ON
YOMEDIA

Lê Nguyễn Hạ Anh's Profile

Lê Nguyễn Hạ Anh

Lê Nguyễn Hạ Anh

01/01/1970

Số câu hỏi 1297
Số câu trả lời 380
Điểm 760
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (1)

 • Lê Nguyễn Hạ Anh đã trả lời trong câu hỏi: Nội thủy là Cách đây 4 năm

  câu này dễ nè bạn, khái niệm này trong SGK đó. 

  Nội thủy là vùng nước tiếp giáp với đất liền phía trong đường cơ sở

Điểm thưởng gần đây (363)

 • Lê Nguyễn Hạ Anh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 2 giờ
 • Lê Nguyễn Hạ Anh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 3 giờ
 • Lê Nguyễn Hạ Anh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 3 giờ
 • Lê Nguyễn Hạ Anh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 5 giờ
 • Lê Nguyễn Hạ Anh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 9 giờ
 • Lê Nguyễn Hạ Anh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 10 giờ
 • Lê Nguyễn Hạ Anh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 10 giờ
 • Lê Nguyễn Hạ Anh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 11 giờ
 • Lê Nguyễn Hạ Anh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 11 giờ
 • Lê Nguyễn Hạ Anh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 11 giờ

 

1=>1