AMBIENT

Viết PTHH khi cho Al tác dụng với dung dịch HCl?

bởi Nguyễn Quang Minh Tú 25/04/2019

Giúp em vs !!

cho 4,5 gam nhôm (Al) phản ứng hoàn toàn vs dung dịch axit clohidric

a) viết phương trình hoá học say ra

b) Tính thể tích hidro ở điều kiện tiêu chuẩn

c) tính khôi lượng AlCl3 tạo thành sau phản ứng

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • a, 2Al + 6HCl -> \(2AlCl_3\) + \(3H_2\)\(\uparrow\)

  b, \(n_{Al}\) = \(\dfrac{4,5}{27}\) \(\approx\) 0,16 (mol)

  => \(n_{H_2}\) = \(\dfrac{3}{2}\) \(n_{Al}\) = \(\dfrac{3}{2}\). 0, 16 = 0,24 (mol)

  => \(V_{H_2}\)dktc = 0,24 . 22,4 = 5,376 (l)

  c, \(n_{AlCl_3}\) = \(n_{Al}\)= 0,16 mol

  => \(m_{AlCl_3}\) = 0,16 . ( 27 + 35,5 . 3) = 21,36 (g)

  bởi Đỗ thị hoàng Thảo 25/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>