YOMEDIA
UREKA

Bài tập 23.6 trang 31 SBT Hóa học 8

Bài tập 23.6 trang 31 SBT Hóa học 8

Đốt cháy hoàn toàn 2,24g Fe, thu được 3,2g oxit sắt. Xác định công thức phân tử của oxit sắt.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 23.6

Cách 1: PTHH tổng quát có dạng:

2xFe    +  yO2   →    2FexOy

2x.56        32y         2.(56x+16y)

2,24 g                        3,2g

Theo PTHH trên, ta có tỉ lệ:

\(\frac{{2x.56}}{{2,24}} = \frac{{2(65x + 16y)}}{{3,2}} \to 3x = 2y \to \frac{x}{y} = \frac{2}{3}\)

Vậy x = 2; y = 3.

Công thức hóa học của phân tử oxit sắt là Fe2O3.

Cách 2: Khối lượng Oxi trong oxit là: 3,2 – 2,24 = 0,96 g

nO = 0,96 : 16 = 0,06 mol

nFe = 2,24 : 56 = 0,04 mol

Tỉ lệ nFe : nO = 0,04 : 0,06 = 2:3

⇒ Trong 1 phân tử oxit có 2 nguyên tử Fe, 3 nguyên tử O ⇒ CT oxit là: Fe2O3.

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 23.6 trang 31 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF