ADMICRO
UREKA

Viết PTHH khi cho H2 qua CuO nung nóng?

Dẫn khí H2 đi qua ống nghiệm đựng 4,8 gam đồng (II)oxit CuO,đun nóng.Sản phẩm thu được gồm kim loại đồng Cu và hơi nước H2O

a)Viết PTHH của phản ứng

b)Tính khối lượng kim loại đồng tạo thành

c)Tính khối lượng nước tạo thành

d)Tính thể tích khí hiđro (đktc) đã phản ứng

(huhu Help me)

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • a.PTHH:H2+CuO----->Cu+H2O

  b.\(n_{CuO}=\dfrac{m_{CuO}}{M_{CuO}}=\dfrac{4,8}{80}=0,06\left(mol\right)\)

  Theo PTPỨ:1mol CuO----->1mol Cu

  0,06mol CuO----->0,06mol Cu

  \(m_{Cu}=n_{Cu}.M_{Cu}=0,06.64=3,84\left(g\right)\)

  c.Theo PTPỨ:1mol CuO----->1mol H2O

  0,06mol----->0,06mol H2O

  \(m_{H_2O}=n_{H_2O}.M_{H_2O}=0,06.18=1,08\left(g\right)\)

  d.Theo PTPỨ:nCuO=\(n_{H_2}\)=0,06(mol)

  \(V_{H_2}=n_{H_2}.22,4=0,06.22,4=1,344\left(l\right)\)

  Chúc bạn học tốthihi

    bởi Thảo T. Thanh 25/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

 • HOÁ HỌC LỚP 8

  Bài 4: Cho nhôm Al tác dụng vừa đủ với H2SO4 nồng độ 19,6%
  a) Tính khối lượng nhôm tham gia phản ứng
  b) Tính thể tích H2 tạo thành ở điều kiện tiêu chuẩn
  c) tính nồng độ phần trăm dung dịch sau phản ứng

  Bài 5: Cho 11,2 g Fe tác dụng với 200 ml dung dịch HCl nồng độ 1,5M. Thể tích H2 sinh ra ở điều kiện tiêu chuẩn là bao nhiêu?

  11/09/2022 |   0 Trả lời

 • Cân bằng phương trình hóa học, nếu ổn chỉ mình phương pháp làm với='((

  1) FexOy + O2 -> Fe2O3

  2) Al(NO3)3 -> Al2O3 + NO2 + O2

  29/09/2022 |   0 Trả lời

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF