AMBIENT

Viết PTHH đốt cháy hỗn hợp khí H2 và CO?

bởi Nguyễn Sơn Ca 08/05/2019

1) Đốt cháy hoàn toàn một hỗn hợp gồm H2 và CO có khối lượng là 68g. Sản phẩm sinh ra là H2O và CO2, người ta cần dùng 89,6l oxi (đktc)

a) Viết phương trình

b) Tính khối lượng mỗi khí có trong hỗn hợp

c) Tính % theo thể tích của hỗn hợp đầu

2) Đốt cháy một hỗn hợp bột sắt và lưu huỳnh có khối lượng là 200g sản phẩm sinh ra là Fe3O4 và khí SO2, cần dùng 67,2l oxi (đktc)

a) Viết phương trình

b) Tính khối lượng mỗi chất có trong hỗn hợp

c) Tính thành phần % theo khối lượng của mỗi chất ban đầu

3) Phân tích 273,4g một hỗn hợp gồm KClO3 và KMnO4, ta thu được 49,28l oxi (đktc) theo phương trình sau:

2KClO3 -------------> 2KCl + 3O2

2MnO4 --------------> K2MnO4 + MnO2 + O2

Tính % khối lượng của mỗi muối ban đầu

GIẢI DÙM MÌNH NHA CÁC BẠN MIK ĐANG CẦN GẤP LẮM NGAY TỐI NAY THÌ MÌNH RẤT CẢM ƠN!!! vui

vuivui

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Bài 1 : 2H2 + O2 ---> 2H2O
  2CO + O2 ----> 2CO2
  gọi a,b là mol H2 và CO
  ta có : 2a+28b = 68g
  0,5a + 0,5b = 89,6 : 22,4 = 4
  => a= 6 và b = 2 => % nha bạn

  :D
  Bài 2 : khối lượng CuO = 20.50/100 = 10 g => nCuO = 0,125 mol
  => khối lượng FeO = 50 - 10 = 40g => nFeO =5/9 mol
  Pt tự viết nha : ta đc nH2 = nCuO + nFeO = 49/72 mol => V H2 = 15,24 lit (dktc)


  Bài 3 : Fe + H2SO4 -----> FeSO4 + H2
  => mol Fe = mol H2 = 5,6 : 22,4 = 0,25 mol
  => b = 0,25.56 = 14 g
  Fe2O3 + 3H2 ----> 2Fe + 3H2O
  => mol Fe2O3 = 0,5 mol Fe = 0,125 mol => a =0,125.160 = 20g

  bởi Nguyen Duy 08/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>