YOMEDIA
IN_IMAGE

Viết PTHH khi cho CuO tác dụng với dung dịch H2SO4?

1)Cho 1,6g CuO tác dụng 100g H2SO4 có nồng độ 20 phần trăm .

a) Viết pthh

b) Tính nồng độ phần trăm của các chất tạo thành sau phản ứng

2) Cho 2,24l khí CO2( đktc )tác dụng với 200ml dung dịch Ba(OH)2 thu đc BaCO3 và H2O.

a) Viết pthh

b) Tính khối lượng BaCO3

c) Tính nồng độ mol Ba(OH)2

3) Cho 1 thanh sắt có khối lượng 2,5g tác dụng với CuSo4 15 phần trăm có khối lượng riêng là 1,2g/ml. Sau phản ứng thu được sắt có khối lượng 2,58g. Tính nồng độ phần trăm của các chất trong dung dịch sau phản ứng.

Cảm ơn các bạn nhoa!!!?!!!

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Câu 1:

  nCuO = \(\dfrac{1,6}{80}=0,02\) mol

  mH2SO4 = \(\dfrac{20\times100}{100}=20\left(g\right)\)

  => nH2SO4 = \(\dfrac{20}{98}=0,204\) mol

  Pt: CuO + H2SO4 --> CuSO4 + H2O

  0,02 mol-> 0,02 mol-> 0,02 mol

  Xét tỉ lệ mol giữa CuO và H2SO4:

  \(\dfrac{0,02}{1}< \dfrac{0,204}{1}\)

  Vậy H2SO4

  mH2SO4 dư = (0,204 - 0,02) . 98 = 18,032 (g)

  mCuSO4 = 0,02 . 160 = 3,2 (g)

  mdd sau pứ = mCuO + mdd H2SO4 = 1,6 + 100 = 101,6 (g)

  C% dd H2SO4 dư = \(\dfrac{18,032}{101,6}.100\%=17,748\%\)

  C% dd CuSO4 = \(\dfrac{3,2}{101,6}.100\%=3,15\%\)

    bởi Nguyễn Hoàng Phúc 08/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON