Viết PTHH khi cho Fe tác dụng với dung dịch HCl?

bởi bach hao 25/04/2019

Cho cây đinh sắt vào dung dịch axit clohidric HCl,sau phản ứng thu được FeCl2 và 8,96 lít H2 (đktc)

a/Viết PTHH

b/Tính khối lượng của FeCl2

c/Tính khối lượng của FeCl2

Câu trả lời (1)

 • a) Fe+ 2HCl--->FeCl2+H2

  b) nH2=8,96:22,4=0,4mol

  theo PTHH cứ 1 mol H2 có 1mol FeCl2

  0,4 mol H2 có 0,4 mol FeCl2

  mFeCl2=0,4.127=50,8 g

  bởi Thu Lan Phạm 25/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan