AMBIENT

Tính m kim loại biết 34g Fe và Cu tác dụng với HCl thu được 1,12 lít H2?

bởi Dell dell 23/04/2019

Cho 34g hỗn hợp kim loại gồm Fe và Cu tác dụng dung dịch HCL dư. Sau phản ứng thu được VH2 ở đktc là 1,12 lít.

a) Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp

b)Xác định % của mỗi kim loại trong hỗn hợp.

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • a)

  Ta có : Cu không tác dụng với HCl

  PTHH :

  Fe + 2HCl ---> FeCl2 + H2

  Theo đề bài ta có :

  nH2 = 1,12 : 22,4 = 0,05(mol)

  => nFe = 0,05(mol)

  => mFe = 0,05 . 56 = 2,8(g)

  => mCu = 34 - 2,8 = 31,2(g)

  => %mFe = 2,8 . 100% : 34 = 8,24%

  => %mCu = 100% - 8,24% = 91,76%

  bởi Hiếu Hiếu 23/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>