AMBIENT

Tính m muối thu được khi cho 6,5g Zn tác dụng với 300g HCl 14,6%?

bởi Ha Ku 25/04/2019

Cho 6.5g Zn tác dụng với 300g dung dịch HCl 14.6% . Hãy tìm :

a) KL muối sinh ra

b) Thể tích khí thoát ra ở đk tiêu chuẩn

c) KL chất dư nếu có

d) Tính C% chất trong dung dịch sau pư

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • PTHH: Zn+ 2HCl--------->ZnCl2+ H2

  Tỉ số: 1 2 1 1

  Số mol:0,1 0,2 0,1 0,1

  nZn= \(\dfrac{m_{Zn}}{M_{Zn}}=\dfrac{6,5}{65}=0,1\left(mol\right)\)

  a) m\(ZnCl_2\)=n\(ZnCl_2\).M\(ZnCl_2\)= 0,1.(65+35,5.2)=13,6(g)

  b)V\(H_2\)= nH2. 22,4= 2,24(l)

  d) C%= \(\dfrac{m_{CT}}{m_{DD}}\).100%= \(\dfrac{6,5}{13,6}\).100%≃ 47,8%

  bởi Nguyễn Trọng 26/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA