6,6 CO2 . Tính khối lượng hai muối ban đầu?

  Bài 3 : Cho hỗn hợp hai muối A2SO4 và BSO4 có khối lượng bằng 44,2g tác dụng vừa đủ với 62,4g BaCl2 . Sau phản ứng thu được 66,9g BaSO4 và hỗn hợp hai muối . Tính khối lượng hai muối

  Bài 4 : Đốt cháy 16g A cần 64g Oxi thu được CO2 và nước theo tỉ lệ khối lượng CO2 : Nước = 11 : 9 . Tính khối lượng CO2 và khối lượng nước

  Bài 5 : Đốt 5,8 g C4H10 cần 208g Oxi thu được 90g nước và m(g) CO2. Tính CO2

  Giup với ạ !!!@trần hữu tuyển ; @Nguyễn Quang Anh ; @Nguyễn Trần Thành Đạt ; @Azue ; @Rainbow ; @Trần Băng Băng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hai trieu

  Hòa tan hết m gam Al vào dd H2SO4 đặc, nóng. Sau phản ứng thu được 3,36l khí SO2 (đktc)
  a) Viết pt phản ứng
  b) tính m

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bình Nguyen

  Khử hoàn toàn 24 gam một hỗn hợp gồm \(CuO\)\(Fe_xO_y\) bằng khí \(H_2\) dư thu đc 17,6 gam gồm 2 kim loại .Cho toàn bộ 2 kim loại trên vào dung dịch \(HCl\) dư , thu đc 4,48 lít \(H_2\) (đktc).Xác định công thức oxit sắt.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu trang

  9::1,Hòa tan hết gam hh Al . Fe (trong đó số nguyên tử Al gấp 2 lần số ngtu Fe) vào dd HCl dư . Tính thể tích khí Hidro thoát ra ở đktc

  2, Khử hoàn toàn gam hỗn hợp FeO, Fe3O4 nung nóng (trong đó tỷ lệ khối lượng tương ứng là 9:116)= khí H2 dư .Tính khối lượng chất rắn thu đc

  @Trần Hữu Tuyển

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • minh dương

  cho 3,5g kẽm td vừa hết vs đ HCl tạo ra ZnCl2 và khí hiddro

  a pthh

  b tính V của HCl 0,5M đã phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thanh Nguyên

  Cho 6,5 gam kẽm vào 50 gam dung dịch HCl 7,3%

  Viết phương trình hóa học

  tính số gam kẽm clorua tạo ra

  tính thể tích không khí cần dùng để đốt hết lượng khí sinh ra ở trên biết rằng oxi chiếm 1/5 thể tích không khí ở điều kiện tiêu chuẩn

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Trần

  cho 7,2g một kim loại hóa trị 2 phản ứng hoàn toàn 100ml dug chj HCl 6M . xán định tên kim loại đã dùng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bach hao

  1,Đốt cháy hoàn toàn 1,36g hợp chất x sinh ra 0,896l SO2 (đktc) và 0,72 g H2O Bt tỉ khối của x đối vs NH3= 2. Xác định CTHH của x.

  2,Xác định CTHH của hợp chất RH3. bt trong hợp chất của R hóa trị V có chứa 56,34% oxi theo khối lượng.

  Giúp mình vs, cảm ơn trước!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nhat nheo

  Cho 4.48l khí CO ở đktc từ từ đi qua ống đựng 8g oxit sắt nung nóng đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp khí có tỉ khối so với H2=20

  A. Xác định công thức của oxit sắt

  B. Tính % V của CO2 có trong hỗn hợp

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Bảo Trâm

  1. Một hợp chất có phân tử khối bằng 232 biết nguyên tố O chiếm 27,59% khối lượng, còn lại là nguyên tố sắt. Xác định số nguyên tử của mỗi nguyên tố trong phân tử của hợp chất. Viết CTHH của hợp chất

  2. Một hợp chất được tạo bởi 3 nguyên tố Ca,C,O có tổng số nguyên tử là 5. Tỉ lệ khối lượng của C và O là 0,25. Xác định nguyên tưr của mỗi nguyên tố. Viết CTHH của hợp chất

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Xuân Ngạn

  cho 20ga NaOH phản ứng hết với Fecl2 tạo ra natriclorua và sắt(ll)hidroxit

  a)viết phương trình phản ứng

  b)tính khối lượng kết tủa tạo ra

  c)muốn trung hết lượng bazơ tạo thành cần bao nhiêu gam Hcl

  Giải hộ mình với

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thanh Truc

  Cho 20g Natri Hidroxit tác dụng với 27g Đồng Clorua

  chất nào dư sau pứ . Khối lượng là bao nhiêu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hai trieu

  Bài 3: Hãy giải thích vì sao tring cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất 1 mol khí H và 1 mol khí cacbonic có thể tích bằng nhau. Nếu ở đktc thì chúng có thể tích là bao nhiêu?

  Bài 4: a) Biết rằng 1 trong những oxit của cacbon có thành phần kl cacbon là 43% , hãy xác định thành phần trăm kp của oxi. từ kết quả đó suy ra công thức HH đơn giản của oxit cacbon

  b) Biết kl mol của oxit đó nhỏ hơn 50g. Hãy xác định CTHH của oxit cacbon đó.

  Giúp mình với.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hà trang

  Câu 1 cho sơ đồ phản ứng sau \(AL\left(OH\right)_y\) + \(H_2SO_4\) ---> \(Al_x\left(SO_4\right)_y\) +\(H_2O\)

  hãy biện luận để thay x,y( biết rằng x khác y) chỉ số thích hợp rồi lấp PTHH của phản ứng

  Câu 2: trong các hiện tượng sau , hiện tượng nào là hiện tượng vật lí hiện tượng nào là hiện tượng hoá học. Giải thích

  a. sắt cháy hoàn toàn trong õi tạo thành oxit sắt từ có màu nâu đỏ

  b. dây sắt đc cắt nhỏ và tán thành đinh

  c. vôi sống tác dụng với nước biến thành vôi tôi

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Vũ Khúc

  1)cho 4,48l C2H4 vào bình kín chứa 11,2l khí O2 bật tia lửa điện để cho phản ứng ánh sáng xảy ra hoàn toán. Tính khối lượng các chất trong bình sau phản ứng biết các thể tích khí đo ở đktc

  2)Cho 4,6g Na tác dụng hết với õi trong không khí. Tính khối lượng Natrioxi tạo thành?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Ngoc Nga

  phân tích khối lượng C5 H10 ; FECL ; KCL

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hi hi

  Aps dụng nội dung của định luật bảo toàn khối lượng.Tính khối lượng Cacbonic sinh ra

  Khi nung 10.2g đá vôi(CaCO30) sinh ra 9g vôi sống và khí Cacbonic

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Xuân Ngạn

  cho 10.3g hỗn hợp cu, al , fe vào dung dịch hcl dư thu được 5.6g khí h2 ở đktc và 2g chất không tan

  A. Lập PTPƯ và tính % KL mỗi chất có trong hỗn hợp

  B. Oxi hóa hoàn toàn 2g chất rắn không tan trên. Tính V KK cần dùng. Biết oxi chiếm 1/5 V KK và V khí đo ở đktcthảo

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Quang Minh Tú

  lập CTHH của các gốc sunfat,nitrat ,photphat,Clo,Oxi với kim loại Ca.Tinh trong các hợp chất đó hợp chát nào giàu Ca nhất?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thanh duy

  Cho 720 cm3 khí CO2 (20oC và 1 atm) lội từ từ qua nước vôi trong dư. Hãy tính:

  a. mCa(OH)2 tham gia phản ứng.

  b. mCaCO3 kết quả thu được.

  (Biết ở 200C và 1 atm, thể tích 1 mol khí là 24l)

  Giúp mình với nha !!! :))

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hi hi

  Tính:
  a, Tính khối lượng của hỗn hợp gồm 0,5g KCl và 0,5 mol MgO
  b, Khối lượng của hỗn hợp chất rắn chứa 0,15 mol H2SO4 và 0,5 mol MgO
  c, Tính số mol của hỗn hợp khí gồm 22,4 lít SO2 và 6,72 lít NO ở đktc
  d, Thể tích của hỗn hợp chứa 0,4 mol khí N2 và 0,7 mol khí H2S ở đktc

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bich thu

  1, Tính khối lượng thực của nguyên tử Magie, Natri , photpho

  2, Tính khối lượng thực của các nguyên tử sau:Nhôm,sắt,brom

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thùy Trang

  Nung nóng cho phân hủy hoàn toàn 21,5 g hh X gồm Mg(OH)2 , Zn(OH)2 theo sơ đồ Pư:

  Mg(OH)2->MgO+H2O

  Zn(OH)2 -> ZnO+H2O thì thấy khối lượng chất rắn giảm đi 5,4 g .Xác định khối lượng chất rắn thu đc và % về khối lượng các chất trog hh X

  @Thanh Thảoo @Elly Phạm ai bt thì giúp vs ạk

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hoàng duy

  Tìm những bài tập về lượng chất dư

  (Có lời giải chi tiết)

  Help me

  Ai tìm được càng nhiều thì mk sẽ kêu gọi những bạn bè của mk tick đúng cho

  Làm cả bài tập vật lí mà mk đã đăng nữa nhé.

  Xong trước 6 giờ sáng mai nhé

  Đang cần gấp

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu thủy

  Chỉ mình cách tính phần trăm của 1 nguyên tố trong 1 hợp tử đơn giản dễ hiểu nhất !

  Vd a và b

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Đào

  đốt cháy hoàn toàn 18,8 gam hỗn hợp A chứa P và S cần vừa đủ 15,68 lít khí O2 ( đktc ). Hãy tính khối lượng từng chất trong A.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • khanh nguyen

  Xác định CTHH của hợp chất trong phân tử chỉ có 1 nguyên tử S vầ có thành phần khối lượng như sau:

  a. % mH = 2,04 % ; % mS=32,65% ; % mO= 65,31%

  b. % mCu = 40% ; % ms = 20% ; % mo = 40%

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bach hao

  Một hợp chất gồm một nguyên tử X liên kết với 4 nguyên tử Hidro và nặng hơn phân tử Hidro 8 lần

  a) Tính phân tử khối của hợp chất.

  b) Tính nguyên tử khối của X. Cho biết tên và kí hiệu của nguyên tố.

  cần lắm câu giải ạ, em ngu ba cái này lắm ;;-;;

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hà trang

  Có hai chất sau : 48 gam fe2o3 và 0,25 mol CuO . Hãy cho biết :

  Khối lượng của mỗi kim loại có trong mỗi lượng chất đã cho ?

  Thành phần % theo khối lượng của mỗi nguyên tố có trong mỗi hợp chất trên ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thanh Hà

  1. Cho 41,4 gam ba vào 200 gam dung dịch axit sunfuric 4,9%

  a. Tính thể thích khí Hidro tạo thành ở đktc.

  b. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch sau phản ứng.

  2. Cho 1,6 gam CuO tác dụng với 1002 gam dung dịch axit sunfurc 20%. Tinh nồng độ phần trăm các chất trong dung dịch sau phản ứng.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Anh Hưng

  Cho 65 gam kim loại kẽm tác dụng với axit clohidric (HCl) thu được muối kẽm clorua (ZnCl2) và khí hiđro (H2) . viết CT về khối lượng của các chất có trong phương trình trên.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hi hi

  Hòa tan hoàn toàn 3, 34 gam hỗn hợp gồm 2 muối cacbonat kim loại hóa trị 2 và 3 bằng dung dịch HCl dư ta thu được dung dịch A và 0, 896 lít khí bay ra. Hãy tính khối lượng muối khan thu được sau khi cô cạn dung dịch.

  2. Hoa Thanh hoàn toàn 23, 8 g một hỗn hợp muối các bon nát của kim loại hóa trị 2 và 3 trong dung dịch HCl sau phản ứng thu được 4, 48l khí ở điều kiện tiêu chuẩn đem cô cạn dung dịch thu được bao nhiêu gam hỗn hợp muối khan.

  3. Hòa tan hoàn toàn 9, 14 gam hỗn hợp kim loại Cu Mg Al bằng một lượng vừa đủ dung dịch HCl thu được 7, 84 l khí x điều kiện tiêu chuẩn vvà 2, 54 gam rắn Y và dung dịch z Lọc bỏ chất rắn Y Cô cạn cẩn thận dung dịch z thu được lượng muối khan là bao nhiêu.

  4. Hòa tan hoàn toàn 10 gam hỗn hợp X gồm 2 kim loại đứng trước hidro trong dãy điện hóa bằng dung dịch HCl dư thu được 2, 24 lít khí H2 ở điều kiện tiêu chuẩn Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được lượng muối khan là bao nhiêu.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thùy trang

  Tính số hạt (nguyên tử hoặc phân tử) có trong:
  a) 0,4 mol nguyên tử Fe.
  b) 2,5 mol nguyên tử Cu.
  c) 0,25 mol nguyên tử Ag.
  d) 1,25 mol nguyên tử Al.
  e) 0,125 mol nguyên tử Hg.
  f) 0,2 mol phân tử O2.
  g)1,25 mol phân tử CO2.
  h) 0,5 mol phân tử N2.
  i) 2,4 mol phân tử H2­O.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Choco Choco

  Bài 1 Biết \(\dfrac{1}{5}\) Y nang bang \(\dfrac{1}{4}\) phân tử CO2 , Y là nguyên tố nào ?

  Bài 2 hãy tính khối lượng bằng gam của nguyên tử

  a . Chì b. bac

  Bài 3 viết CTHH và tính PTK của các hợp chất sau:

  a.Đồng sunfat , biết trong phân tử có 1Cu, 1S , 4O

  b Kali clorat , biết trong phân tử có 1K, 1Cl , 3o

  Bài 5 Hãy tính hóa trị của N trong các hợp chất sau : NO2, N2O5

  Bài 6 Lập CTHH và tính thành phần phần trăm từng nguyên tố trong các hợp chất sau:

  a. Fe (ɪɪ) va O b Ca (ɪɪ) va ( PO4) (ɪɪɪ) c. Zn (ɪɪ) va (SO4) (ɪɪ)

  Bài 7 Đốt cháy hoàn toàn 3kg quặng pirit sắt (FeS2) cần dùng 200g khí oxi , thu được 700g sắt (ɪɪɪ) oxit và khí sunfuro (SO2)

  a.viết phương trình phản ứng xảy ra

  b. tính khối khí sunfuro thu được

  Bài 8 cho hỗn hợp 2 muối X2SO4 và YSO4 có khối lượng 44,2 g tác dụng vừa đủ với dung dịch có chứa 62,4g BaCl2

  a Viết pương trình phản ứng xảy ra

  b Tính khối lượng của 2 muối đem đi dùng

  Bài 9 Lập PTHH và cho biết tỉ lệ số nguyên tử , phân tử của 2 cặp chất trong phản ứng ( tùy chọn )

  a. Na2O + H2O ➝ NaOH

  b Fe2O3 + CO \(\underrightarrow{t^0}\) Fe + CO2

  c . MnO2 + HCl \(t^0_{\rightarrow}\) MnCl2 + Cl2 + H2O

  d. CuO + NH3 \(\underrightarrow{t^0}\) Cu + N2 + H2O

  Bài 10 Hãy tính

  1 Số nguyên tử hidro chứa trong 1 mol nước

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bo Bo

  Tìm nguyên tố X

  bởi Bo Bo 27/06/2019

  2 nguyên tử X kết hợp với một nguyên tử O tạo ra Phân tử oxit.Trong phân tử,nguyên tử oxi chiếm 25,8% về khối lượng.Tím nguyên tố X

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hai trieu

  1. viết CTHH h/c tạo bởi:

  -các ng tố sau: Na, Zn, Cu, Al, Fe, P, với O

  -các ng tố sau: Na, Zn, Cu, Al, Fe, với nhóm ng tử SO4, NO3, PO4

  -các H với nhóm ng tử: SO4, NO3, PO4, CO3

  2. CTHH nào viết đúng, CTHH nào viết sai? sửa lại

  Fe2O3, CO3, AlS, S2O3, MgO, N2O3, CaCl, HCl3, NO3, N2O5, Al2O3, MgCl, HCl2, HSO4, FeSO4, Fe(SO4)3, CaO, S2O3, N5O2, SO2, Fe2(OH)3, Al3O2, K2O, K(NO3)2, Cu(SO4)3, NaCl2, BaPO4, Ba(OH)2, Ca(SO3)3, NH4Cl2

  3. những khí nào trg các khí sau khi bơm vào bong bóng thì bong bóng sẽ bay lên trời?

  CH4, CO2, NO, NO2, SO2, O2, Cl2, N2, C3H8

  4. cho biết k.lượng mol của kim loại là 160g, thành phần về k.lượng của kim loại trg oxit đó là 70%. lập CTHH của oxit. gọi tên oxit đó.

  5. cho sơ đồ Fe + O2 ---> Fe3O4. nếu có 4,48l khí O2 p.ư.hãy tính mFe= ? và mFe3O4

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đan Nguyên

  cho 4g oxit của 1 kim loại hóa trị II phản uwngsvowis axit HCl .Lượng axit cần dùng là 0,1 mol.Xác định công thức của oxit

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Choco Choco

  1 13, 6 g hỗn hợp Fe fe2O3 tác dụng hết với dung dịch HCl thu được 2, 24 lít H2 ở điều kiện tiêu chuẩn dung dịch thu được cho tác dụng với NaOH dư tạo kết tủa rồi nung trong không khí đến khối lượng không đổi được a gam chất rắn tính a

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Bảo An

  Hòa tan hoàn toàn một lượng nhôm trong dung dịch axit sunfuric thu nhôm sunfat và 6,32 lít H2 (đktc).Tính số phân tử axit sunfuric tham gia phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Co Nan

  1. Một hợp chất có PTK bằng 62 đvc. Trong phân tử của hợp chất nguyên tố oxi chiếm 25,8% theo khối lượng, còn lại là nguyên tố Na. Xác định về tỉ lệ số nguyên tử của O và số nguyên tử Na trong hợp chất

  2. Trong hợp chất XHn có chứa 17,65% là hidro. Biết hợp chất này có tỉ khối so với CH4 là 1,0625. Hỏi X là nguyên tố nào?

  3. Hai nguyên tử X kết hợp với 1 nguyên tử Oxi tạo ra phân tử Oxit. Trong phân tử, nguyên tố Oxi chiếm 25,8% về khối lượng. Tìm nguyên tố X

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bach hao

  1.cho hổn hợp X gồm 14g N2 và 3,36(lít) O2 (điều kiện chuẩn).xác định tỉ khối của hổn hợp X so với khí metan

  2.cho 6,72 (liist) hổn hợp X (điều kiện chuẩn) gồm N2 và H2.khối lượng của hổn hợp X bằng 3,2 (g)

  a)xác định tỉ khối của X so với H2

  b)xác định % thể tích các khí trong X

  c)xác định khối lượng của các khí trong 1/10 hổn hợp X

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Ngọc Sơn

  1. Tính khối lượng Fe thu được khi cho một lượng khí CO phản ứng với 32 gam Fe2O3. Biết hiệu suất phản ứng là 80%

  Các bạn giúp mình với.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bala bala

  Khử hoàn toàn 3,48g Fe3O4 bằng khí hidro. a) viết phương trình phản ứng b)tính thể tích hidro đã tham gia pứ c)tính khối lượng Fe sau pứ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thủy

  Bài 2: Hãy cho biết vì sao phân tử của hợp chất bắt buộc phải gồm 2 nguyên tử trở lên liên kết với nhau và đó là những nguyên tử khác loại?

  Bài 3: Hãy so sánh xem phân tử nitơ đioxit nặng hay nhẹ hơn phân tử axit photphoric, phân tử canxi photphat, phân tử amoni cacbonat bao nhiêu lần.

  Bài 4: Một hợp chất A phân tử gồm một nguyên tử của X liên kết với hai nguyên tử oxi và nặng hơn nguyên tử heli là 11,5 lần. Tính NTK, tên, KHHH của X và tính xem trong A, X chiếm % là bao nhiêu.

  Cảm ơn nhiều!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Quynh Nhu

  Bài 1. hòa tan 12, 8 g hỗn hợp Fe FeO bằng dung dịch HCl dư thu được 2, 24 lít H2 điều kiện tiêu chuẩn thu được dung dịch A. Cho dung dịch A tác dụng với dung dịch NaOH dư lộc kết tủa nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi thu được a gam chất rắn. Tính a.

  Bài 2. Cho 2, 81 gam hỗn hợp gồm Fe2o3 Zno mgo tác dụng vừa đủ với 500 ml dung dịch H2 SO4 0, 1 m khối lượng muối sunfat tạo ra trong dung dịch là bao nhiêu.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Quynh Nhu

  1. Nạp vào bình kín 3 mol SO2 và 2 mol O2 thì thu đc hỗn hợp khí A ,cho thêm vào bình 1 ít ột V2O5 làm chất xúc tác rồi đun nóng bình 1 thời gian ta thu đc hỗn hợp khí B có số mol là 4,25 mol
  a,Tính tỉ khối của A dối với H2
  b,Tính sô mol của từng khí trong B và hiệu suất phản ứng biết
  2SO2 + O2--V2O5-->2SO3

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Thu Huệ

  Hòa tan 0,07mol 1 kim loại chưa rõ hóa trị trong dung dịch HCl dư người ta thu được 2,352 l khí H2 ở đktc. Xác định tên kim loại

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh Hải

  bt hợp chất gồm 2 nguyên tố trong đó gồm hai nguyên tử của nguyên tố x và 1 nguyên tử của nguyên tố oxi . biết khối lượng riêng phân tử của hợp chất nặng hơn nguyên tử khối của nguyên tố cacbon là 50 đvc

  A ,xác định phân tử khối của hợp chất đó.

  B,xác định kí hiệu và tên của nguyên tố x

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • can chu

  Câu 1:

  Khử 24g hỗn hợp Fe2O3 và Cuo bằng CO, thu được 17,6g hỗn hợp 2 kim loại.

  a) Viết PT HC của các phản ứng xảy ra

  b) Tính KL mỗi kim loại thu được

  c) Tính thể tích khí CO ( đktc ) cần dùng cho sự khử hỗn hợp trên

  d) TRình bài 1 P2 hóa học và 1 P2 vật lí để tách kim loại Cu ra khỏi hỗn hợp sau phản ứng.

  Viết PT hóa học của phản ứng.

  Câu 2: Chia V lít hỗn hợp khí Co và H2 thành 2 phần = nhau - Đốt cháy hoàn toàn phần thứ 1 = )2 , sau đó dẫn sản phẩm đi qua nước vôi trong sư, thu được 20g chất kết tủa màu trắng. - Dẫn phần thứ 2 đi qua bột CuO dư, đun nongsm pahrn ứng xong thu được 19,2 g kim loại Cu a) Viết PT HC của các phản ứng xảy ra b) Xác định V ( đktc ) c) Tính thành phần % của hỗn hợp khí ban đầu theo KL và theo thể tích.
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trịnh Lan Trinh

  Hòa tan hoàn toàn 9,6g hỗn hợp gồm Ca và CaO vào nước thu được 200 ml dd 1 bazo và 2,24l khí ở đktc

  a. Viết phương trình hóa học

  b. Tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu

  c. Tính nồng độ mol của dd thu được

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • trang lan

  Lm hộ mik vs^^

  Bài 1: Cho biết công thức háo học của nguyên tố x với nhóm SO4 và hợp chất nhóm nguyên tử y với Hidro như sau: x2(SO4)3; H2Y. Hãy chọn công thức hóa học đúng. Cho hợp chất x và y trong các hợp chất sau:
  A. XY

  B.X3Y2

  C.XY2

  D.X2Y3

  Bài 2: Muối ăn gồm hai nguyên tố là Natri và Clo trong đó Natri chiếm 39,3% theo khối lượng. Tìm công thức hóa học của muối ăn. Biết phân tử khối của nó gấp 29,25 lần phân tử khối của Hirdro.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thanh Thảo

  1/ Tính chất vật lí của oxi

  Em hãy đọc các thông tin sau và điền nội dung vào bảng 3.1

  Kí hiệu hoá học của nguyên tố oxi :..................

  Công thức hoá học của đơn chất (khí) oxi:..............................

  Nguyên tử khối:......................................Phân tử khối:............................

  Tính chất vật lí:

  Trạng thái :....................................

  Màu sắc:........................................

  Mùi vị:.........................................

  Khí O2 tan nhiều hay tan ít trong nước?.............................................

  Khí oxi nặng hơn hay nhẹ hơn không khí? Tại sao?...........................

