ON
YOMEDIA
VIDEO

Viết PTHH khi cho H2 qua CuO nung nóng?

Dẫn khí H2 đi qua ống nghiệm đựng 4,8 gam đồng (II)oxit CuO,đun nóng.Sản phẩm thu được gồm kim loại đồng Cu và hơi nước H2O

a)Viết PTHH của phản ứng

b)Tính khối lượng kim loại đồng tạo thành

c)Tính khối lượng nước tạo thành

d)Tính thể tích khí hiđro (đktc) đã phản ứng

(huhu Help me)

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • a.PTHH:H2+CuO----->Cu+H2O

  b.\(n_{CuO}=\dfrac{m_{CuO}}{M_{CuO}}=\dfrac{4,8}{80}=0,06\left(mol\right)\)

  Theo PTPỨ:1mol CuO----->1mol Cu

  0,06mol CuO----->0,06mol Cu

  \(m_{Cu}=n_{Cu}.M_{Cu}=0,06.64=3,84\left(g\right)\)

  c.Theo PTPỨ:1mol CuO----->1mol H2O

  0,06mol----->0,06mol H2O

  \(m_{H_2O}=n_{H_2O}.M_{H_2O}=0,06.18=1,08\left(g\right)\)

  d.Theo PTPỨ:nCuO=\(n_{H_2}\)=0,06(mol)

  \(V_{H_2}=n_{H_2}.22,4=0,06.22,4=1,344\left(l\right)\)

  Chúc bạn học tốthihi

    bởi Thảo T. Thanh 25/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1