Tính V khi sthu được khi cho 10g Al, Cu tác dụng với 600g HCl?

bởi Bình Nguyen 26/04/2019

Cho 10g hỗn hợp Al và Cu tác dụng với 600g dung dịch HCl sau pư thấy có 4,6g chất rắn ko tan

a) Tính % về khối lượng từng chất có trong hỗn hợp ban đầu

b) Thu đc bao nhiêu lít khí?

c) Tính C% dung dịch HCl đã dùng

d) Tính C% dung dịch sau pư

Câu trả lời (1)

 • Vì Cu đứng sau H nên không phản ứng với dung dịch HCl

  ⇒ chất rắn không tan là Cu

  mAl = 10 - 4,6 = 5,4 (g)

  nAl = \(\dfrac{5,4}{27}=0,2\left(mol\right)\)

  a) % m Al = \(\dfrac{5,4}{10}.100\%=54\%\)

  % m Cu = 100% - 54% = 46%

  b) PT: 2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

  mol 0,2 → 0,6 0,2 0,3

  \(V_{H_2\left(đktc\right)}=0,3.22,4=6,72\left(l\right)\)

  c) mHCl = 0,6.36,5 = 21,9 (g)

  mdung dịch sau phản ứng = 10 + 600 = 610 (g)

  \(C\%_{HCl}=\dfrac{21,9}{610}.100\%=3,59\%\)

  d) \(m_{AlCl_3}=0,2.133,5=26,7\left(g\right)\)

  \(C\%_{AlCl_3}=\dfrac{26,7}{610}.100\%=4,38\%\)

  bởi Trần Tuấn Đức 26/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Huong Duong

  Biết rằng bari hidroxit tác dụng với natri sunfat tạo thành chất kết tủa là bari sunfit và natri hidroxit? a) phương trình hoá học? b) nếu có 17,1 bari hidroxit phản ứng thì khối lượng natri hidro tạo thành bao nhiêu? Tính khối lượng chất kết tủa? c) tính khối lượng natri sunfit(2 cách)

 • Nguyễn Xuân Ngạn

  Mn giúp mình, cảm ơn trước.

  Hòa tan 10.8g 1 oxit sắt và dd HCl sau PỨ thu được 19.05g 1 muối sắt clorua.

  Xđịnh CTHH của oxit

 • Nguyễn Lê Thảo Trang

  Hoà tan 11,2g Fe vào 300ml HCl 0,2M

  a) Viết PTHH

  b) Sau phản ứng chất nào còn dư ? Tính khối lượng chất dư

  c) Tính nồng độ mol ( CM ) của chất tan sau phản ứng

  ( CM= n/v ) ( Vđ không thay đổi )

 • Thùy Nguyễn

  help me:

  có 1 hh gồm 80% Fe2O3 và 20% CuO. Người ta dùng khí hidro có dư để khử hoàn toàn 10 gam hh.

  tính mFe và mCu thu đc sau PƯ

  tính số phân tử H2 ddax tham gia PƯ?

 • Lê Văn Duyệt

  Lấy 6,4g oxit của một kim loại hóa trị III hòa tan trong dung dịch HCl 1M vừa đủ thì người ta thấy tốn hết 240ml dung dịch.

  a, Viết PTHH của phản ứng xảy ra.

  b, Xác định công thức của oxit trên.

  Các bạn giải giúp mình bài này, mình đang cần gấp lắm! Thanks nhìu ạ!

 • Chai Chai

  Cho 6,5 gam kẽm tác dụng với 100 gam dung dịch HCl 14,6%.
  a) Viết phương trình phản ứng xảy ra.
  b) Tính thể tích khí thoát ra (ở đktc).
  c) Tính nồng độ phần trăm của các chất có trong dung dịch sau khi phản ứng kết thúc.

  d) tính nồng độ % chất còn dư sau khi phản ứng kết thúc

 • thu trang

  Cho 53,4g hỗn hợp bột X gồm Fe và Cu . Đun nóng hỗn hợp X trong không khí 1 thời gian thu đc hỗn hợp rắn có khối lượng 72,6 g

  a) Tính thể tích dd hỗn hợp 2 axit HCl 2M và H2SO4 1M cần dùng để hòa tan hỗn hợp Y

  b) Sau khi hòa tan, đem cô cạn dd 1 cách cẩn thận. Tính khối lượng hỗn hợp muối tan thu đc

 • hành thư

  Đốt cháy kẽm trong 11,2 lít khí Oxi ở đktc tạo ra kẽm oxit.

  a) Viết pthh.

  b) Tính m kẽm tạo thành sau phản ứng.

  c) Tính m kẽm tham gia phản ứng.

  Heoo mi :((((((((

 • hi hi

  Bài 3: Hãy tìm CTHH của khí A biết:

  - tỉ khối của A đối với oxi là 0,875

  - Thành phần theo khối lượng của cả ngtố: 85,7% C ; 14,3% H

 • Lê Trung Phuong

  Câu 1: Thực hiện nung a gam KClO3 và b gam KMnO4 để thu khí ôxi. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thấy khối lượng các chất còn lại sau phản ứng bằng nhau.
  a. Tính tỷ lệ a/b.
  b. Tính tỷ lệ thể tích khí ôxi tạo
  thành của hai phản ứng.
  Câu 2: 11,2 lít hỗn hợp X gồm hiđro và mêtan CH4 (đktc) có tỉ khối so với oxi là 0,325. Đốt hỗn hợp với 28,8 gam khí oxi. Phản ứng xong, làm lạnh để hơi nước ngưng tụ được hỗn hợp khí Y.
  a) Viết PTHH xảy ra. Xác định % thể tích các khí trong X.
  b) Xác định % thể tích và % khối
  lượng của các khí trong Y.
  Câu 3: Tính khối lượng NaCl cần
  thiết để pha thêm vào 200 gam
  dung dịch NaCl 25% thành dung
  dịch 30%.
  Câu 4: Nguyên tố X có nguyên tử
  khối bằng 24. Biết trong nguyên tử đó số hạt mang điện tích gấp đôi số hạt không mang điện. Cho biết số lượng mỗi loại hạt cấu tạo nên nguyên tử X.
  Câu 5: Từ các chất cho sẵn: Fe2O3, nước và C. Hãy viết phương trình điều chế kim loại sắt bằng hai cách ?
  Các bạn cố gắng giải nhanh giúp mình nhé! Giải ít bài cũng được. Thank trước nha!