YOMEDIA

Lê Nguyễn Hạ Anh's Profile

Lê Nguyễn Hạ Anh

Lê Nguyễn Hạ Anh

14/11/1998

Số câu hỏi 2184
Số câu trả lời 1302
Điểm 1683
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (1)

 • Lê Nguyễn Hạ Anh đã trả lời trong câu hỏi: Nội thủy là Cách đây 6 năm

  câu này dễ nè bạn, khái niệm này trong SGK đó. 

  Nội thủy là vùng nước tiếp giáp với đất liền phía trong đường cơ sở

Điểm thưởng gần đây (279)

 • Lê Nguyễn Hạ Anh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 3 tháng
 • Lê Nguyễn Hạ Anh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 6 tháng
 • Lê Nguyễn Hạ Anh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 6 tháng
 • Lê Nguyễn Hạ Anh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 6 tháng
 • Lê Nguyễn Hạ Anh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 7 tháng
 • Lê Nguyễn Hạ Anh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 7 tháng
 • Lê Nguyễn Hạ Anh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 7 tháng
 • Lê Nguyễn Hạ Anh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 7 tháng
 • Lê Nguyễn Hạ Anh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 7 tháng
 • Lê Nguyễn Hạ Anh: trả lời câu hỏi, user trả lời được +1 (+1đ) Cách đây 7 tháng
ZUNIA9
 

 

ON