AMBIENT

Tính VO2 tham gia phản ứng biết oxi hóa 1,76g C2H4 và C2H6 thu được 2,688dm3 CO2?

bởi thu hằng 23/04/2019

Oxi hóa hoàn toàn 1,76g hỗn hợp khí C2H4 và C2H6. Sau phản ứng thu được 2,688dm³ khí CO2 ở đktc .Tính VO2 ở đktc đã tham gia phản ứng.

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Theo đề bài ta có :

  VCO2 = 2,688 dm3 = 2,688 (l) => nCO2=\(\dfrac{2,688}{22,4}=0,12\left(mol\right)\)

  Gọi x là số mol của CO2 tham gia vào PTHH 1

  Số mol của CO2 tham gia vào PTHH 2 là 0,12 - x mol

  Ta có PTHH :

  \(\left(1\right)C2H4+3O2-^{t0}\rightarrow2CO2\uparrow+2H2O\)

  1/2x mol...........3/2x mol.......xmol

  \(\left(2\right)2C2H6+7O2-^{t0}\rightarrow4CO2\uparrow+6H2O\)

  2/4(0,12-x)........7/4(0,12-x)mol...0,12-xmol

  Ta có hệ pt :

  28.1/2x + 30.2/4(0,12-x) = 1,76

  Giải ra ta được x = 0,04 (mol)

  => \(\left\{{}\begin{matrix}nO2_{\left(pt1\right)}=\dfrac{3}{2}.0,04=0,06\left(mol\right)\\nO2_{\left(pt2\right)}=\dfrac{7}{4}\left(0,12-0,04\right)=0,14\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)=> \(VO2_{\left(tham-gia-\left(\text{đ}ktc\right)\right)}=\left(0,14+0,06\right).22,4=4,48\left(lit\right)\)

  Vậy.....

  bởi Lê Thùy Tiên 23/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>