YOMEDIA

Tính m kết tủa khi cho 4,6g Na tác dụng với 200ml MgCl2 1M?

Cho 4,6g Na tác dụng với 200ml dd MgCl2 1M, sau khi phản ứng hoàn toàn thu được m gam kết tủa, dd X và V lít H2. Tìm m và V

  bởi Nguyễn Hoài Thương 08/05/2019
RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Na + H2O ----> NaOH + 1/2 H2
  0,2 mol 0,2 mol
  nNa=4,6/23=0,2 (mol)
  Bây giờ chất tác dụng vs HCl sẽ là NaOH.
  NaOH+HCl------->Nacl+ H2O

  Tuy nhiên dung dịch Y này tác dụng đc vs AlCl3, (NaCl không tác dụng)
  vậy suy ra là NaOH dư.
  (Định hướng; yêu cầu bài này là tìm Cm của HCl-> tìm mol HCl -> chỉ cần tìm được số mol NaOH đã p/u vs HCl.
  ta đã có tổng số mol NaOH ,chỉ cần tìm số mol NaOH dư nữa thì sẽ tìm đc số mol NaOH đã p/u vs HCl)

  pt NaOH dư p/u AlCl3:
  3NaOH+ AlCl3 -> Al(OH)3 + 3NaCl (*)
  0.06mol 0,02moll

  nAlCl3 = 0,6.0,1=0,06 (mol)
  số mol kết tủa n[Al(OH)3]=1,56/78 =0,02 mol
  Nếu mìn tính theo pt (*) thì số mol chất kết tủa = n AlCl3= 0,06. Mà đề bài chỉ cho có 0,02mol
  =>có 1 lương Al(OH)3 đã bị hòa tan .=> có NaOH dư nữa.
  NaOH+ Al(OH)3 -----> NaAlO2 + 2 H2O (**)
  0,04mol 0,04mol
  pt(*) ta tính số mol NaOH theo số mol chất kết tủa.-> nNaOH(*)=3nAl(OH)3= 0,06 mol
  số lượng mol Al(OH)3 đã bị hao hụt do phản ứng ở pt(**) là 0,06-0,02=0,04(mol)
  (*)(**)=> số mol NaOH dư= 0,06+0,04=0,1 (mol)

  => số mol NaOH đã p/u vs Hcl là = số mol NaOH(ban đầu)- số mol NaOH(dư)
  =0,2 -0,1 =0,1 (mol)
  => nHcl=0,1mol
  =>Cm=n/v =0,1/0,2=0,5M

    bởi Lê Thị Mỹ Lợi 08/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA