ON
YOMEDIA
VIDEO

Tính V khi sthu được khi cho 10g Al, Cu tác dụng với 600g HCl?

Cho 10g hỗn hợp Al và Cu tác dụng với 600g dung dịch HCl sau pư thấy có 4,6g chất rắn ko tan

a) Tính % về khối lượng từng chất có trong hỗn hợp ban đầu

b) Thu đc bao nhiêu lít khí?

c) Tính C% dung dịch HCl đã dùng

d) Tính C% dung dịch sau pư

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Vì Cu đứng sau H nên không phản ứng với dung dịch HCl

  ⇒ chất rắn không tan là Cu

  mAl = 10 - 4,6 = 5,4 (g)

  nAl = \(\dfrac{5,4}{27}=0,2\left(mol\right)\)

  a) % m Al = \(\dfrac{5,4}{10}.100\%=54\%\)

  % m Cu = 100% - 54% = 46%

  b) PT: 2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

  mol 0,2 → 0,6 0,2 0,3

  \(V_{H_2\left(đktc\right)}=0,3.22,4=6,72\left(l\right)\)

  c) mHCl = 0,6.36,5 = 21,9 (g)

  mdung dịch sau phản ứng = 10 + 600 = 610 (g)

  \(C\%_{HCl}=\dfrac{21,9}{610}.100\%=3,59\%\)

  d) \(m_{AlCl_3}=0,2.133,5=26,7\left(g\right)\)

  \(C\%_{AlCl_3}=\dfrac{26,7}{610}.100\%=4,38\%\)

    bởi Trần Tuấn Đức 26/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1