Tính V khí sau phản ứng khi đốt cháy 20 lít H2 trong 20 lít O2?

bởi Kim Ngan 29/04/2019

Đốt cháy 20l H2 trong 20l O2. Thể tích chất khí còn lại sau phản ứng ? ( K KỂ CHẤT NƯỚC)

Câu trả lời (1)

 • 2H2 + O2 \(\rightarrow\)2H2O

  nH2=\(\dfrac{20}{22,4}=\dfrac{25}{28}\left(mol\right)\)

  nO2=\(\dfrac{20}{22,4}=\dfrac{25}{28}\left(mol\right)\)

  \(\dfrac{25}{28}\)>\(\dfrac{25}{56}\) nên O2\(\dfrac{25}{56}\left(mol\right)\)

  VO2=\(\dfrac{25}{56}.22,4=10\left(lít\right)\)

  bởi Nguyen phu Huy 29/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • thúy ngọc

  Nung nóng m tấn đá vôi có chứa 80% CaCO3 thu được 5 tấn CaO và 3 tấn CO2

  a. Lập phương trình hóa học của phản ứng

  b. Áp dụng đinh luật bảo toàn khối lượng và tính khối lượng CaCO3

  c. Tính m

 • Hoa Hong

  Đốt cháy m gam bột nhôm (Al) trong khí oxi (O2) sinh ra 2,04g nhôm oxit (Al2O3)
  a. Lập phương trình hóa học
  b. Tính m
  c. Tính thể tích khí oxi phản ứng (đktc)

 • Thụy Mây

  1) Xác định CTHH của một oxit của lưu huỳnh có khối lượng mol là 64g và biết thành phần phần trăm về khối lượng của nguyên tố lưu huỳnh trong oxit là 50%.

  2) Một oxit của photpho có thành phần phần trăm của P là 43,66%. Biết phân tử khối của oxit bằng 142đvC. Xác định CTHH của oxit.

  Thanks mn nhiều

 • thu hằng

  Giúp mình câu này với! viết chi tiết ra giúp mk nha mn

  1 hợp chất có phân tử nặng gấp 71 lần phân tử H (hidro). Trong hợp chất gồm 2 nguyên tử X liên kết vs 5 nguyên tử O(oxi)

  a) Xác định X là nguyên tố hóa học nào. Viết công thức của hợp chất?

  b) Hãy cho biết hợp chất nặng hơn hay nhẹ hơn phân tử CuO bao nhiu lần?

 • Lê Nhi

  1. Cho 5,1g oxit của kim loại X hóa trị(III)phản ứng với axit HNO3,sau phản ứng thu được muối X(NO3)3 và nước

  a)Viết PT phản ứng

  b)Xác định CTHH của oxit kim loại biết rằng số mol axit tham gia phản ứng là o,3mol

  2. Cho hỗn hợp 15,45g Mg và Al phản ứng hoàn toàn với oxi,sau phản ứng thu được hỗn hợpoxit có khối lượng 27,85g

  a)Viết PT phản ứng

  b)Tính Phành phần % theo khối lượng của các kim loại trong hoonc hợp đầu

  3. Cho 6g kim loại Mg phản ứng với 2,24lit O2(đktc),sau phản ứng tạo thành magie oxit(MgO)

  a)Viết PTHH

  b)Tính khối lượng MgO tạo Thành sau phản ứng

  4.Trên 2 đĩa cân A và B,đĩa a đặt cốc đựng dung dịch HCl,điwã B đặt cốc đựng dung dịch axit sunfuric(H2SO4)_Điều chỉnh cho cân về vị trí thăng bằng.Cho coocx đựng dung dịch HCl 10g CaCO3,xảy ra phản ứng theo sơ đồ:

  CaCO3+HCl--->CaCL2+H2O+CO2

 • Ban Mai

  Bồi dưỡng HS giỏi hóa 8

  Giúp em với :(

  Câu 1: Cho sơ đồ biến hóa sau:

  (1) X + A ➝ Fe

  (2) X + B ➝ Fe

  (3) X + C ➝ Fe

  (4) X + D ➝ Fe

  (5) Fe + E ➝ F

  (6) Fe + G ➝ H

  (7) H + E ➝ F

  (8) Fe + I ➝ K

  (9) K + L ➝ H + BaSO4

  (10) Fe + M ➝ X

  (11) X + G ➝ H

  Xác định CT của A,B,C,E,F,G,H,I,M,X trong sơ đồ và hoàn thành các phản ứng đó

  *FexOy + HCl ➝ FeCl\(\dfrac{2y}{x}\) + H2O

  Câu 2: Cho các chất: SO3, Mn2O7, P2O5, K2O, BaO, CuO, Ag, Fe, SiO2, CH4, K chất nào:

  a/ Tác dụng với nước ( ở đk thường)

  b/....... '' H2

  c/ ...... '' O2

  Viết các pthh xảy ra (ghi rõ đk nếu có)

  Câu 3: Cho các chất sau: photpho, cacbon, magie, nhôm, lưu huỳnh, natri

  a/ Thực hiện oxi hóa hoàn toàn mỗi chất trên. Viết PTHH xảy ra

  b/ Sản phẩm của các phản ứng trên thuộc loại hợp chất nào? Nếu là oxit thì viết CTHH và gọi tên axit hoặc bazơ tương ứng với mỗi oxit đó

  Câu 4: Cho sơ đồ phản ứng sau:

  A1phản ứng phân hủy A2phản ứng hóa hợp ➝ A3phản ứng phân hủy ➝ A4phản ứng thế ➝ A5phản ứng thế ➝ A6

  Cho biết CTHH của A1,A2,A3,A4,A5,A6 rồi viết các pthh thực hiện sự chuyển hóa trên

  Câu 5: Cho sơ đồ phản ứng

  A ➝ B + C

  B + H2O ➝ D

  D + C ➝ A + H2O

  Biết hợp chất A chứa Ca, C, O với tỉ lệ canxi chiếm 40% oxi chiếm 48% cacbon chiếm 12% về khối lượng. Tìm các chất tương ứng với các chữ cái A,B,C,D

 • Bi do

  Đốt cháy hoàn toàn 27,2g Al và Fe cần 11,2l khí oxi ở đktc. Tính khối lượng chất rắn rhu được theo 2 cách

 • Nguyễn Trà Long

  Một muối clorua chứa kim loại X ( hoá trị 2) có KL 3,36g. Biết rằng nó được tạo thành từ kim loại X dư tác dụng hoàn toàn với dung dịch chứ 4,38g HCL. Xác định tên ?

 • Thanh Nguyên

  biết rằng kim loại Mg tác dụng với axit sunfuric tạo ra khí hid9ro và chất magie sunfat

  a)lập PTHH của phản ứng

  b)cho biết tỉ lệ giữa số nguyên tử Mg lần lượt với số phân tử của ba chất khác trong phản ứng

 • Đào Thị Nhàn

  Cho a gam CaCo3 vào 200g dd Hcl 10,95% thu được dd A và dd B và V (l) khí ở đktc. Để trung hòa đ A cần dùng 50ml NaOh 2M. Tính nồng độ % các chất trong dd A