YOMEDIA

Viết PTHH khi cho Ba(OH)2 tác dụng với Na2SO4?

bởi Huong Duong 26/04/2019

Biết rằng bari hidroxit tác dụng với natri sunfat tạo thành chất kết tủa là bari sunfit và natri hidroxit? a) phương trình hoá học? b) nếu có 17,1 bari hidroxit phản ứng thì khối lượng natri hidro tạo thành bao nhiêu? Tính khối lượng chất kết tủa? c) tính khối lượng natri sunfit(2 cách)

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • \(n_{Ba\left(OH\right)_2}=\dfrac{17,1}{171}=0,1\left(mol\right)\)

  \(Ba\left(OH\right)_2+Na_2SO_4\rightarrow BaSO_4+2NaOH\)

  0,1 -----------> 0,1------------>0,1----------> 0,2

  \(m_{NaOH}=0,2.40=8\left(g\right)\)

  \(m_{BaSO_4}=0,1.233=23,3\left(g\right)\)

  C1: \(m_{Na_2SO_4}=0,1.142=14,2\left(g\right)\)

  c2: theo đlbtkl \(m_{Na_2SO_4}=23,3+8-17,1=14,2\left(g\right)\)

  bởi Silver Neko 26/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA