Chứng minh hỗ hợp tan hết?

bởi Nguyễn Trọng Nhân 29/04/2019

Một hỗn hợp gồm Zn và Fe có khối lượng là 37,2 gam . Hòa tan hỗn hợp này trong 2 lít dung dịch H2SO4 0,5M

a) Chứng tỏ rằng hỗn hợp này tan hết ?

b) Nếu dùng một lượng hỗn hợp Zn và Fe gấp đôi trường hợp trước, lượng H2SO4 vẫn như cũ thì hỗn hợp mới này có tan hết hay không?

c) Trong trường hợp (a) hãy tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp biết rằng lượng H2 sinh ra trong phản ứng vừa đủ tác dụng với 48 gam CuO

?

Câu trả lời (1)

 • a)
  n H2S04 = 1
  n Zn = a
  n Fe = b
  => 65a + 56b = 37,2 (*)

  Giả sử hỗn hợp chỉ chứa toàn Zn thì ta có:
  65a + 56b = 37,2
  => 65(a + b) > 37,2
  <=> a + b > 0,57 (1)

  Giả sử hỗn hợp toàn Fe thì ta cũng có:
  56(a + b) < 37,2
  <=> a + b < 0,66 (2)

  Zn + H2S04 --> ZnS04 + H2
  a........a
  Fe + H2S04 --> FeS04 + H2
  b.........b

  Tổng n H2S04 = a + b = 1 mol
  Mà theo 1 và 2 thấy
  0,57 < a + b < 0,66
  => chứng tỏ rằng hỗn hợp này tan hết, axit dư


  b)
  nếu dùng 1 lượng Zn và Fe gấp đôi trường hợp trước
  => 0,57*2 < a + b < 0,66*2
  <=> 1,14 < a + b < 1,32
  lượng H2SO4 vẫn như cũ vẫn là 1 mol
  => hỗn hợp ko tan hết


  c)
  n Cu0 = 0,6
  n H2 = a + b

  H2 + Cu0 --> Cu + H20
  a+b..a+b
  => a + b = 0,6 (**)

  Từ (*) và (**) ta có hệ:
  {65a + 56b = 37,2
  { a + b = 0,6

  giải ra được:
  a = 0,4
  b = 0,2

  => m Zn = 26
  m Fe = 11,2

  bởi Trắng Đen 29/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Ban Mai

  1,Khi đốt cháy 4.6h một HC bằng oxi thu được 8.8gCO2 và 5.4g H2O. cho biết

  a, HC do nguyên tố nào tạo nên

  b,Tính klg các nguyên tố có trong lượng chất

  2,Một loại quặng sắt chứa 90%Fe3O4, còn 10% là tạp chất không chứa sắt. Hãy tính:

  a, Klg sắt có trong 1 tấn quặng

  b, Klg quặng cần lấy để trong đó có chứa 1 tấn sắt

  giúp e vời mai e thi rồi :(

 • Thùy Trang

  Đốt cháy hoàn toàn 3 lít hỗn hợp khí CH4vàC2H2CH4vàC2H2 và cần dùng 7 lít O2 .Các thể tích khí đó ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất.

  a) Xác định thành phần % theo thể tích của mỗi khí có trong hỗn hợp ban đầu

  b) Tính thể tích và hơi nước tạo thành sau phản ứng

 • Vũ Hải Yến

  Đốt cháy hiện tượng 25,2g sắt trong bình chứa khí O2

  a, Viết phương trình hoá học

  b, Tính VO2 đã tham gia phản ứng

  c, Tính khối lượng KClO4 cần dùng để khi phân huỷ thì thu được 1 thể tích O2 bằng với VO2 đã sử dụng ở phản ứng trên

 • Sasu ka

  Cho lá kẽm có khối lượng 25 g vào dung dịch đồng ( II ) sunfat. Sau khi phản ứng kết thúc, đem tấm kim loại ra rửa nhẹ, làm khô cân được 24,96 g

  a, Tính khối lượng kẽm đã phản ứng

  b, Tính khối lượng đồng ( II ) sunfat có trong dung dịch

  Biết rằng : Zn + CuSO4 ------> ZnSO4 + Cu

 • Trần Phương Khanh

  cho 52g Zn tác dụng với 5,6(l) khí oxi (đktc) sau phản ứng thu được chất A.Tính thành phần % khối lượng các chất có trong A?

 • Lê Nhi

  1. Cho 5,1g oxit của kim loại X hóa trị(III)phản ứng với axit HNO3,sau phản ứng thu được muối X(NO3)3 và nước

  a)Viết PT phản ứng

  b)Xác định CTHH của oxit kim loại biết rằng số mol axit tham gia phản ứng là o,3mol

  2. Cho hỗn hợp 15,45g Mg và Al phản ứng hoàn toàn với oxi,sau phản ứng thu được hỗn hợpoxit có khối lượng 27,85g

  a)Viết PT phản ứng

  b)Tính Phành phần % theo khối lượng của các kim loại trong hoonc hợp đầu

  3. Cho 6g kim loại Mg phản ứng với 2,24lit O2(đktc),sau phản ứng tạo thành magie oxit(MgO)

  a)Viết PTHH

  b)Tính khối lượng MgO tạo Thành sau phản ứng

  4.Trên 2 đĩa cân A và B,đĩa a đặt cốc đựng dung dịch HCl,điwã B đặt cốc đựng dung dịch axit sunfuric(H2SO4)_Điều chỉnh cho cân về vị trí thăng bằng.Cho coocx đựng dung dịch HCl 10g CaCO3,xảy ra phản ứng theo sơ đồ:

  CaCO3+HCl--->CaCL2+H2O+CO2

 • thu hằng

  Giúp mình câu này với! viết chi tiết ra giúp mk nha mn

  1 hợp chất có phân tử nặng gấp 71 lần phân tử H (hidro). Trong hợp chất gồm 2 nguyên tử X liên kết vs 5 nguyên tử O(oxi)

  a) Xác định X là nguyên tố hóa học nào. Viết công thức của hợp chất?

  b) Hãy cho biết hợp chất nặng hơn hay nhẹ hơn phân tử CuO bao nhiu lần?

 • Thụy Mây

  1) Xác định CTHH của một oxit của lưu huỳnh có khối lượng mol là 64g và biết thành phần phần trăm về khối lượng của nguyên tố lưu huỳnh trong oxit là 50%.

  2) Một oxit của photpho có thành phần phần trăm của P là 43,66%. Biết phân tử khối của oxit bằng 142đvC. Xác định CTHH của oxit.

  Thanks mn nhiều

 • Hoa Hong

  Đốt cháy m gam bột nhôm (Al) trong khí oxi (O2) sinh ra 2,04g nhôm oxit (Al2O3)
  a. Lập phương trình hóa học
  b. Tính m
  c. Tính thể tích khí oxi phản ứng (đktc)

 • thúy ngọc

  Nung nóng m tấn đá vôi có chứa 80% CaCO3 thu được 5 tấn CaO và 3 tấn CO2

  a. Lập phương trình hóa học của phản ứng

  b. Áp dụng đinh luật bảo toàn khối lượng và tính khối lượng CaCO3

  c. Tính m