AMBIENT

Tính tỉ lệ % mỗi chất (theo số mol) của d(O2, SO2)/H2=20?

bởi Nguyễn Ngọc Sơn 25/04/2019

Tính tỉ lệ % mỗi chất (theo số mol) của d(O2, SO2)/H2=20

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • - Gọi số mol hỗn hợp là 1 mol

  \(\overline{M}=20.2=40\)\(\rightarrow\)mhh=n.\(\overline{M}\)=40

  - Gọi số mol O2 là x, số mol SO2 là y. Ta có hệ:

  x+y=1

  32x+64y=40

  Giải ra x=0,75, y=0,25

  %O2=75%

  %SO2=25%

  bởi Quỳnh Chi 25/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>