ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 23.5 trang 31 SBT Hóa học 8

Bài tập 23.5 trang 31 SBT Hóa học 8

Hãy xác định khối lượng và thể tích của những hỗn hợp khí sau ở đktc:

a) 1,5N phân tử oxi + 2,5N phân tử hidro + 0,02N phân tử nito.

b) 1,5 mol phân tử oxi + 1,2 mol phân tử CO2 + 3 mol phân tử nito.

c) 6g hidro + 2,2g khí cacbonic + 1,6g khí oxi.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 23.5

 
 

a) mO2 = nO2 . MO2 = 1,5 .32 = 48 g

mN2 = nN2 . MN2 = 0,02 . 28 = 0,56 g

mH2 = nH2 . MH2 = 2,5 .2 = 5g

Khối lượng hỗn hợp khí:

mhh = mO+ mH+ mN2 = 48 + 5 + 0,56 = 53,56(g)

Thể tích của hỗn hợp khí:

Vhh = 22,4.n = 22,4.( 1,5 + 2,5 + 0,02) = 90,048(l)

b) Tương tự

mO2 = nO2 . MO2 = 1,5 . 32 = 48g

mCO2 = nCO2 . MCO2 = 1,2 . 44 = 52,8 g

mN2 = nN. MN2 = 3. 28 = 84g

Khối lượng hỗn hợp khí:

mhh = mO+ mCO2 + mN2 = 48 + 52,8 + 84 = 184,8 g

Thể tích của hỗn hợp khí:

Vhh = 22,4.n = 22,4.(1,5 + 1,2 + 3) = 127,68 lít

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 23.5 trang 31 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • thu trang

  tìm phần trăm cua N trong các loại phân bón và cho biết số lượng phân bón nào tốt nhất vì sao

  CO(NH2) NH4Cl NH4NO3 (NH4)2SO4 KNO3

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  thanh hằng

  Cho mg hỗn hợp gồm Fe , Zn , Cu tác dụng với dd H2SO4 loãng thu được 13,44 lít khí ở (đkc) và 9,6 g chất rắn . Mặt khác lấy mg hỗn hợp nói trên cho tác dụng với H2SO4 đặc nguội thu được 7,84 lít khí ở đkc . Tính m và khối lượng % ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoa Lan

  Mn cho mk hỏi lm sao để tính thể tích dd Ca(OH)2 1M cần vừa đủ để trung hòa hết 200ml dd H2SO4 2M ạ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đào Thị Nhàn

  Làm ơn giúp em với khocroi .Viết phương trình chữ cho các phản ứng hóa học sau :

  a) đốt than trg khí ôxi thu được khí cacbonic

  b) đốt khí nitơ và hiđrô ở 3000 độ C thu được amoniac

  c) bỏ nhôm vào dung dịch axit sunyuric thu d. C nhôm sunyat và khí hiđrô

  Cảm mơn ạ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hai trieu

  Cho 14g sắt tác dụng vừa đủ vs dd HCl thu đc muối sắt(II) clorua và khí hidro(đktc). Cho toàn bộ khí H2 thu đc tác dụng vs 25,6g CuO nung nóng

  a. Viết PTPU xảy ra

  b. Tính khối lượng muối sắt (II) clorua tạo thành?

  c. Tính khối lượng các chất rắn thu đc sau phản ứng khử của H2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hành thư

  Phân tử A có 2 nguyên tử X và 3 nguyên tử O. Phân tử A nặng gấp 4 lần Ca.

  a/ Tên KHHH của X?

  b/Cho biết số nguyên tử của mỗi ng tố trong A

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bich thu

  khi nung nóng đá vôi bị phân hủy theo phương trình CaCO3 => CaO + CO2 sau một thời gian nung nóng thấy khối lượng chất rắn ban đầu giảm 22%, biết khối lượng đá vôi ban đàu là 50g

  a) tính khối lượng đá vôi đã bị phân hủy

  b) tính chất rắn sau phản ứng và xác định thành phần % của nó

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hi hi

  Cho 32,8g Na3PO4 tác dụng với 51g AgNO3. Tính klg các chất còn lại sau phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hà trang

  Cho dung dịch CaCl2 tác dụng với dung dịch có chứa 1,7 gam AgNO3 khối lượng chất rắn không ta sinh ra sau phản ứng là

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thùy trang

  Cho 13.44l H2 khí vừa đủ 40g hỗn hợp gồm Fe2O3 và CuO

  a)Tính khối lượng từng kim loại tạo ra

  b)Tính khối lượng H2O tạo ra

  Giải đầy đủ nha các bạn

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Đào

  Phân tử của một hợp chất gồm 1 nguyên tử X liên kết với 4 nguyên tử Hiđro và nặng bằng nguyên tử Oxi

  a, Tính nguyên tử khối của X cho biết tên và kí hiệu hóa học của nguyên tố X

  b, Tính phần trăm về khối lượng của nguyên tố X trong hợp chất

  gianroi

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Đào

  Bài 1: Cho 6,5 gam kẽm tác dụng hết với dung dịch axit clohidric tạo thành muối kẽm clorua và khí Hidro

  a. Viết PTPƯ

  b. Tính khối lượng muối \(ZnCl_2\) tạo thành

  c. Tính thể tích Hidro sinh ra (đktc)?

  d. Nếu thay kim loại Zn bằng kim loại Mg thì thể tích của Hidro thoát ra có thay đổi hay không? Vì sao?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoa Lan

  Nhận biết 3 hỗn hợp sau Na và K; CaO và Na; CaCO3 và Fe

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bo Bo

  Hợp chất tạo bởi kim loại R và O. Nếu R ở mức hóa trị thấp thì chứa 22,56% O, cũng hợp chất đó nếu R ở mức hóa trị cao thì chứa 50,48% O.Hãy xác định kim loại R

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • nguyen bao anh

  Hòa tan 8,7 gam một hỗn hợp gồm Kali và một kim loại M (hóa trị II) trong dung

  dịch HCl dư thì thu được 5,6 lít khí H 2 (đktc). Hòa tan riêng 9 gam kim loại M trong dung dịch HCl dư thì

  thể tích khí H 2 sinh ra chưa đến 11 lít khí H 2 (đktc). Hãy xác định kim loại M

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • minh dương

  Câu 1: Tìm CT phân tử của hchat D gồm 3 nguyên tố: Al, S, O. Trong đó Al chiếm 15,79% theo KL, còn KL O gấp đôi KL S. Bt CT nguyên trùng vs CTPT.

  Câu 2: Nếu hàm lượng % của 1 Khối lượng trong muối cacbonat(CO3) thì hàm lượng % của kl photphat(PO40 là bnhieu?

  Câu 3: 1 muối sunfat (SO4) thuộc 1 khối lượng có hóa trị II để lâu ngày trong không khí trơt hành phân tử muối ngâm nước. Trong phân tử muối ngâm nc. Trong phân tử muối ngâm nc, KL chiếm 25,6%. Tìm CTPtu của muối ngâm nc đó.

  Mình cần gấp. giúp mik vs

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hi hi

  Một hợp chất có công thưc hóa học là \(M_2\left(SO_4\right)_3\) trong đó m là kim loại

  a, Xác định hóa trị M

  b, Xác định kim loại M biết phân tử khối của hợp chất đó là 400 đvc

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Vàng

  tính tỉ lệ % về khối lượng của Cu có trong tinh thể CuSO4, 5H2O

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Anh

  Có 60g dung dịch NaOH 20%. Khối lượng NaOH cần cho thêm vào dung dịch trên để được dung dịch 25% là:

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thanh Truc

  Trong phòng thí nghiệm , chỉ dùng HCl , H2O và các hóa chất cần thiết để nhận biết NaCl , Na2CO3 , Na2SO4, BaCO3 , BaSO4

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Hoa

  Cho 8g NaOH TD với m(g) H2SO4 sau PỨ lượng axit còn dư TD vừa đủ với 11.2gFe

  a, Tính m

  b,Tính VH2 sinh ra ở đktc

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • ngọc trang

  Cho khí cacbonic tác dụng với nước vôi trong dư, người ta thu được 250g kết tủa Canxicacbonat.

  a) Tính thể tích khí cacbonic đã dùng ở ĐKTC.

  b) Tính khối lượng Canxihidroxit (nước vôi trong đã tham gia phản ứng ).

  Giúp mik bài này với ạ!!!Cảm ơn các bạn nhiều ạ <3

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • An Nhiên

  15,68 lít hỗn hợp gồm hai khí CO và CO2 ở đktc có khối lượng là 27,6 gam. Tính thành phần trăm theo khối lượng mỗi khí trong hỗn hợp.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu thủy

  Bằng phương pháp hóa học phân biệt các chất lỏng KCl, KOH, HCl, H2O

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tra xanh

  đốt cháy 25,6g cu thu được 28,8 gam chất rắn x..tính khối lượng mỗi chất trong X và hiệu suất phản ứng.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phong Vu

  Hoà tan 6,5 gam Zn bằng dung dịch H2SO4 (loãng) vừa đủ thu được dung dịch A và V lít khí (ở đktc). Tính khối lượng chất tan có trong dung dịch A ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Lê Tín

  1: Nung 1 kg đá vôi chứa 80% CaCO3 thu được 112 dm3 CO2 (đktc). Tính hiệu suất phân huỷ CaCO3.

  2. a) Khi cho khí SO3 hợp nước cho ta dung dịch H2SO4. Tính lượng H2SO4 điều chế được khi cho 40 Kg SO3 hợp nước. Biết Hiệu suất phản ứng là 95%.

  b) Người ta dùng quặng boxit để sản xuất nhôm theo sơ đồ phản ứng sau:

  Al2O3 điện phân nóng chảy, xúc tác Al + O2

  Hàm lượng Al2O3 trong quặng boxit là 40%. Để có được 4 tấn nhôm nguyên chất cần bao nhiêu tấn quặng. Biết H của quá trình sản xuất là 90%

  3. Có thể điềuchế bao nhiêu kg nhôm từ 1 tấn quặng bôxit có chứa 95% nhôm oxit, biết hiệu suất phản ứng là 98%.

  PT: Al2O3 điện phân nóng chảy, xúc tác Al + O2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Spider man

  Hoà tan hoàn toàn 9,6 gam một kim loại X có hoá trị II bằng dung dịch HCl vừa đủ. Khi phản ứng kết thúc thu được 8,96 lít khí (ở đktc)

  a) Xác định kim loại X ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Tường Vy

  Cho 1 lá kẽm có khối lượng là 6,5 g vào dung dịch đồng sunfat sau 1 thời gian phản ứng thu được m (g) kẽm sunfat , A(g) đồng . Tính m(g) và A(g)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • can tu

  Một hợp chất X gồm 3 nguyên tố K, N, O có thành phần % theo khối lượng lần lượt là: K= 45,95%, N= 16,45%, O= 37,60%

  EM hãy xác định CTHH và gọi tên hợp chất trên

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hồng trang

  Tìm CTHH của B

  bởi hồng trang 18/07/2019

  nung 2.45g 1 hợp chất B thấy thoát ra o.96 g khí oxi, Phần chất rắn còn lại chứa 52,35% K, 47.65% Cl theo khối lượng . tìm CTHH của B?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Trần

  Giải giúp mình voi nhé! Cho dòng khí hiđrô đi qua 32g hỗn hợp hai ô-xit CuO và Fe2O3 nung nóng.sau thoi gian tham gia phản ứng thu dc hỗn hợp chất rắn có kl là 30,4g.tính thể tích hiđrô đã tham gia phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Aser Aser

  cho 5,4 g Al TD với HCl hỗn hợp thu được sau PỨ hòa tan tiếp với m g Mg thu được 2.24l khí H2 ở đktc. Tìm m

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Nguyễn

  Cho 7,8g Zn tác dụng với dung dịch loãng có chứa 29,4g H2SO4 thu được V lít khí A.

  a) Tính V

  b) Dung dịch thu được sau phản ứng hòa tan được tối đa bao nhiêu gam sắt.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bin Nguyễn

  Nung 5 tấn đá vôi có thành phần chính là CaCO3( chứa 10% tạp chất ko cháy) thu đc a tấn vôi sống CaO và 1,98 tấn khí CO2

  a, Viết PTHH

  b, Tính mvôi sống thu đc

  c, Nếu sau phản ứng còn dư 0,5 tấn CaCO3 thì hiệu suất phản ưng đã đạt bao nhiêu % ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu thủy

  Có 5 lọ không nhãn đựng riêng biệt từng dung dịch sau HCl; NaOH; Ca(OH)2; CuSO4; NaCl hãy phân biệt từng chất riêng biệt trong mỗi lọ bằng phương pháp hóa học và viết các phương trình hóa học xảy ra

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu trang

  1. Cho 17,5g hỗn hợp gồm 3 kim loại Al,Fe,Zn tác dụng với dung dịch H2SO4 ( loãng dư ) thu được a(g) muối và 11,2 lít khí H2 (đktc). Hãy tính a.

  2. Có hỗn hợp gồm Fe và Fe2O3, chia hỗn hợp thành 2 phần bằng nhau :

  - Phần 1 ngâm trong dung dịch HCl dư,phản ứng xong thu được 4,48l khí H2 (đktc)

  - Phần 2 nung nóng và cho dòng khí H2 dư đi qua thu được 33,6 g Fe

  Tính thành phần % theo khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Viết Khánh

  Đốt cháy 8, 96 lít hỗn hợp gồm CH4 và H2 trong đó CH4 chiếm 30% thể tích.

  a) tính thể tích khí CO2 thu được

  b) tính thể tích khí H2O thu được

  c) tính thể tích không khí tối thiểu để đốt cháy hỗn hợp trên biết thể tích không khí bằng 5 lần thể tích O2( các khí ở điều kiện tiêu chuẩn)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Tấn Thanh

  Giúp với ạ ❤

  Để điều chế khí hidro người ta cho hỗn hợp 2 kim loại Al và Zn có số mol bằng nhau tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 0.15 mol khí hidro

  A) tính số mol hai kim loại trong hỗn hợp

  B) tính khối lượng Zn và Al trong hỗn hợp

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hồng Tiến

  cho 1 hỗn hợp gồm Al và Ag phản ứng với dung dịch H2SO4 thu được 5,6L H2 Ở (đktc) sau phản ứng thì còn 3g một chất rắn không tan . xác định thành phần % theo khối lượng của mối kim loại trong hỗn hợp ban đầu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Hoàng Thị Trà Giang

  cho 35 gam hỗn hợp Mg , Zn và Al phản ứng với dd HCL dư thì thu dc 19,04 lít khí H2 và dd A . Tính % mỗi kim loại , biết V h2 do nhôm thoát ra gấp 2 lần do Mg thoát ra...

  giúp mk vs ....

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bin Nguyễn

  Cho 26g kiềm tác dụng vừa đủ với 200ml dung dịch HCl (d= 1,18g/ml) Dùng lượng khí thoát ra ở trên để khử bột đồngII ô-xít ở nhiệt độ cao. Gỉa sử đồng II oxit không còn sau phản ứng.

  a, Viết PTHH

  b, Tính V khí thu được ở đktc và khối lượng muối tạo thành sau phản ứng

  c, Tính CM và C% của dung dịch HCL + Zn

  d, Tính khối lượng chất rắn thu được sau Cuo bằng khí thoát ra ở phản ứng+ Zn với HCl

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Naru to

  Cho 17,2 gam hỗn hợp Ca và CaO tác dụng với lượng nước dư thì thu được 3,36 lít khí hidro ở đktc.

  a.Viết các phương trình hóa học xảy ra và tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp.

  b.Tính thành phần % theo khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hồng Tiến

  1,Hai kim loại A và B có tỉ lệ khối lượng nguyên tử là 8:9.Biết khối lượng nguyên tử A,B đều không quá 30đvC.Xác định A,B.

  2, Co mot hon hop ran gom : S,muoi an , bot sat .Trinh bay phuong phap tach rieng tung chat ra khoi hon hop (dung cu hoa chat coi nhu co du).

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Minh Minh

  Tổng các hạt mang điện trong hợp chất AB2 là 64 . Số hạt mang điện trong hạt nhân nguyên tử A nhiều hơn số hạt mang điện trong hạt nhân nguyên tử B là 8
  a, Viết công thức phân tử của HC trên
  b, Hợp chất trên thuộc loại hợp chất gì ? Nêu tính chất hóa học của HC đó

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hương Lan

  cho 11,2 g Fe và 2,4 g Mg tác dụng hết với dung dịch H2SO4 loãng dư sau phản ứng thu được dung dịch A và V lít khí H2 ở đktc . cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch A thu được kết tủa B. lọc B nung trong không khí đến khối lượng không đổi được m gam . tính m

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bánh Mì

  Thêm từ từ dung dịch HCl vào 10 (g) muối cacbonat của 1 kim loại hóa trị II sau 1 thời gian phản ứng thì lượng khí CO2 thoát ra vượt quá 1,904(l) đktc và lượng muối tạo thành vượt quá 8,585(g). Hỏi đó là muối cacbonat của kim loại nào? ( giải ra cả bài giúp tuôi, đây là bài ôn tập chuyên 9)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trieu Tien

  Đốt cháy hoàn toàn 2,4g Magie trong 2,24 lít khí oxi (đktc )

  a) tính khối lượng chất còn thừa

  thính khối lượng Magie oxit thu được ? ( Cho O=16 ; Mg=24 )

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Dương Minh Tuấn

  Cho m gam hỗn hợp hai kim loại Mg và Al có số mol bằng nhau phản ứng hoàn toàn với lượng oxi dư . Kết thúc phản ứng thu được hỗn hợp chất rắn có khối lương tăng so với hỗn hợp ban đầu là 2 gam .Tính m .

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Huong Duong

  5. Cho luồng khí CO đi qua ống sứ đựng m gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3 nung nóng. Sau khi kết thúc thí nghiệm, thu được 64 gam chất rắn A và 11,2 lít khí B (đktc) có tỉ khối hơi so với hiđro là 20,4. Tính m?

  6. Cho 11 gam hỗn hợp gồm Al và Fe tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 2M tạo thành 8,96 lít khí H2 thoát ra ở đktc.

  a. Tính % về khối lượng của từng kim loại có trong hỗn hợp?

  b. Tính thể tích dung dịch HCl đã tham gia phản ứng?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hi hi

  Chỉ dùng một kim loại , hãy nhận biết dung dịch chứa trong 4 lọ mất nhãn : Na2SO4 ; Na2CO3 ; HCl ; Ba(NO3)2 .

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tran Chau

  1.lập PTHH, khi cho biết các sơ đồ phản ứng sau:

  a, Al+Cl2--->AlCl3. b,Fe2O3+H2--->Al2O3+H2O. c,Al(OH)3--->Al2O3+H2O.

  d,Na2SO+BaCl2--->BASO4+NaCl. e,NaOH+ZnCl2--->Zn(OH)2+NaCl. F,CuCl2+AgNO3--->AgCl+Cu(NO3)2.

  2.tính thành phần % theo khối lượng của nguyên tố O trong các hợp chất sau:

  a, CaO. b,SO2. c,Na2CO3. d,Al2(SO4)3.

  3.hãy tìm CTHH của những hợp chất sau có thành phần các nguyên tố:

  a,hợp chất khí X có khối lượng mol là 34 g, thành phần % về khối lượng các nguyên tố: 5,88%H ; 94,12%S.

  b,hợp chất Y có thành phần % về khối lượng là: 87,7%C, còn lại nguyên tố N biết hợp chất này có tỉ lệ khối với N2 là 1.

  4.đốt cháy hoàn toàn 6g cacbon(C) trong 16g khí O2 sinh ra khí cacbonic(CO2).

  a, lập PTHH. b,tính khối lượng khí cacbonic sinh ra.

  5.cho 2,3g kim loại Na đốt cháy hoàn toàn trong bình chứa khí O2 thu được natrioxit(Na2O).

  a, lập PTHH. b,tính khối lượng natrioxit thu được sau phản ứng. c, tính thể tích khí oxi đã tham gia phản ứng(đktc)

  6.cho các CTHH sau: FeO, Ba2O, SO2, C2O, Ag2NO3, Na(OH)2 hãy chỉ ra các CTHH viết sai và sửa lại.Biết Fe(II), Ba(II), S(IV), Ag(I), NO3(I), Na(I), OH(I).

  Các bạn giải giúp mình nhé!!!mai mình có tiết kiểm tra rùi!!Cảm ơn các bạn nhé!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Sơn Ca

  Hòa tan hoàn toàn 13g kim loại R có hóa trị N bằng dung dịch Axit Clohiđric. Phản ứng kết thúc thu được 27,2 gam muối Clorua kim loại R. Xác định kim loại R

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thùy Nguyễn

  Đốt cháy hoàn toàn kim loại sắt trong khí oxi thu được 27,84g oxit sắt từ Fe3O4.

  a) Viết PTHH

  b) Tìm khối lượng sắt đã dùng

  c) Tìm thể tích khí oxi đã dùng (đktc)

  d) * Nếu đem lượng sắt trên đốt trong không khí thì cần bao nhiêu lít không khí biết rằng oxi chiếm 1/5 thể tích không khí

  Mọi người giúp em gấp với ạ !!!!!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hà trang

  1. Khử 15,2 gam hỗn hợp gồm Fe2O3 và FeO bằng H2 ở nhiệt độ cao thu được sắt kim loại. Để hòa tan hết lượng sắt này cần 0,4 mol HCl.

  a. Tính % về khối lượng của mỗi oxit có trong hỗn hợp ban đầu?

  b. Tính thể tích H2 thu được (ở đktc)?

  2. Cho 19,46 gam hỗn hợp gồm Mg, Al và Zn trong đó khối lượng của Magie bằng khối lượng của nhôm tác dụng với dung dịch HCl tạo thành 16, 352 lít khí H2 thoát ra (ở đktc).

  Tính % về khối lượng của từng kim loại có trong hỗn hợp?

  3. Khử 15,2 gam hỗn hợp gồm Fe2O3 và FeO bằng H2 ở nhiệt độ cao thu được sắt kim loại . Để hòa tan hết lượng sắt này cần 0,4 mol HCl .

  a.Tính % về khối lượng của mỗi oxit có trong hỗn hợp ban đầu ?

  b.Tính thể tích H2 thu được ở đktc ?

  4. Cho một luồng CO dư đi qua ống sứ chứa 15,3 gam hỗn hợp gồm FeO và ZnO nung nóng , thu được một hỗn hợp chất rắn có khối lượng 12, 74 gam . Biết trong điều kiện thí nghiệm hiệu suất các phản ứng đều đạt 80%.

  a. Tính % về khối lượng của mỗi oxit có trong hỗn hợp ban đầu?

  b. Để hòa tan hoàn toàn lượng chất rắn thu được sau phản ứng trên phải dùng bao nhiêu lít dung dịch HCl 2M?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • ngọc trang

  Đốt cháy hỗn hợp 70 gam C và S trong đó S chiếm 91,4% ta thu được một hỗn hợp khí

  a/ Viết phương trình pứ xảy ra

  b/ Tính V hỗn hợp khí

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hai trieu

  Hớp chất B có %Al = 15,79%; %S = 28,07%, còn lại là O. Biết khối lượng mol B là 342. Viết CTHH dưới dạng ALx(SO4)y. Xác định CTHH

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Thu Huệ

  6. Cho a gam Fe hoà tan trong dung dịch HCl (TN1) sau khi cô cạn dung dịch thu được 3,1 gam chất rắn. Nếu cho a gam Fe và b gam Mg (TN2) vào dung dịch HCl cũng với lượng trên thì thu được 3,34 gam chất rắn. Biết thể tích H2 (đktc) thoát ra ở cả 2 TN đều là 448 ml. Tính a, b biết rằng ở TN2 Mg hoạt động mạnh hơn Fe. Chỉ khi Mg phản ứng xong thì Fe mới phản ứng.

  7. Cho 22 gam hỗn hợp X gồm Al và Fe phản ứng với dung dịch chứa 0,6 mol HCl . Chứng minh hỗn hợp X tan hết.

  8. Cho 3,87 gam hỗn hợp A gồm Mg và Al vào 0,25mol HCl và 0,125 mol H2SO4 ta thu được dung dịch B và 4,368 lit H2 (đktc) .

  a. Chứng minh trong dung dịch vẫn còn dư axit.

  b. Tính % các kim loại trong A.

  9. Hoà tan 7,8 gam hỗn hợp gồm Mg và Zn vào dung dịch H2SO4. Sau phản ứng thu được dung dịch A và 2,24 lit khí. Chứng minh sau phản ứng kim loại vẫn còn dư.

  10. Hoà tan 13,2 gam hỗn hợp A gồm 2 kim loại có cùng hoá trị vào 0.6 mol HCl. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 32,7 gam hỗn hợp muối khan.

  a. Chứng minh hỗn hợp A không tan hết.

  b. Tính thể tích hiđro sinh ra (®ktc).

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Trang

  Đốt cháy 8l khí Mêtan ( CH4) trong 6l O2 . Tính V CO2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thùy Nguyễn

  1. Cho phương trình hoá học sau: CaCO3 (canxi cacbonat) + 2HCL (axit clohidric) -> CaCl2 (canxi clorua) + CO2 +H2O

  a) Tính khối lượng canxi clorua khi cho 10g canxi cacbonat phản ứng hết với axit clohidric

  b) Tính thể tích khí cacbonic thu được (đktc) khi cho 5g canxi cacbonat tác dụng hết với axit clohidric.

  2. Đốt cháy hoàn toàn kim loại sắt trong khí oxi thu được 27,84g oxit sắt từ Fe3O4.

  a) Viết PTHH

  b) Tìm khối lượng sắt đã dùng

  c) Tìm thể tích khí oxi đã dùng (đktc)

  d) * Nếu đem lượng sắt trên đốt trong không khí thì cần bao nhiêu lít không khí biết rằng oxi chiếm 1/5 thể tích không khí

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Thủy

  kết hợp những dụng cụ thí nghiệm trong hóa học để vẽ: lọc bỏ cát (lấy phần nước) trong một cốc chứa nước và cát. 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hong Van

  cho khí hidro phản ứng hết với 14,2g khí Clo. tính thể tích khí H2 đktc cần dùng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lan Anh

  Nhiệt phân hủy hoàn toàn 120gam đá vôi chứa 90% CaCO3 thì thu được a gam CaO và b lít khí CO2 ở đktc.

  a)Viết phương trình phản ứng

  b)tính a,b. Giúp giùm

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • con cai

  Cho a gam kẽm tan hoàn toàn trong dung dịch HCl loãng dư thì thu được b gam kẽm Clorua(ZnCl2) và 5,6 lít Hiđro ơ đktc.

  a)Viết PTPƯ

  b)Tính a,b. Giúp giùm.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hi hi

  Tính phần trăm khối lượng của nguyên tố nito trog 5 loại phân đạm sau:

  a,Urê CO(NH2)2

  b,Amoni nitrat NH4NO3

  c,Amoni sunfat (NH4)2SO4

  d,Canxi nitrat Ca(NO3)3

  e,Natri nitrat NaNO3

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bala bala

  Bài 1: Cho 5,4 g nhôm tác dụng hết với dung dịch HCl thấy thoát ra V(1) khí Hidro ở đktc. Tính V ?

  Bài 2 : Dẫn toàn bộ lượng khí Hidro ở Bài 1 thu được đi qua 32g đồng (II) oxit, nung nóng thu được a(g) chất rắn. Tính a?

  Khẩn nha mọi người!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thuy Kim

  Hòa tan 6.5g kẽm (Zn) cần vừa đủ V (ml) dd HCl 2M

  a) Viết phương trình Hóa Học

  b) Tính V ở phía trên

  c) Tính V của H\(_2\)

  d) Tính số gam của muối thu được

  (*) Giải gấp cho mình với được không mình đang cần gấp!!!!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu hảo

  Dùng V lít khí CO khử hoàn toàn 4 gam một oxit kim loại, phản ứng kết thúc thu được kim loại và hỗn hợp khí X. Tỷ khối của X so với H2 là 19. Cho X hấp thụ hoàn toàn vào nước vôi trong dư ,thu được 5 gam kết tủa.

  a. Xác định kim loại và công thức hoá học của oxit đó.

  b>tinh V

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Dương Quá

  Tính thể tích đktc của
  a) 0.275 NO
  b) 9.2g NO2
  c) 3,6 . 1023 p.tử CH4

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Ngọc Sơn

  Cho 13g kem tác dụng vơi dung dịch có chứa 3.65g axit clohidric (HCl)

  a/ Viết PTHH

  b/ Chất nào còn du sau khi. phan ứng và dư bao nhiu. gam

  c/ Tính thể tích khí hidro ở. ĐKTC

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Tấn Thanh

  Cho kẽm hạt ( Zn ) vào ống nghiệm có chứa dung dịch HCl, sau phản ứng thì thu được dung dịch kẽm clorua ( ZnCl2 ) và 5,6 lít khí hiđrô ( đktc )

  a) Viết phương trình hóa học xảy ra

  b) Tính khối lượng kẽm đã tham gia phản ứng

  c) Cần bao nhiêu gam Na để hòa tan hết vào nước thì thu được lượng khí H2 bằng đúng với lượng​ khí H2 thoát ra ở thí nghiệm đầu bài

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Thánh Tông

  Đốt cháy 1 lượng hợp chất A cần vừa đủ 6.72 lít khí CO2 (đktc). Sau phản ứng thu đc 4.48 lít khí CO2 và 5.4 gam nước. Xác định CTHH của A biết tỉ khối A so vs H2 là 23

  * Giúp mình vs. THANKS*

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hy Vũ

  Trong 2. 2g hc có 0. 6gC còn lại là I. Tìm tỉ lệ số nguyên tử C và O trong hc A. Nếu phân tử A nặng hơn phân tử O là 1. 375 lần thì PTK của A =?

  Số nguyên tử C và O =?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Vân

  Nung m gam hỗn hợp X gồm kali clorat và kali pemanganat ở nhiệt độ cao có xúc tác. Sau khi các chất trong X bị phân hủy hết thu được hôn hợp Y gồm 3 chất rắn và 6,4 gam oxi. Lấy 1 phần Y đem phân tích đượ tỉ lệ số mol KCl : số mol K2MnO4=1:2. Viết PTHH của các phản ứng đã xảy ra và tính m

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Choco Choco

  Bài​1 : Cho lượng khí CuO đi qua 1,6 g CuO và nung nóng sau pư với hiệu suất 80% thu đc hỗn hợp chất rắn A . Tính khối lượng chất rắn A

  ​Bài 2 : Trong một bình kín chứa 2 mol O2 , 3 mol SO2 và một ít bột súc tác . Nung nóng bình 1 thời gian thu đc hỗn hợp khí B . Nếu H pư là 75% thì có bao nhiêu mol SO3 tạo thành . Nếu tổng số mol các khí trong B là 4,25 mol . Tính H p ư

  ​Bài 3 : Với 500 g đá vôi chứa 80% CaCO3 ( phần còn lại là chất trơ ) sau một thời gian thu đc chất rắn X biết H =70% . Tính thành phần % khối lượng CaO trong chất rắn X

  ​Bài 4 : Người ta tiến hành điện phân nóng chảy quặng oxit loại quạng này chứa chủ yếu là nhôm oxit sau pư thu đc nhôm và oxi . Nếu dùng quặng oxit chứa 50% nhôm oxi để sản sưất 108 g nhôm thì quặng đen dùng bao nhiêu . Biết H là 85%

  Bài 5 : Cho lượng khí H2 đi qua ống thủy tinh chứa 20 g bột ở 400 độ C sau phản ứng thu đc 16,8 g chất rắn . Nêu hiện tượng phản ứng xảy ra . Tính hiệu suất p ư . Tính thể tích H2 (đktc) tham gia pư

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nhật Minh

  Câu 2: Đốt cháy 13g kẽm trong1,12 lít O2 ( điều kiện tiêu chuẩn)

  a, Lập phương trình hóa học

  b, chất nào còn dư và khối lượng bao nhiêu?

  c, tính khối lượng sản phẩm?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hương Lan

  Cho sơ đồ phản ứng:

  A+X -> R+...

  B+X -> R +...

  C+X -> R+...

  Biết R là 1 kim loại thường gặp trong các bài tập Hóa học 8 và sử dụng nhiều trong lĩnh vực xây dựng . Xác định CTHH của R,A,B,C,X

  Viết PTPƯ. Phân loại pư

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Ngoc Nga

  1. Cho 8,1 g Al tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl

  a) Hoàn thành phương trình hoá học.

  b) Tính thể tích khí hiđro tạo thành (ở đktc)

  c) Tính khối lượng AlCl3 tạo thành. (Biết Al = 27, H = 1, O = 16, Cl = 35,5).

  2.Cho 9,2g Na vào nước dư thì thu được dung dịch NaOH và khí H2. Tính thể tích khí H2 (đktc) thoát ra và khối lượng NaOH tạo thành ?

  3. Cho 13 gam kẽm phản ứng hoàn toàn với dung dịch HCl.

  a. Viết phương trình hoá học

  b. Tính thể tích khí hidro sinh ra (đktc)

  c. Nếu dùng toàn bộ lượng H2 bay ra ở trên đem khử 12 gam bột CuO ở nhiệt độ cao thì chất nào còn dư bao nhiêu gam ? ( Zn = 65 ; Cl = 35,5 ; Cu = 64 ; O = 16 ; H= 1 )

  giúp mình gấp mình cần gấp thanks trước nhé.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phong Vu

  đốt cháy hoàn toàn x gam chất A cần vừa đủ 6,72 lít O2 đktc. thu được 8.8g CO2 và 5.4g H2O. Xác định Công thức phân tử của A biết tỉ khối hơi của A so với H2 là 23

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hi hi

  Bài 3: Cho 2,4 gam Mg vào dung dịch chứa 19,6 gam H2SO4,

  a. thể tích khí H2 thoát ra ở đktc.

  b. Tính khối lượng chất dư

  c. Gọi tên và tính khối lượng muối tạo ra.

  Bài 4: Cho 7,8 gam K và 2,3 gam Na vào nước dư

  a. Tính thể tích khí H2 thoát ra ở đktc.

  b. Tính khối mỗi chất có trong sản phẩm. Gọi tên và phân loại sản phẩm đó.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Hoàng Thị Trà Giang

  Bài 1: Cho các chất sau: Mg(OH)2, FeCl3, NH4NO3, CaCO3, Al(OH)3, ZnSO4, H2CO3, Ca(H2PO4)2, BaO, KCl, SO2, H2S, Na2SO3, KNO2, MgSO4, NH4)2SO4 , H2SO4, SO3, H2SO4, NaHCO3, K3PO4, K2HPO4, KH2PO4 Gọi tên và phân loại các chất trên.

  Bài 2: Cho các chất sau: Magie cacbonat, kẽm clorua, axit photphoric, bari hiddroxit, natrisufat, kẽm đihidrôphôtphat, nhôm sunfat, đồng(II)oxit, thuỷ ngân clorua, magie hiđroxit, kali phôtphat, lưu huỳnh tri oxit, magie oxit. Viết CTHH và phân loại các chất trên.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bảo Lộc

  hòa tan 9*10^3 số nguyên tử kẽm vào dung dịch axit clohiđric 10%. a) Lập PTHH b) Tính khối lượng muối kẽm clorua tạo thành c) Tính khối lượng axit clohđric cần dùng cho phản ứng trên......khocroi Mấy bạn giải giùm mình nha..==> Đang cần gấp để ôn tập HK2 lớp 8

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Minh Minh

  1. Cho biết tính chất của lưu huỳnh ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Thúy

  Một cốc nước có chứa 9g nước. Hãy xác định số nguyên tử H và số nguyên tử O có trong cốc, biết một phân tử nước chứa hai nguyên tử H và một nguyên tử O.

  Help --

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phan Thị Trinh

  Chia hỗn hợp gồm Fe và Fe2O3 làm 2 phần bằng nhau:

  - Phần 1: cho 1 luồng CO đi qua và nung nóng thu đc 11,2g Fe

  - Phần 2: ngâm trong dung dịch HCl dư. Sau phản ứng thu đc 2,24l khí H2 ở đktc

  a. Lập các PTHH của các phản ứng xảy ra

  b. Tính khối lượng của mỗi chất có trong hỗn hợp ban đầu?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phong Vu

  Hoà tan 9,2g Na vào 40g nước. Hãy tính:

  a) Thể tích khí H2 sinh ra (đktc)

  b) Nồng độ phần trăm của dd NaOH sau phản ứng.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Sơn Ca

  Cho 7,2g một khối kim loại hóa trị II phản ứng hoàn toàn dung dịch chứa 0,6 mol HCl. Xác định tên kim loại.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Lê Tín

  Hỗn hợp A gồm CO và kg khí(1÷5thể tích O2 ,4÷5thể tich N2) có tỉ khối hơi so vs H2 la 14,24.

  Ting thanh phan% theo the tich moi khi trong hỗn hợp A.

  Moi nguoi giup mik chut nhe. Cam on

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Văn Duyệt

  Nhúng 1 lá Al vào dung dịch CuSO4 . Sau phản ứng lấy lá Al ra thấy khối lượng dung dịch nhẹ đi 1,38g. Tính khối lượng Al đã phản ứng

  HELP ME!!!khocroikhocroi

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hà trang

  BT1: Dùng khí CO để khử hoàn toàn 20g một hỗn hợp (hỗn hợp Y) gồm CuO và Fe2O3 ở nhiệt độ cao. Sau phản ứng, thu được chất rắn chỉ là các kim loại, lượng kim loại này được cho phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng ( lấy dư), thì thấy có 3,2 gam một kim loại màu đỏ không tan

  a) Tính thành phần phần trăm khối lượng các chất có trong hỗn hợp Y.

  b) Nếu dùng khí sản phẩm ở các phản ứng để khử Y, cho đi qua dung dịch Ca(OH)2 dư thì thu dược bao nhiêu gam kết tủa. Biết hiệu suất của phản ứng này chỉ đạt 80%

  GIÚP MÌNH BÀI NÀY VỚI. (NẾU CÓ AI CÓ BÀI TẬP VỀ VIẾT PTHH THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI HÓA HỌC THÌ ĐƯA LÊN HOC24 CHO MÌNH VỚI NHA)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Van Tho

  Đốt cháy hoàn toàn 0,42 g chất X chỉ thu được CO2 và H2O. Khi dẫn toàn bộ sản phẩm vào bình chứa nước vôi trong dư thì khối lượng bình tăng thêm 1,86g và có 3,00g kết tủa . Khi có hơi m gam X thì Vx = 40% V của m gam N2 (ở cùng đk) .Tìm X

  Giúp mk vs @@

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1