AMBIENT

Viết PTHH khi cho H2 qua CuO nung nóng?

bởi thanh duy 25/04/2019

Dẫn khí H2 đi qua ống nghiệm đựng 4,8 gam đồng (II)oxit CuO,đun nóng.Sản phẩm thu được gồm kim loại đồng Cu và hơi nước H2O

a)Viết PTHH của phản ứng

b)Tính khối lượng kim loại đồng tạo thành

c)Tính khối lượng nước tạo thành

d)Tính thể tích khí hiđro (đktc) đã phản ứng

(huhu Help me)

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • a.PTHH:H2+CuO----->Cu+H2O

  b.\(n_{CuO}=\dfrac{m_{CuO}}{M_{CuO}}=\dfrac{4,8}{80}=0,06\left(mol\right)\)

  Theo PTPỨ:1mol CuO----->1mol Cu

  0,06mol CuO----->0,06mol Cu

  \(m_{Cu}=n_{Cu}.M_{Cu}=0,06.64=3,84\left(g\right)\)

  c.Theo PTPỨ:1mol CuO----->1mol H2O

  0,06mol----->0,06mol H2O

  \(m_{H_2O}=n_{H_2O}.M_{H_2O}=0,06.18=1,08\left(g\right)\)

  d.Theo PTPỨ:nCuO=\(n_{H_2}\)=0,06(mol)

  \(V_{H_2}=n_{H_2}.22,4=0,06.22,4=1,344\left(l\right)\)

  Chúc bạn học tốthihi

  bởi Thảo T. Thanh 25/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>