YOMEDIA

Tìm A biết A có tỉ khối với oxi là 0,875 và chứa 85,7% C ; 14,3% H?

bởi hi hi 26/04/2019

Bài 3: Hãy tìm CTHH của khí A biết:

- tỉ khối của A đối với oxi là 0,875

- Thành phần theo khối lượng của cả ngtố: 85,7% C ; 14,3% H

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Bài 3: Hãy tìm CTHH của khí A biết:

  - tỉ khối của A đối với oxi là 0,875

  - Thành phần theo khối lượng của cả ngtố: 85,7% C ; 14,3% H

  \(d_{\dfrac{A}{O_2}}=\dfrac{M_A}{M_{O_2}}=\dfrac{M_A}{32}=0,875\)

  \(\Rightarrow M_A=0,875.0,875=28\) (g/mol)

  \(m_C=\dfrac{85,7.28}{100}=24\left(g\right)\Rightarrow n_C=\dfrac{24}{12}=2\left(mol\right)\)

  \(m_H=\dfrac{14,3.28}{100}=4\Rightarrow n_H=\dfrac{4}{1}=4\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow CTHH:C_2H_4\)

  bởi Nguyễn Hoàng Phúc 26/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA