AMBIENT

Tính thành phần phần trăm về thể tích các khí trong hỗn hợp ban đầu?

bởi Mai Hoa 11/05/2019

Đốt cháy hoàn toàn 1 hỗn hợp có khí hidro và khí CO thì dùng hết 6,72 lít khí Oxi. Người ta thu được 4,48 lít khí CO2. Tính thành phần phần trăm về thể tích các khí trong hỗn hợp ban đầu biết các khí đó ở điều kiện tiêu chuẩn

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • nO2 = \(\dfrac{6,72}{22,4}=0,3\) mol

  nCO2 = \(\dfrac{4,48}{22,4}=0,2\) mol

  Pt: 2H2 + ....O2 --to--> 2H2O

  0,4 mol<-(0,3 - 0,1) mol

  .....2CO + O2 --to--> 2CO2

  0,2 mol<-0,1 mol<----0,2 mol

  VH2 = 0,4 . 22,4 = 8,96 (lít)

  VCO = 0,2 . 22,4 = 4,48 (lít)

  % VH2 = \(\dfrac{8,96}{8,96+4,48}.100\%=66,67\%\)

  % VCO = \(\dfrac{4,48}{8,96+4,48}.100\%=33,33\%\)

  bởi Tran linh Linh 11/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>