ON
ADMICRO

Lê Nguyễn Hạ Anh's Profile

Lê Nguyễn Hạ Anh

Lê Nguyễn Hạ Anh

01/01/1970

Số câu hỏi 1764
Số câu trả lời 884
Điểm 1265
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (1)

 • Lê Nguyễn Hạ Anh đã trả lời trong câu hỏi: Nội thủy là Cách đây 4 năm

  câu này dễ nè bạn, khái niệm này trong SGK đó. 

  Nội thủy là vùng nước tiếp giáp với đất liền phía trong đường cơ sở

Điểm thưởng gần đây (868)

 • Lê Nguyễn Hạ Anh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 21 giờ
 • Lê Nguyễn Hạ Anh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 21 giờ
 • Lê Nguyễn Hạ Anh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 22 giờ
 • Lê Nguyễn Hạ Anh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 23 giờ
 • Lê Nguyễn Hạ Anh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 1 ngày
 • Lê Nguyễn Hạ Anh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 1 ngày
 • Lê Nguyễn Hạ Anh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 1 ngày
 • Lê Nguyễn Hạ Anh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 2 ngày
 • Lê Nguyễn Hạ Anh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 2 ngày
 • Lê Nguyễn Hạ Anh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 2 ngày

 

1=>1