Tính % các chất thu được sau phản ứng khi cho 52g Zn tác dụng với 5,6 lít O2?

bởi Trần Phương Khanh 02/05/2019

cho 52g Zn tác dụng với 5,6(l) khí oxi (đktc) sau phản ứng thu được chất A.Tính thành phần % khối lượng các chất có trong A?

Câu trả lời (1)

 • \(PTHH:2Zn+O_2\rightarrow2ZnO\)

  \(n_{Zn}=\dfrac{52}{65}=0,8\left(mol\right)\)

  \(n_{O_2}=\dfrac{5,6}{22,4}=0,25\left(mol\right)\)

  Ta có:\(\dfrac{n_{Zn}}{2}:\dfrac{n_{O_2}}{1}=\dfrac{0,8}{2}< \dfrac{0,25}{1}\)⇒O2 pư hết

  Chất A gồm Zn dư và ZnO.

  Theo PTHH, ta có:\(n_{Zn}\left(pư\right)=2n_{O_2}=2.0,25=0,5\left(mol\right)\)

  \(n_{Zn}\left(dư\right)=0,8-0,5=0,3\left(mol\right)\Rightarrow m_{Zn}trongA=0,3.65=19,5\left(g\right)\)

  Theo PTHH ta có:\(n_{ZnO}=2n_{O_2}=2.0,25=0,5\left(mol\right)\Rightarrow m_{ZnO}=0,5.81=40,5\left(g\right)\)

  Khối lượng chất rắn A là: 19,5+40,5=60(g)

  \(\%Zn=\dfrac{19,5}{60}.100\%=32,5\%\)

  \(\%ZnO=\dfrac{40,5}{60}.100\%=67,5\%\)

  bởi Nguyễn Trọng Tuấn 02/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Lê Nhi

  Bài 1

  cho 2,7 g nhôm phản ứng với 14,7 g axit sunfuric H2SO4 tạo thành 17,1 g nhôm sunfat Al2(SO4)3 và khí hidro

  a) Viết công thức về khối lượng của phản ứng xảy ra

  b)Tính khối lượng khí hidro bay lên

  giải dùm mk nha

 • Tra xanh

  1.Hỗn hợp X gồm O2,N2,CO2. Ti lệ mol 2:3:2. Vx=31,36 L.mx=?

  2.Hỗn hợp Xgồm FE2O3,CaO. Tỉ lệ mol tương ứng là 1:2. Tính mx

 • Trần Phương Khanh

  1/Đốt cháy hoàn toàn 13 gam Zn trong oxi thu được ZnO

  a/ Lập PTHH

  b/Tính khối lượng ZnO thu được ?

  c/Tính thể tích õi đã dùng ? (đktc)

  2/Để đốt cháy hoàn toàn a gam Al cần dùng hết 19,2g oxi. Phản ứng kết thúc thu đươc am Al2O

  a/Lập PTHH

  b/ Tính a,x

  Giúp mình với !!!

 • cuc trang

  Câu 1: Đốt hoàn toàn 3,1 gam phôt pho( P) trong không khí, ta thu đc 7,1 gam h/c diphotphopentaoxit (P2O5). Hãy lập PTHH của phản ứng và tính KL của oxi cần dùng cho phản ứng trên.

  Câu 2:

  1) Cho 11,2g kim loại sắt ( Fe) tác dụng vs ax sunfuric loãng H2SO4 dư tạo ra Sắt( II) sunfat ( FeSO4) và khí Hidro

  a, Tính KL H2SO4 thàm gia phản ứng?

  b, Tính thể tích khí Hidro tạo thành ( đktc )

  2) Đốt cháy hoàn toàn 2,4g một loại kim loại M hóa trị (II) trong khí oxi , thu được 4g một oxit kim loại (MO). Hãy xác định kim loại M?

 • Huong Duong

  hòa tan hoàn toàn 3,22 gam hỗn hợp gồm sắt , magie, kẽm bằng một lượng vừa đủ dung dịch axit sunfuric loãn, thu được 0,06 mol khí hidro và dung dịch chứa a gam hỗn hợp gồm sắt (II) sunfat, magie sunfat, kẽm sunfat.

  a,viết các phương trình hóa học

  b.tính giá trị của a

 • Sasu ka

  Cho lá kẽm có khối lượng 25 g vào dung dịch đồng ( II ) sunfat. Sau khi phản ứng kết thúc, đem tấm kim loại ra rửa nhẹ, làm khô cân được 24,96 g

  a, Tính khối lượng kẽm đã phản ứng

  b, Tính khối lượng đồng ( II ) sunfat có trong dung dịch

  Biết rằng : Zn + CuSO4 ------> ZnSO4 + Cu

 • Vũ Hải Yến

  Đốt cháy hiện tượng 25,2g sắt trong bình chứa khí O2

  a, Viết phương trình hoá học

  b, Tính VO2 đã tham gia phản ứng

  c, Tính khối lượng KClO4 cần dùng để khi phân huỷ thì thu được 1 thể tích O2 bằng với VO2 đã sử dụng ở phản ứng trên

 • Thùy Trang

  Đốt cháy hoàn toàn 3 lít hỗn hợp khí CH4vàC2H2CH4vàC2H2 và cần dùng 7 lít O2 .Các thể tích khí đó ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất.

  a) Xác định thành phần % theo thể tích của mỗi khí có trong hỗn hợp ban đầu

  b) Tính thể tích và hơi nước tạo thành sau phản ứng

 • Ban Mai

  1,Khi đốt cháy 4.6h một HC bằng oxi thu được 8.8gCO2 và 5.4g H2O. cho biết

  a, HC do nguyên tố nào tạo nên

  b,Tính klg các nguyên tố có trong lượng chất

  2,Một loại quặng sắt chứa 90%Fe3O4, còn 10% là tạp chất không chứa sắt. Hãy tính:

  a, Klg sắt có trong 1 tấn quặng

  b, Klg quặng cần lấy để trong đó có chứa 1 tấn sắt

  giúp e vời mai e thi rồi :(

 • Nguyễn Trọng Nhân

  Một hỗn hợp gồm Zn và Fe có khối lượng là 37,2 gam . Hòa tan hỗn hợp này trong 2 lít dung dịch H2SO4 0,5M

  a) Chứng tỏ rằng hỗn hợp này tan hết ?

  b) Nếu dùng một lượng hỗn hợp Zn và Fe gấp đôi trường hợp trước, lượng H2SO4 vẫn như cũ thì hỗn hợp mới này có tan hết hay không?

  c) Trong trường hợp (a) hãy tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp biết rằng lượng H2 sinh ra trong phản ứng vừa đủ tác dụng với 48 gam CuO

  ?