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thủy Tiên

  Khử 43,4g thuỷ ngân (II) oxit bằng khí hidro. Hãy tính

  a. Khối lượng thuỷ ngân thu được

  b. Thể tích khí H2 (đktc) cần dùng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bo bo

  đun nóng 16.8 g bột sắt và 6.4 g bột lưu huỳnh (ko có kk ) thu dc chất rắn A . hòa tan A bằng dd HCL dư thoát ra khí B . cho khí B đi chậm qua dd PB(NO3)2 TÁCH RA kết tủa D màu đen

  viết phtt để cho bt A, B, D là gì

  tính V khí B và m kết tủa D

  cần bao nhiêu V o2 ĐỂ đốt cháy hoàn toàn khí B

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hạ Lan

  1 loại đá vôi(thành phần chính là CaCO3) và có chứa 1 lượng tạp chất không bị phân hủy. Khi nung 60kg loại đá vôi trên thu được 28kg CaC va 22kg CO2. Tính thành phần % CaCO3cos trong đá vôi trên(biết CaCO3 phân hủy tạo thành CaO và CO2)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tay Thu

  Trong phản ứng có 200 mol N2 VÀ H2 theo tỉ lệ số mol là 1: 4 và chất xúc tác. Cho PƯ kết thúc thu đc hỗn hợp có số mol bằng 96% số mol hh khí trước PƯ

  a) Tính số mol các khí trong hh sau PƯ

  b) Tính hiệu suất của phản ứng

  Giúp mình bài này vs

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • My Le

  Cho 4,8 g kim loại R chưa biết hóa trị tác dụng hết HCl dư tạo thành 19 g muối clorua. Xác định tên kim loại.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • My Le

  Bài 4: Đốt cháy 1 hỗn hợp gồm 2,7g bột Al cần 3,36 CO2 (đktc) và bột Mg. Hỏi phần trăm mỗi chất trong hỗn hợp

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thủy tiên

  Kim loại M có hoá trị III. Hãy viết công thức:
  a)Bazơ của M.
  b) Muối của M với gốc axit \(CO_3\), gốc axit \(NO_3\)
  c)Phân biệt 3 gói bột trắng điphôtpho pentaoxit, Can xioxit, Natri clorua bằng phương pháp hoá học

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Kim Ngan

  Đốt cháy hoàn toàn 120 gam than đá (có lẫn tạp chất không cháy). Sau phản ứng thu được 264 gam khí CO2. Tính tỉ lệ phần trăm về khối lượng tạp chất có trong than đá ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thuy Kim

  khi A có tỉ khối so với khí H2 là 14, Khối lượng mol của khí A là:

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Bảo Việt

  khử hoàn toàn m(g) hh CuO và ZnO cần dùng vừa đủ 4,48l H2 (đktc) thu được 12,9g hh kim loại. Tính: a) khối lượng hh đầu b) thành phần % khối lượng mỗi kim loại thu được

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tram Anh

  Cho hỗn hợp gồm 2 khí CO và CO2

  a. Trình bày phương pháp hóa học để tác riêng từng khí ra khỏi hỗn hợp

  b.Nếu cho gỗn hợp khí đi qua dung dịch nước vôi trong dư thì thu được 2g kết tỏi trắng. Còn nếu cho hỗn hợp khí này đi qua bột CuO nung nóng thì thu được 1.28g Cu. Tính% V mỗi khí có trong hỗn hợp biết V khí đo ở đktc

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thụy Mây

  phản ứng hoàn toàn giữa V lít khí A vs V lít khí B để tạo ra khí C (các thể tích khí đo ở cùng nhiệt độ và áp suất)thì thế tích khí C thu dc là

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Sasu ka

  Hòa tan 1.4 g kim laoij M hóa trị II vào axit clohidric được 0.56 lít khí hidro ở điều kiện tiêu chuẩn và 1 muối clorua của kim loại đó.

  a, Hãy lập phương trình tổng quát của phản ứng.

  b, Cho biết đó là kim loại nào?

  Nhanh nhanh nha mí bn, thứ ba mk hk rùi!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Huong Duong

  1) hòa tan 11,2 g sắt và 300ml d2

  Hcl chưa rõ nồng độ

  a) tính nồng độ mol của dung dịch Hcl đã dùng

  b) tính Vh2 ở điều kiện tiêu chuẩn

  2) hòa tan 5,4 g nhôm ở trong 250 g dung dịch H​ 2SO4

  a) tính C % của dung dịch H²SO4

  b) tính V h2 ở đktc

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Dương Minh Tuấn

  Phân bón A chứa 82% Ca(NO3)2, phân bón B chứa 80% NH4NO3. Nếu cần loại phân chứa 56kg nitơ để bón ruộng thì mua A hay B đỡ tốn công vận chuyển hơn ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phan Quân

  Hòa tan hoàn toàn 12,1g hỗn hợp gồm CuO và ZnO cần 10,95g HCl

  a)Tính % khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp

  b)Tính khối lượng H2O tạo ra

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Co Nan

  Đốt cháy hoàn toàn khí A cần dùng 8.96 dm3 khí oxi thu được 4.48dm khí CO2 và 7.2g hơi nước

  a,A do những nguyên tố nào tạo nên?Tính khối lượng A phản ứng

  b,Biết tỉ khối của A so với hidro là 8.Xác định CTHH của A

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Sasu ka

  Cho 26 gam Zn tacccs dụng vừa đủ với dung dịch axit clohđric(HCl) sản phaamrthu đc là muối kẽm clorua (ZnCl2) và khí Hiđro(H2)

  a. Viết PTHH

  b. Tính số mol của Zn và thể tích (đktc) của mol H2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hy Vũ

  biết A có tỉ khối so với khí X bằng 0,5. mặt khác 1 lít khí X ở đktc nặng 1,428. tính khối lượng mol của khí A

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tieu Dong

  một hợp chất B dạng khí công thức YO3 . tỉ khối hơi của B so với khí hidro là 40. xác định Y có trong B

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Đào

  Dùng H2 khử 96g hỗn hợp sắt(III)oxit gồm sắt(III)oxit và đồng oxit.Biết trong hỗn hợp tỉ lệ klg sat(III)oxit và đồng oxit là 3:1

  Tính klg sát và động thu đc sau phản ứng.Tính Vh2 ở đktc đã tham gia phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoa Lan

  C3 : Có một hỗn hợp gồm 32g khí Oxi (O2) và 22g khí cacbon đioxit (CO2).

  a)Tính thể tích hỗn hợp hợp khí trên ?

  b) Cho hỗ hợp gồm 3,01.1023 phân tử CH4 , 3,36 lít khí C5H12(đktc) và 0,75 mol CaCo3.

  Tính KL hỗn hợp

  C4 : Hòa tan hoàn toàn 5,6g kim loại Fe vào dung dịch Hcl dư , phản ứng xảy ra theao sơ đồ sau:

  Fe + Hcl => FeCl2 + H2 . Tính thể tích khí hidrothu dc ở đktc

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Lưu

  phân tử canxi cacbonat có phân tử khối là 100đvC . Trong đó nguyên tố canxi chiếm 40% khối lượng, nguyên tố cacbon chiếm 12% khối lượng, còn lại là nguyên tố oxi . tìm công thức phân tử của hợp chất trên

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bach dang

  tinh khoi luong P2O5 thu duoc 9,3 g P tac dung voi 9,6l khi O2(20 do c,1atm).biet phan ung xay ra hoan toan

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Sơn Ca

  Cho một lượng dư dung dịch axit clohidric vào bình có chứa 10,8 gam kim loại magie.

  a. Hãy tính thể tích khí hidro thoát ra (đktc) và khối lượng muối magie clorua có trong dug dịch sau phản ứng.

  b. Nếu dẫn toàn bộ dòng khí hidro thu được ở phản ứng trên đi qua ống nghiệm có chứa 32 gam bột sắt (III) Oxit thì chất nào còn dư sau khi kết thúc phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Huong Duong

  Biết rằng 4,6 gam một kim loại R ( hóa trị 1 ) tác dụng vừa đủ với 2,24 lít khí Clo ( ở đktc) theo sơ đồ sau:

  R + Cl2 -> RCl2

  a) Xác định tên kim loại R .'

  b) Tính khối lượng hợp chất tạo thành

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1