Tính m biết cho m(g) CaCO3 và MgCO3 tác dụng với HCl thu được khí có tỉ khối so với H2 là 28?

bởi Nguyễn Thị An 18/04/2019

Cho m(g) gồm CaCO3 và MgCO3 tác dụng với dd HCl dư .Sau phản ứng thu được hh chất khí có tỉ khối hơi so với Hidro bằng 28. Tính m mỗi muối

Câu trả lời (1)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Nguyễn Thanh Thảo

  Đốt cháy 6,5 g lưu huỳnh không tinh khiết trong khí õi dư,thu được 4,48 l khí SO2(đktc)

  a,Viết PTHH của phản ứng

  b,tính thể tích khí O2 dã phản ứng(đktc)

  c,tính độ tinh khiết của mẫu lưu huỳnh trên

 • Truc Ly

  Khử hoàn toàn 23.2 gam hỗn hợp Fe2O3 và FeO bằng khí CO và thu đc Fe và 1 chất khí (C02) . dẫn khí c02 vào dung dịch nước vôi trong Ca(OH)2 thấy xuất hiện 40 g kết tủa (CaCO3) và hơi nước . a, xác định % về khối lượng của mỗi oxit .......b, tính thể tích CO và khối lượng Fe thu được

 • Mai Đào

  Cho sơ đồ của phản ứng phân hủy thủy ngân (II) oxit

  HgO --> Hg + O2

  a. Hãy lập PTHH

  b. Tính khối lượng khí oxi sinh ra khi cho 0,1 mol HgO phân hủy.

  c. Tính khối lượng thủy ngân sinh ra khi cho 43,4g HgO phân hủy

 • Lê Chí Thiện

  Hòa tan hoàn toàn 29 g bột Fe oxit nguyên chất bằng khí CO sau PƯ thấy khối lượng giảm 8 g : a, Xác định công thức oxit Fe : b, tính thể tích Co . biết người ta đã dùng dư 10 %

 • khanh nguyen

  Cho 5,6 g Fe và dd HCl 25% cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được sắt III clorua và khí H2.

  a, Viết PTHH

  b, Tính VH2

  c, Tính mddHCl cần dùng

 • sap sua

  1, Cho 4,48 g 1 oxit của kim loại hóa trị II t/dụng ht 7,84 g \(H_2SO_4\) .Xác định CTHH .

  2, Hòa tan hoàn toàn 1g oxit của kim loại R cần dùng 25ml \(d^2\) hỗn hợp gồm \(H_2SO_4\) 0,2M và HCl 1M .Tìm CTHH.

  3,Hòa tan hoàn toàn 20,4g oxit của kim loại A(hóa trị III) trong 300 g ml \(d^2\) thì thu đc 68,4 g muối khan.Tìm CTHH .

  4,Khi hòa tan lg của 1 oxit kim loại hóa trị II vào 1 lg vừa đủ thì đc 1 \(d^2\) muối có \(C_{\%}=5,78\) Xác định CTHH.

  5, Hòa tan hoàn toàn 1g oxit của kim loại hóa trị II bằng \(d^2\) \(H_2SO_4\) 14% vừa đủ thì thu đc 1 \(d^2\) muối có \(C_{\%}=16,2\) .Xác định CTHH .

 • Nguyễn Phương Khanh

  câu 1: trong phòng thí nghiệm, người ta dùng khí để khử sắt(III) oxit và thu được 11,2 gam sắt

  a. viết pthh của phản ứng

  b. tính khối lượng sắt(III) oxit

  c. tính thể tích khí hiđro đã dùng

  d. muốn được lượng khí hiđro trên cần dùng bao nhiêu gam kẽm tác dụng với axit clohidric

  câu 2: cho 5,4 gam nhôm tác dụng với axit clohidric tạo ra nhôm clorua và khí hiđro

  a. tính thể tích khi hiđro sinh ra

  b. nếu lấy lượng khí hiđro khử sắt (III) oxit thì tạo ra bao nhiêu gam sắt

  các bạn giúp dùm nha

 • bach hao

  Cho cây đinh sắt vào dung dịch axit clohidric HCl,sau phản ứng thu được FeCl2 và 8,96 lít H2 (đktc)

  a/Viết PTHH

  b/Tính khối lượng của FeCl2

  c/Tính khối lượng của FeCl2

 • Nguyễn Thị Thanh

  Bài 1: cho 4,6 g Natri tác dụng với Oxi tạo thành Natri oxit (\(Na_2O\))

  a, Tính khối lượng sản phẩm tính được

  b,tính thể tích oxi ở điều kiện tiêu chuẩn

  Bài 2 : \(^{10^{23}}\) phân tử Oxi có thể tích là bao nhiêu?

  Bài 3 : Đôt cháy 5,6 g sắt trong lò chứa oxi thu được oxi sắt từ(\(_{Fe_3O_4}\))

  a, tính khối \(Fe_3O_4\)thu được

  b,Thể tích oxi tối thiểu cần dùng

 • Lê Nguyễn Hạ Anh

  Cho hỏi cách giải bài này với:

  Đốt cháy 20L khí hiđro trong 20L khí oxi. Tính thể tích còn lại sau phản ứng ( không kể hơi nước), biết thể tích các khí đo ở cùng điều kiện, nhiệt độ và áp suất?

  ( đang cần gấp)