Viết PTHH, nêu hiện tượng xảy ra khi cho MgO tác dụng với H2SO4 loãng?

bởi Nguyễn Bảo Trâm 16/04/2019

Hoà tan 0,8g MgO vào dung dịch H2SO4 loãng 15% thu đc dung dịch A .

a) Viết PTHH nêu hiện tượng xảy ra

b) Tính khối lượng axit đã dùng

c) Tính C% của chất tan trong dung dịch A

Câu trả lời (1)

 • nMgO = 0.8/40 = 0.02

  PTHH MgO + H2SO4 (l) --> MgSO4 +H2O

  theo đề 0.02 0.02 0.02

  Hiện tượng xảy ra là chất rắn bị hòa tan trong axit

  mH2SO4 = 0.02 * 98 = 1.96(g)

  mddH2SO4 = 1.96/15*100 = 13.06(g)

  mdd sau pư = 13.06 + 0.8 = 13.86(g)

  mMgSO4 = 0.02 * 120 = 2.4 (g)

  C% MgSO4 = 2.4/13.86*100% = 17%

  bởi Ho Thien Tri 16/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan