ON
YOMEDIA
VIDEO

Viết PTHH khi cho Mg, MgO tác dụng với HCl?

Câu 3: Cho 10g hỗn hợp hai muối Na2SO4 và Na2CO3 vào 200 ml dung dịch axit clohidric. Sau phản úng thu được 1.12 lit khí ở đktc.

 1. Tính khối lượng mỗi muối có trong hỗn hợp ban đầu.
 2. Tính nồng độ mol của axit clohidric đã dùng

Câu 4(3 điểm) Hòa tan 9,2g hỗn hợp gồm: Mg và MgO vào dung dịch HCl 14,6% vừa đủ. Sau phản ứng thu được 1,12 lít khí ở đktc.

a)Viết PTHH

b)Tính khối lượng Mg và MgO trong hỗn hợp đầu.

c)Tính khối lượng dung dịch axit HCl 14,6% đã dùng.

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Câu 3 :

  Theo đề bài ta có :

  \(nCO2=\dfrac{1,12}{22,4}=0,05\left(mol\right)\)

  Ta có PTHH:

  \(\left(1\right)Na2SO4+2HCl\rightarrow2NaCl+H2SO4\)

  \(\left(2\right)Na2CO3+2HCl\rightarrow2NaCl+H2O+CO2\uparrow\)

  0,05 mol...............0,1 mol....................................0,05 mol

  a) Ta có :

  mNa2CO3 = 0,05.106 =5,3 (g)

  mNa2SO4 = 10 - 5,3 = 4,7 (g) => nNa2SO4 = \(\dfrac{4,7}{142}\approx0,033\left(mol\right)\)

  b) Theo PTHH1:

  nHCl =2nNa2SO4 = 2.0,033=0,066 (mol)

  => CMddHCl = \(\dfrac{n}{V}=\dfrac{\left(0,066+0,1\right)}{0,2}=0,83\left(M\right)\)

  Vậy....

    bởi Bui Kien Truc 16/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1