Viết PTHH xảy ra khi đốt cháy khí gas?

bởi Hong Van 25/04/2019

Trong khí (gas) thường dùng có thành phần chính là khí propan (C3 H8) và butan (C4 H10).

a) Viết PTHH của phản ứng xảy ra ở điều kiện thường khi đốt cháy hết khí (gas), giả thiết rằng phản ứng chỉ tạo ra sản phẩm CO2 và H2O.

b) Tính thể tích CO2 thoát ra ở điều kiện thường khi đốt cháy hết 1 kg gas có thành phần chứa 26,4 % propan và 69,6% butan, còn lại là tạp chất trơ không cháy(cho rằng 1 mol chiếm 24 lít trong điều kiện thường).