Xác định công thức hóa học của muối thu được?

bởi Nguyễn Trà Long 29/04/2019

Một muối clorua chứa kim loại X ( hoá trị 2) có KL 3,36g. Biết rằng nó được tạo thành từ kim loại X dư tác dụng hoàn toàn với dung dịch chứ 4,38g HCL. Xác định tên ?

Câu trả lời (1)

 • PTHH: X+2HCl--> XCL2+H2

  nHCl=4,38:36,5=0,12(mol)

  Theo PTHH: nX=1/2.nHCl=1/2.0,12=0,06(mol)

  => MX=3,36:0,06=56(g/mol)

  => X la Fe

  bởi Nguyễn Cường Quốc 29/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Bi do

  Đốt cháy hoàn toàn 27,2g Al và Fe cần 11,2l khí oxi ở đktc. Tính khối lượng chất rắn rhu được theo 2 cách

 • Ban Mai

  Bồi dưỡng HS giỏi hóa 8

  Giúp em với :(

  Câu 1: Cho sơ đồ biến hóa sau:

  (1) X + A ➝ Fe

  (2) X + B ➝ Fe

  (3) X + C ➝ Fe

  (4) X + D ➝ Fe

  (5) Fe + E ➝ F

  (6) Fe + G ➝ H

  (7) H + E ➝ F

  (8) Fe + I ➝ K

  (9) K + L ➝ H + BaSO4

  (10) Fe + M ➝ X

  (11) X + G ➝ H

  Xác định CT của A,B,C,E,F,G,H,I,M,X trong sơ đồ và hoàn thành các phản ứng đó

  *FexOy + HCl ➝ FeCl\(\dfrac{2y}{x}\) + H2O

  Câu 2: Cho các chất: SO3, Mn2O7, P2O5, K2O, BaO, CuO, Ag, Fe, SiO2, CH4, K chất nào:

  a/ Tác dụng với nước ( ở đk thường)

  b/....... '' H2

  c/ ...... '' O2

  Viết các pthh xảy ra (ghi rõ đk nếu có)

  Câu 3: Cho các chất sau: photpho, cacbon, magie, nhôm, lưu huỳnh, natri

  a/ Thực hiện oxi hóa hoàn toàn mỗi chất trên. Viết PTHH xảy ra

  b/ Sản phẩm của các phản ứng trên thuộc loại hợp chất nào? Nếu là oxit thì viết CTHH và gọi tên axit hoặc bazơ tương ứng với mỗi oxit đó

  Câu 4: Cho sơ đồ phản ứng sau:

  A1phản ứng phân hủy A2phản ứng hóa hợp ➝ A3phản ứng phân hủy ➝ A4phản ứng thế ➝ A5phản ứng thế ➝ A6

  Cho biết CTHH của A1,A2,A3,A4,A5,A6 rồi viết các pthh thực hiện sự chuyển hóa trên

  Câu 5: Cho sơ đồ phản ứng

  A ➝ B + C

  B + H2O ➝ D

  D + C ➝ A + H2O

  Biết hợp chất A chứa Ca, C, O với tỉ lệ canxi chiếm 40% oxi chiếm 48% cacbon chiếm 12% về khối lượng. Tìm các chất tương ứng với các chữ cái A,B,C,D

 • Kim Ngan

  Đốt cháy 20l H2 trong 20l O2. Thể tích chất khí còn lại sau phản ứng ? ( K KỂ CHẤT NƯỚC)

 • thúy ngọc

  Nung nóng m tấn đá vôi có chứa 80% CaCO3 thu được 5 tấn CaO và 3 tấn CO2

  a. Lập phương trình hóa học của phản ứng

  b. Áp dụng đinh luật bảo toàn khối lượng và tính khối lượng CaCO3

  c. Tính m

 • Hoa Hong

  Đốt cháy m gam bột nhôm (Al) trong khí oxi (O2) sinh ra 2,04g nhôm oxit (Al2O3)
  a. Lập phương trình hóa học
  b. Tính m
  c. Tính thể tích khí oxi phản ứng (đktc)

 • Thanh Nguyên

  biết rằng kim loại Mg tác dụng với axit sunfuric tạo ra khí hid9ro và chất magie sunfat

  a)lập PTHH của phản ứng

  b)cho biết tỉ lệ giữa số nguyên tử Mg lần lượt với số phân tử của ba chất khác trong phản ứng

 • Đào Thị Nhàn

  Cho a gam CaCo3 vào 200g dd Hcl 10,95% thu được dd A và dd B và V (l) khí ở đktc. Để trung hòa đ A cần dùng 50ml NaOh 2M. Tính nồng độ % các chất trong dd A

 • Tram Anh

  Câu 1 :Cho m gam hỗn hợp Gồm 2 kim loại nhôm và kẽm phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa 39,2 gam axit sunfuric H2SO4 .Sau PƯ thu đc hỗn hợp 2 muỗi và 8,96 lít khí hidro ở đktc

  a, Tính giá trị m

  b, Tính khối lượng hỗn hợp muối

  Câu 2:Cho 16,9 kẽm vào hỗn hợp gồm HCl và H2SO4 ,sau PƯ kết thúc thì thu đc 4,48 lít khí hidro (đktc)

  a, C/m kẽm dư

  b, Tính tổng khối lượng muối ZnCl2 và ZnSO4 ,biết số mol 2 axit PƯ là như nhau

  Giúp với cả nhà ơi cảm ơn nhiều nha ^^

 • Lê Văn Duyệt

  Lấy 6,4g oxit của một kim loại hóa trị III hòa tan trong dung dịch HCl 1M vừa đủ thì người ta thấy tốn hết 240ml dung dịch.

  a, Viết PTHH của phản ứng xảy ra.

  b, Xác định công thức của oxit trên.

  Các bạn giải giúp mình bài này, mình đang cần gấp lắm! Thanks nhìu ạ!

 • Thùy Nguyễn

  help me:

  có 1 hh gồm 80% Fe2O3 và 20% CuO. Người ta dùng khí hidro có dư để khử hoàn toàn 10 gam hh.

  tính mFe và mCu thu đc sau PƯ

  tính số phân tử H2 ddax tham gia PƯ?