AMBIENT

Viết PTHH khi khử Fe2O3 bằng khí hidro?

bởi Nguyễn Phương Khanh 25/04/2019

câu 1: trong phòng thí nghiệm, người ta dùng khí để khử sắt(III) oxit và thu được 11,2 gam sắt

a. viết pthh của phản ứng

b. tính khối lượng sắt(III) oxit

c. tính thể tích khí hiđro đã dùng

d. muốn được lượng khí hiđro trên cần dùng bao nhiêu gam kẽm tác dụng với axit clohidric

câu 2: cho 5,4 gam nhôm tác dụng với axit clohidric tạo ra nhôm clorua và khí hiđro

a. tính thể tích khi hiđro sinh ra

b. nếu lấy lượng khí hiđro khử sắt (III) oxit thì tạo ra bao nhiêu gam sắt

các bạn giúp dùm nha

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Câu 1:

  nFe = \(\dfrac{11,2}{56}=0,2\left(mol\right)\)

  Pt: Fe2O3 + 3H2 --to--> 2Fe + 3H2O

  ...0,1 mol<-0,3 mol<--0,2 mol

  mFe2O3 = 0,1 . 160 = 16 (g)

  VH2 đã dùng = 0,3 . 22,4 = 6,72 (lít)

  Pt: Zn + 2HCl --> ZnCl2 + H2

  0,3 mol<---------------------0,3 mol

  mZn cần dùng = 0,3 . 65 = 19,5 (g)

  bởi Hoàng Nhi 25/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>