YOMEDIA
NONE

Bài tập 4 trang 79 SGK Hóa học 8

Giải bài 4 tr 79 sách GK Hóa lớp 8

Có phương trình hóa học sau:

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O

a) Tính khối lượng canxi clorua thu được khi cho 10 g canxi cacbonat tác dụng với axit clohiđric dư.

b) Tính thể tích khí cacbonic thu được trong phòng thí nghiệm, nếu có 5 g canxi cacbonat tác dụng hết với axit. Biết 1 mol khí ở điều kiện phòng có thể tích là 24 lít.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Câu a:

Số mol canxi cacbonat tham gia phản ứng

nCaCO3 = 10 : 1000 = 0,1 mol

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O

Theo phương trình hóa học, ta có:

nCaCl2 = nCaCO3 = 0,1 mol

Khối lượng của canxi clorua tham gia phản ứng:

mCaCl2 = 0,1.(40 + 71) = 11,1 g

Câu b:

Số mol canxi cacbonat tham gia phản ứng:

nCaCO3 = 5 : 100 = 0,05 mol

Theo phương trình hóa học, ta có:

nCO2 = nCaCO3 = 0,05 mol

Thể tích khí CO2 ở điều kiện phòng là:

VCO2 = 24.0,05 = 1,2 lít

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 79 SGK Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON