AMBIENT

Viết PTHH khi đốt cháy hỗn hợp CH4 và H2 ?

bởi Lê Trung Phuong 26/04/2019

Câu 1: Thực hiện nung a gam KClO3 và b gam KMnO4 để thu khí ôxi. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thấy khối lượng các chất còn lại sau phản ứng bằng nhau.
a. Tính tỷ lệ a/b.
b. Tính tỷ lệ thể tích khí ôxi tạo
thành của hai phản ứng.
Câu 2: 11,2 lít hỗn hợp X gồm hiđro và mêtan CH4 (đktc) có tỉ khối so với oxi là 0,325. Đốt hỗn hợp với 28,8 gam khí oxi. Phản ứng xong, làm lạnh để hơi nước ngưng tụ được hỗn hợp khí Y.
a) Viết PTHH xảy ra. Xác định % thể tích các khí trong X.
b) Xác định % thể tích và % khối
lượng của các khí trong Y.
Câu 3: Tính khối lượng NaCl cần
thiết để pha thêm vào 200 gam
dung dịch NaCl 25% thành dung
dịch 30%.
Câu 4: Nguyên tố X có nguyên tử
khối bằng 24. Biết trong nguyên tử đó số hạt mang điện tích gấp đôi số hạt không mang điện. Cho biết số lượng mỗi loại hạt cấu tạo nên nguyên tử X.
Câu 5: Từ các chất cho sẵn: Fe2O3, nước và C. Hãy viết phương trình điều chế kim loại sắt bằng hai cách ?
Các bạn cố gắng giải nhanh giúp mình nhé! Giải ít bài cũng được. Thank trước nha!

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • 2)
  Gọi a là nH2, b là nCH4
  Ta có: a+b=11.2/22.4=0.5 (1)
  Ta lại có: 2a+16b=5.2 (2)
  Từ (1)(2)=>a=0.2, b=0.3
  %VH2=%nH2=0.2.100/0.5=40%
  %VCH4=100-40=60%
  nO2=0.9
  PT:
  2H2+O2-->2H2O
  0.2-->0.1
  CH4+2O2-->CO2+2H2O
  0.3--->0.6---->0.3
  Khí Y gồm CO2 và O2 dư
  nO2 dư=0.9-0.7=0.2mol
  %VO2 dư=%nO2 dư=0.2.100/0.5=40%
  =>%VCO2=100-40=60%
  mY=32.0.2+44.0.3=19.6g
  %mO2 dư=32.0.2.100/19.6=32.65%
  %mCO2=100-32.65=67.35%.

  bởi nguyễn thị thúy ngân 26/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>