YOMEDIA
UREKA

Viết PTHH khi cho X tác dụng với HNO3?

1. Cho 5,1g oxit của kim loại X hóa trị(III)phản ứng với axit HNO3,sau phản ứng thu được muối X(NO3)3 và nước

a)Viết PT phản ứng

b)Xác định CTHH của oxit kim loại biết rằng số mol axit tham gia phản ứng là o,3mol

2. Cho hỗn hợp 15,45g Mg và Al phản ứng hoàn toàn với oxi,sau phản ứng thu được hỗn hợpoxit có khối lượng 27,85g

a)Viết PT phản ứng

b)Tính Phành phần % theo khối lượng của các kim loại trong hoonc hợp đầu

3. Cho 6g kim loại Mg phản ứng với 2,24lit O2(đktc),sau phản ứng tạo thành magie oxit(MgO)

a)Viết PTHH

b)Tính khối lượng MgO tạo Thành sau phản ứng

4.Trên 2 đĩa cân A và B,đĩa a đặt cốc đựng dung dịch HCl,điwã B đặt cốc đựng dung dịch axit sunfuric(H2SO4)_Điều chỉnh cho cân về vị trí thăng bằng.Cho coocx đựng dung dịch HCl 10g CaCO3,xảy ra phản ứng theo sơ đồ:

CaCO3+HCl--->CaCL2+H2O+CO2

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • 2. Đặt nMg = x ; nAl = y

  2Mg + O2 → 2MgO (1)

  x.......................x

  4Al + 3O2 → 2Al2O3 (2)

  y.......................0,5y

  Từ (1)(2) ta có hệ

  \(\left\{{}\begin{matrix}24x+27y=15,45\\40x+51y=27,85\end{matrix}\right.\)

  \(\left\{{}\begin{matrix}x=0,25\\y=0,35\end{matrix}\right.\)

  ⇒ %Mg = \(\dfrac{0,25.24.100\%}{15,45}\)= 38,83%

  ⇒ %Al = \(\dfrac{0,35.27.100\%}{15,45}\)= 61,17%

    bởi Hà Thị Kim Cúc 29/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF