ON
YOMEDIA
VIDEO

Tính m sản phẩm sinh ra hi cho 4,6g Na tác dụng với O2?

Bài 1: cho 4,6 g Natri tác dụng với Oxi tạo thành Natri oxit (\(Na_2O\))

a, Tính khối lượng sản phẩm tính được

b,tính thể tích oxi ở điều kiện tiêu chuẩn

Bài 2 : \(^{10^{23}}\) phân tử Oxi có thể tích là bao nhiêu?

Bài 3 : Đôt cháy 5,6 g sắt trong lò chứa oxi thu được oxi sắt từ(\(_{Fe_3O_4}\))

a, tính khối \(Fe_3O_4\)thu được

b,Thể tích oxi tối thiểu cần dùng

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • 1.a.PTHH:4Na+O2----->2Na2O

  \(n_{Na}=\dfrac{m_{Na}}{M_{Na}}=\dfrac{4,6}{23}=0,2\left(mol\right)\)

  Theo PTPỨ:\(n_{Na_2O}=\dfrac{1}{2}n_{Na}=\dfrac{1}{2}.0,2=0,1\left(mol\right)\)

  \(m_{Na_2O}=n_{Na_2O}.M_{Na_2O}=0,1.62=6,2\left(g\right)\)

  b.Theo PTPỨ:\(n_{O_2}=\dfrac{1}{4}n_{Na}=\dfrac{1}{4}.0,2=0,05\left(mol\right)\)

  \(V_{O_2}=n_{O_2}.22,4=0,05.22,4=1,12\left(l\right)\)

    bởi Phạm Hiền 25/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1