Tính khối lượng mol trung bình của A biết A gồm 6,72 lít O2; 3,26 lít SO2, 2,8 lít CO2?

bởi Suong dem 23/04/2019

Hỗn hợp khí A ở điều kiện tiêu chuẩn gồm 6,72 lít khí O2; 3,26 lít khí SO2, 2,8lit khí co2

a) TÍnh khối lượng mol trung bình của hỗn hợp A

b) Tính tỉ khối của hỗn hợp A so với khí hydro, GIÚp mình với

Câu trả lời (1)

 • Có nhiều cách tính khối lượng mol trung bình, tham khảo trên mạng nhé

  a) \(\overline{M_A}=\dfrac{6,72.32+3,26.64+2,8.44}{6,72+3,26+2,8}\simeq43\)

  b) \(d_{\dfrac{A}{H_2}}=\dfrac{M_A}{M_{H_2}}=\dfrac{43}{2}=21,5\)

  bởi Dương Văn Lộc 23/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Nhat nheo

  Cho 19,1 g hỗn hợp kim loại nhôm và bải vào dung dịch H2SO4 dư sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp muối và 8,96 khí H2 ở đktc

  a) Tính % khối lượng mỗi kim loại có trong hỗn hợp

  b) Tính khối lượng H2SO4 đã dùng.

 • thùy trang

  1.Hoà tan 2.835g ZnO và 140g dung dịch H2SO4 20%.Tính: a) Viết phương trình b) Chất nào còn thừa, thừa bao nhiêu g? c) C% các chất còn lại. 2.Đốt cháy 0.64g lưu huỳnh thu được chất A. Hoà tan chất A vào trong 200g H2O thì thu được dung dịch B. Tính C% của dung dịch B. 3.Chung hoà 400 ml dung dịch H2SO4.2M bằng dung dịch NaOH 20%.Tính : a) Khối lượng dung dịch NaOH cần dùng. b) Nếu thay dung dịch NaOH bằng dung dịch CaOH2 thì phải dùng bao nhiêu ml dung dịch CaOH2 7,4% D lớn bằng 1.05 g/ml. Để chung hoà dung dịch axit đã cho. 4.Cho 7.3g dung dịch HCl 20% vào 50g dung dịch AgNO3 15%. a) Trong phản ứng chất nào còn thừa, thừa bao nhiêu g? b) Tính khối lượng AgCl kết tủa. c) Phải dùng bao nhiêu g dung dịch HCl. 2M để tác dụng với AgNO3 còn lại. 5.Rót 400g dung dịch BaCl2 bằng 5.2%(D=1.03 g/mol) vào 100 ml dung dịch H2SO4 20%.D= 1.14 g/mol. a) Tính khối lượng kết tủa tạo thành. b) Xác định C% của nồng độ dung dịch còn lại sau khi tách bỏ kết tủa. 6.Người ta đổ 200g NaOH 10%.D= 1.14g/ml và 200ml dung dịch HCl. 2M. Tính m chất thừa sau phản ứng . 7.Cho 300g dung dịch BaOH 30% tác dụng với 800g dung dịch FeSO4 thu được kết tủa A và dung dịch B. Tính C% dung dịch B.

  GIÚP MÌNH NHA!~

  CẢM ƠN!

 • con cai

  Hòa tan 0,07 mol một kim loại chưa rõ hóa trị trong dung dịch HCl dư người ta thu được 2,352 l khí hidro (đktc). Xác định tên kim loại

 • thuy linh

  TỔNG SỐ HẠT DƯỚI NGUYÊN TỬ CỦA 1 NGUYÊN TỦ A LÀ 155. TÌM SỐ HẠT P,N,E TRONG NGUYÊN TỬ A

  (CÁC BẠN GIẢI TƯỜNG BƯỚC NHA )

 • na na

  Cho 2,48g hh kim loại Fe , Al ,Zn phản ứng vừa hết với dd H2SO4 loãng thu dc 0,784 lít khí H2 ( đktc) . Cô cạn dd, khối lg muối khan thu dc là bao nhiêu???

  Giúp mk vs ........................................................

 • Lê Bảo An

  Cho 6.9g kẽm phản ứng hết với dung dịch ãit clohidric(HCl) tạo thành kẽm clorua ZnCl2 và giải phóng khí H2

  a) Tính thể tích khí hidro thu được ở đktc

  b) Tính khối lượng axit clohidric HCl cần dung

 • Dương Quá

  Hoà tan 14,4 gam Mg vào 400ml dung dịch HCl chưa rõ nồng độ thì thu được V 1 thể tích khí hiđrô và còn lại một phần chất rắn không tan.

  Lọc lấy phần không tan và cho thêm vào 20 gam sắt. Tất cả cho hoà tan vào 500ml dung dịch axit HCl ở trên, thấy thoát ra V2 thể tích khí hiđrô và còn lại 3,2 gam chất rắn không tan.

  Tính V1 , V2 .Biết khí đo ở đktc.

 • Nguyễn Thị Thúy

  đốt cháy hỗn hợp gồm 6,4 gam S và 3,6 gam C tong O2 dư thu được sản phẩm SO2 VÀ CO2

  a, viết các phường trình hóa học xảy ra

  b, tính thể tích hỗn hợp khí sinh ra sau phản ứng

  c, tính tỉ khối của hỗn hợp khí sau phản ứng với H

 • Lê Nhật Minh

  cho 2,3g kali vào 100g H2O tạo dd A và khí B

  a, tính thể tích khí B (ĐKTC)

  b,tính nồng dộ mol của dd A

  c, tính nồng độ phần trăm của dd A

  AE giúp mình với . mình hk ngu hóa ko bít j lun . THANKS hihi

 • Spider man

  Câu 3: Cho 10g hỗn hợp hai muối Na2SO4 và Na2CO3 vào 200 ml dung dịch axit clohidric. Sau phản úng thu được 1.12 lit khí ở đktc.

  1. Tính khối lượng mỗi muối có trong hỗn hợp ban đầu.
  2. Tính nồng độ mol của axit clohidric đã dùng

  Câu 4(3 điểm) Hòa tan 9,2g hỗn hợp gồm: Mg và MgO vào dung dịch HCl 14,6% vừa đủ. Sau phản ứng thu được 1,12 lít khí ở đktc.

  a)Viết PTHH

  b)Tính khối lượng Mg và MgO trong hỗn hợp đầu.

  c)Tính khối lượng dung dịch axit HCl 14,6% đã dùng.