YOMEDIA
NONE

Bài tập 23.3 trang 31 SBT Hóa học 8

Bài tập 23.3 trang 31 SBT Hóa học 8

Nung hợp chất canxi cacbonat trong một chén nung, người ta thu được vôi sống có công thức hóa học là CaO và khí thoát ra là CO2. Kết quả của thí nghiệm được ghi lại như sau:

- Khối lượng của chén nung rỗng là 30g.

- Khối lượng của chén nung và canxi cacbonat là 40g.

- Khối lượng của chén nung và CaO là 35,6g.

Hãy điền vào dấu chấm trong những câu sau:

+ Khối lượng của CaO có trong chén sau khi nung là ….g.

+ Số mol của CaO là …

+ Khối lượng khí CO2 thoát ra sau phản ứng là ….g.

+ Số mol của COlà …..

+ Phân tử canxi cacbonat bị phân tử thành CaO và CO2, có tỉ lệ số phân tử CaO/ số phân tử CO2 là …

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 23.3

- Khối lượng của CaO có trong chén sau khi nung là: 36,6 – 30 = 5,6(g)

- Số mol: nCaO = 5,6 : 56 = 0,1 mol

- Khối lượng khí CO2 thoát ra sau phản ứng: 40 – 35,6 = 4,4(g)

- Số mol của khí CO2:

nCO2 = 4,4 : 44 = 0,1 mol

- Phân tử canxi cacbonat bị phân hủy thành CaO và CO2, có tỉ lệ số phân tử CaO:số phân tử CO2 là 1:1.

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 23.3 trang 31 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON