YOMEDIA
NONE

Bài tập 23.8 trang 31 SBT Hóa học 8

Bài tập 23.8 trang 31 SBT Hóa học 8

Cho 20g một oxit sắt phản ứng hết với dung dịch HCl dư, sau phản ứng thu được 40,625g muối clorua. Xác định công thức phân tử của oxit sắt.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 23.8

Gọi công thức hóa học của oxit sắt là FexOy

PTHH của phản ứng là:

FexOy   +    2yHCl    →       xFeCl2y/x   +    yH2O

(56x+ 16y)                       (56x+ 71y)

20 gam                              40,625 gam

Theo PTHH ta có:

\(\frac{{56x + 16y}}{{20}} = \frac{{56x + 71y}}{{40,625}} \to \frac{x}{y} = \frac{2}{3} \to \left\{ \begin{array}{l}
x = 2\\
y = 3
\end{array} \right.\)

Vậy công thức hóa học của oxit sắt là Fe2O3.

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 23.8 trang 31 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON