YOMEDIA

Giải bài tập SGK Bài 23 Hóa học 8

Hướng dẫn giải bài tập SGK chương trình Hóa học 8 Bài 23 Bài luyện tập 4​​ giúp các em học sinh biết cách chuyển đổi qua lại các đại lượng như số mol, khối lượng hoặc số mol chất khí và thể tích; biết được ý nghĩa về tỷ khối chất khí, biết cách xác định được tỷ khối của khí này với khí khác (khí/không khí)

ADSENSE

 

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF