Viết PTHH khi cho Zn tác dụng với HCl?

bởi Chai Chai 26/04/2019

Cho 6,5 gam kẽm tác dụng với 100 gam dung dịch HCl 14,6%.
a) Viết phương trình phản ứng xảy ra.
b) Tính thể tích khí thoát ra (ở đktc).
c) Tính nồng độ phần trăm của các chất có trong dung dịch sau khi phản ứng kết thúc.

d) tính nồng độ % chất còn dư sau khi phản ứng kết thúc

Câu trả lời (1)

 • nZn = \(\dfrac{6,5}{65}=0,1\left(mol\right)\)

  mHCl = \(\dfrac{14,6\times100}{100}=14,6\left(g\right)\)

  => nHCl = \(\dfrac{14,6}{36,5}=0,4\left(mol\right)\)

  Pt: Zn + 2HCl --> ZnCl2 + H2

  0,1 mol-> 0,2 mol->0,1 mol-> 0,1 mol

  Xét tỉ lệ mol giữa Zn và HCl:

  \(\dfrac{0,1}{1}< \dfrac{0,4}{2}\)

  Vậy HCl dư

  VH2 thoát ra = 0,1 . 22,4 = 2,24 (lít)

  mZnCl2 = 0,1 . 136 = 13,6 (g)

  mdd sau pứ = mZn + mdd HCl - mH2

  ...................= 6,5 + 100 - 0,1 . 2 = 106,3 (g)

  C% dd ZnCl2 = \(\dfrac{13,6}{106,3}.100\%=12,8\%\)

  C% dd HCl dư = \(\dfrac{\left(0,4-0,2\right).36,5}{106,3}.100\%=6,9\%\)

  bởi nguyễn phi long 26/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan