khối lượng đá vôi CaCO3 đem nung là bao nhiêu?

bởi Nguyễn Trọng Nhân 21/09/2018

khi nung đá vôi chứa 90% khối lượng CaCO3 thu được 11 tấn CaO và 8,8 tấn khí CO2 .tính khối lượng đá vôi đem nung

Câu trả lời (1)

 • Ta có PTHH :

  \(CaCO_3\rightarrow CaO+CO_2\)

  Áp dụng ĐLBTKL, ta có :

  \(m_{CaCO_3}=m_{CaO}+m_{CO_2}\)

  \(\Rightarrow m_{CaCO_3}=11+8,8=19,8\)(tấn)

  Khối lượng đá vôi đem nung là :

  19,8:90%=22 (tấn)

  Vậy khối lượng đá vôi đem nung là 22 tấn

  bởi phạm thuỳ linh 21/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Nguyễn Sơn Ca

  1) Đốt cháy hoàn toàn một hỗn hợp gồm H2 và CO có khối lượng là 68g. Sản phẩm sinh ra là H2O và CO2, người ta cần dùng 89,6l oxi (đktc)

  a) Viết phương trình

  b) Tính khối lượng mỗi khí có trong hỗn hợp

  c) Tính % theo thể tích của hỗn hợp đầu

  2) Đốt cháy một hỗn hợp bột sắt và lưu huỳnh có khối lượng là 200g sản phẩm sinh ra là Fe3O4 và khí SO2, cần dùng 67,2l oxi (đktc)

  a) Viết phương trình

  b) Tính khối lượng mỗi chất có trong hỗn hợp

  c) Tính thành phần % theo khối lượng của mỗi chất ban đầu

  3) Phân tích 273,4g một hỗn hợp gồm KClO3 và KMnO4, ta thu được 49,28l oxi (đktc) theo phương trình sau:

  2KClO3 -------------> 2KCl + 3O2

  2MnO4 --------------> K2MnO4 + MnO2 + O2

  Tính % khối lượng của mỗi muối ban đầu

  GIẢI DÙM MÌNH NHA CÁC BẠN MIK ĐANG CẦN GẤP LẮM NGAY TỐI NAY THÌ MÌNH RẤT CẢM ƠN!!! vui

  vuivui

 • Nguyễn Hoài Thương

  Cho 4,6g Na tác dụng với 200ml dd MgCl2 1M, sau khi phản ứng hoàn toàn thu được m gam kết tủa, dd X và V lít H2. Tìm m và V

 • Nguyễn Thủy Tiên

  Cho 12,8 g một kim loại hoá trị II tác dụng với Clo dư thu được 13,5 g muối. Xác định kim loại đem phản ứng

 • hà trang

  Hoà tan hoàn toàn 10,2 g một oxit kim loại hoá trị III trong HCl dư, sau phản ứng thu được 26,7 g muối. Xác định công thức của oxit kim loại trên

 • Mai Hoa

  Đốt cháy hoàn toàn 1 hỗn hợp có khí hidro và khí CO thì dùng hết 6,72 lít khí Oxi. Người ta thu được 4,48 lít khí CO2. Tính thành phần phần trăm về thể tích các khí trong hỗn hợp ban đầu biết các khí đó ở điều kiện tiêu chuẩn

 • Nguyễn Thị Thanh

  Người ta dùng quặng boxit (Al2O3) để chế tạo nhôm . Hàm lượng Al2O3 trong boxit là 40% . Để có được 4 tấn nhôm nguyên chất cần bao nhiêu tấn quặng boxit . Biết biết hiệu suất quá trình là 90% và PTPƯ là

  Al2O3 → Al + O2

 • thu hảo

  cho 80g SO2 tác dụng với 16g O2 tạo ra 48g SO3. TÍnh hiệu suất phản ứng.

 • Phan Thiện Hải

  1. Nung nóng cục đá vôi, khối lượng sau khi nung thay đổi như thế nào ?

  2. Nung nóng miếng đồng trong không khí, khối lượng sau khi nung thay đổi như thế nào ?

  3. Tại sao đốt cháy P trong Oxi làm khối lượng P giảm đi ?

  4. Tại sao vôi sống để trong không khí ( có khí CO2 và hơi nước. khối lượng lại tăng lên ?

  Các bạn giúp mình giải thích với. Bài này cô mình có giảng, cái gì mà chất khí, chất rắn, viết PUHH ấy, nhưng mà mình chưa rõ lắm.

  Mình cảm ơn nhiều.

 • thúy ngọc

  Một hợp chất có phân tử gồm 2 nguyên tử, nguyên tố X liên kết với 1 nguyên tử S và nặng hơn nguyên tử Ca 2,75 lần.

  a) Tính phân tử khối của hợp chất. Tính nguyên tử khối của X, cho biết tên và KHHH của nguyên tố. Viết công thức của hợp chất.

  b) Tính % về khối lượng của nguyên tố X của hợp chất

  Giúp mình với nhé!

 • Nhat nheo

  1)Cho 1,6g CuO tác dụng 100g H2SO4 có nồng độ 20 phần trăm .

  a) Viết pthh

  b) Tính nồng độ phần trăm của các chất tạo thành sau phản ứng

  2) Cho 2,24l khí CO2( đktc )tác dụng với 200ml dung dịch Ba(OH)2 thu đc BaCO3 và H2O.

  a) Viết pthh

  b) Tính khối lượng BaCO3

  c) Tính nồng độ mol Ba(OH)2

  3) Cho 1 thanh sắt có khối lượng 2,5g tác dụng với CuSo4 15 phần trăm có khối lượng riêng là 1,2g/ml. Sau phản ứng thu được sắt có khối lượng 2,58g. Tính nồng độ phần trăm của các chất trong dung dịch sau phản ứng.

  Cảm ơn các bạn nhoa!!!?!!!