AMBIENT

Viết PTHH khi đốt Al trong khí oxi?

bởi Hoa Hong 29/04/2019

Đốt cháy m gam bột nhôm (Al) trong khí oxi (O2) sinh ra 2,04g nhôm oxit (Al2O3)
a. Lập phương trình hóa học
b. Tính m
c. Tính thể tích khí oxi phản ứng (đktc)

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • a. \(4Al+3O_2\rightarrow2AL_2O_3\) ( thêm nhiệt độ nữa nhé )

  b,

  \(n_{Al_2O_3}=\dfrac{m}{M}=\dfrac{2,04}{102}=0,02\left(mol\right)\)

  Theo PTHH:
  \(n_{Al}=2.n_{Al_2O_3}=2.0,02=0,04\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow m_{Al}=n.M=0,04.27=1,08\left(g\right)\)
  hay m = 1,08 (g)

  c, Theo PTHH :

  \(n_{O_2}=\dfrac{3}{2}.n_{Al_2O_3}=\dfrac{3}{2}.0,02=0,03\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow V_{O_2}=n.22,4=0,03.22,4=0,672\left(l\right)\)

  bởi Nguyễn Quốc Thái 29/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>