AMBIENT

Tính CM dung dịch HCl ban đầu và CM muối clorua sau phản ứng?

bởi Tay Thu 11/05/2019

Cho 32g hỗn hợp Fe2O3 và MgO tác dụng với 600ml dung dịch HCl. Sau phản ứng cần trung hòa lượng axit còn dư bằng 50g Ca(OH)2 29.6%. Sau đó đem cô cạn dung dịch thu được 92.7g muối khan.

a) Tính % khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu

b) Tính CM dung dịch HCl ban đầu và CM muối clorua sau phản ứng

RANDOM

Câu trả lời (1)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>