YOMEDIA
UREKA

Bài tập 23.7 trang 31 SBT Hóa học 8

Bài tập 23.7 trang 31 SBT Hóa học 8

Cho dòng khí CO qua hỗn hợp 2 oxit CuO và Fe3O4 nung nóng thu được 29,6g hỗn hợp 2 kim loại trong đó sắt nhiều hơn đồng là 4g.

Tính thể tích khí CO cần dùng (đktc).

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 23.7

PTHH của các phản ứng:

Fe3O + 4CO → 3Fe + 4CO2

            0,4 mol    0,3 mol 

CuO   +  CO   → Cu   +   CO2

          0,2 mol    0,2 mol

Gọi x là khối lượng của Cu sau phản ứng

→ Khối lượng của sắt sau phản ứng là x + 4

Theo đề bài ta có: x + x + 4 = 29,6 → x = 12,8(g)

⇒ nCu = 12,8 : 64 = 0,2 mol

mFe = x + 4 = 12,8 + 4 = 16,8g

⇒ nFe = 16,8 : 56 = 0,3 mol

Theo pt: \({n_{CO}}_{(1)} = \frac{4}{3}.{n_{Fe}} = \frac{4}{3}.0,3 = 0,4mol\)

nCO (2) = nCu = 0,2 mol

nCO = (0,4 + 0,2).22,4 = 13,44(l)

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 23.7 trang 31 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
 • thuy tien

  HÃY TÍNH:

  a. Số mol của 5,6 gam Fe, 64 gam Cu, 27 gam Al

  b. Số mol và thể tích của hỗn hợp khí (đktc) gồm có : 44 g CO2, 4g H2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đặng Ngọc Trâm

  Đót cháy 24 (g) cacbon trong bình chứa 48 (g) oxi

  a, Tính thể tích khí cacbonic tạo thành (đktc)

  b, Tính khối lượng KMnO4 cần dùng để điều chế đươ j lượng oxi trên

  c, Tính khối lượng KMnO4 cần dùng để điều chế được lượng oxi đủ để đốt 24 (g) cacbon

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Cam Ngan

  Tìm hiểu về N2

  bởi Cam Ngan 15/01/2019

  cho công thức hóa học các chất sau:

  khí Nitơ N2

  Nước H2O

  Axit clohidric HCl

  hãy nêu những gì biết về mỗi chất ?

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • An Nhiên

  Hòa tan hoàn toàn 22,75g một kim loại có hóa trị không đổi trong dung dịch H2SO4 loãng dư. Đến khi phản ứng kết thúc, khối lượng dung dịch thu được tăng thêm 22,05g so với ban đầu. Cho biết nguyên tố kim loại ban đầu.

  ai làm nhanh nhất mik tick cho . cần gấp !!!!!!!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Ngọc Sơn

  TÍnh thể tích khí oxi cần thiết để đốt cháy hết 5,6 lít ( đktc ) khí X , biết rằng khí X nặng gấp 1,17 lần không khí , S chiếm 94,12% , H chiếm 5,88 % . Khí X cháy theo sơ đồ phản ứng:

  X + O2 -> khí sunfuro + H2O

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thanh Trà

  Đề:

  Tìm CTHH của:

  a) Một oxit có thành phần % của P là 43,66%. Biết khối lượng mol của oxit là 142 g/mol.

  b) Một oxit được tạo bởi hai nguyên tố là sắt và oxi, trong đó tỉ lệ khối lượng giữa sắt và oxi là \(\frac{21}{8}\).

  c) Oxit của một nguyên tố có hóa trị II chứa 20% oxi (về khối lượng).

  ~*~*~*~*~*~

  a)

  Tóm tắt:

  % mP = 43,66%

  \(M_{P_xO_y}=142\) g/mol

  MP = 31 g/mol

  MO = 16 g/mol
  _________________

  CTHH oxit?

  Giải:

  CTDC: PxOy

  % mO = 100% - % mP = 100% - 43,66% = 56,34%

  \(m_P=\frac{M_{P_xO_y}\times\%m_P}{100\%}=\frac{142\times43,66\%}{100\%}\approx62\left(g\right)\)

  \(m_O=\frac{M_{P_xO_y}\times\%m_O}{100\%}=\frac{142\times56,34\%}{100\%}\approx80\left(g\right)\)

  \(n_P=\frac{m_P}{M_P}=\frac{62}{31}=2\left(mol\right)\)

  \(n_O=\frac{m_O}{M_O}=\frac{80}{16}=5\left(mol\right)\)

  Trong 1 mol PxOy có 2 mol P và 5 mol O

  => CTHH: P2O5

  b)

  Tóm tắt:

  MFe = 56 g/mol

  MO = 16 g/mol

  \(\frac{m_{Fe}}{m_O}=\frac{21}{8}\)
  _____________

  CTHH oxit?

  Giải:

  CTDC: FexOy

  \(m_{Fe}=n_{Fe}\times M_{Fe}=56x\)

  \(m_O=n_O\times M_O=16y\)

  \(\frac{m_{Fe}}{m_O}=\frac{21}{8}\)

  \(\Rightarrow\frac{56x}{16y}=\frac{21}{8}\)

  \(\Rightarrow\frac{x}{y}=\frac{21}{8}\div\frac{56}{16}=\frac{3}{4}\)

  \(\Rightarrow x=3;y=4\)

  => CTHH: Fe3O4

  c)

  Tóm tắt:

  % mO = 20%

  R (II)

  MO = 16 g/mol
  ____________

  CTHH oxit?

  Giải:

  Gọi KHHH của nguyên tố có hoá trị II là R.

  CTDC: RO

  mO = nO . MO = 1 . 16 = 16 g/mol

  \(M_{hc}=\frac{m_O}{20\%}=\frac{16}{20\%}=80\) g/mol

  \(\Rightarrow M_R+M_O=80\)

  \(\Rightarrow M_R+16=80\)

  \(\Rightarrow M_R=80-16=64\) (g/mol)

  Nguyên tố có khối lượng mol là 64 g/mol là đồng, KHHH: Cu

  Trịnh Trân Trân <3

  => CTHH: CuO

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Quế Anh

  Cần dùng bao nhiêu gam KMnO4 để điều chế được lượng O2 đủ để đốt cháy hoàn toàn 62 (g) photpho

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thủy

  một hỗn hợp khí của nitơ gồm: NO, NO2, NxO. biết thành phần % về thể tích các khí trong hỗn hợp là: %VNO = 50% ; %VNO2 = 25%. thành phần % về khối lượng NO có trong hỗn hợp là 40%. xác định công thức hóa học của khÍ NxO.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thuy tien

  Tìm CTPT của hợp chất có thành phần khối lượng như sau:

  - Hợp chất X có: mCa : mC : mO = 3,33 : 1 : 4

  - Phân tử khối của X là 100

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nguyễn Hạ Anh

  cho 13 g kẽm tác dụng hết với dung dịch HCl thu được ZnCl2 và khí hiđrô.

  a) Tính khối lượng HCl đã dùng

  b) cho lượng khí H2 nói trên tác dụng với 1,68 lít O2(đktc) thì thu được bao nhiêu gam nước

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Văn Duyệt

  đốt cháy hoàn toàn 4,48 lít H2 trong 3,36 lít O2. ngưng tụ sản phẩm thu được chất lỏng A và khí B. cho toàn bộ khí B phản ứng hết với 5,6 gam Fe thu được hỗn hợp chất rắn C vào dung dịch chứa 14,6 gam HCl thu được dung dịch D và khí E . xác định các chất có trong A, B, C, D, Ế. tính khối lượng mỗi chất có trong A và C và số mol các chất có trong dung dịch D. biết rằng các khí đều đo ở đktc.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • het roi

  Giúp em với ạ!

  1.Cho sơ đồ chuyển đổi sau: \(S\rightarrow SO_2\rightarrow SO_3\rightarrow H_2SO_4\rightarrow CuSO_4\)
  a)Gọi tên các chất trên và xác định loại hợp chất vô cơ
  b)Viết phương trình hóa học ứng với sơ đồ chuyển đổi đó
  2.Tương tự câu 1cho sơ đồ chuyển đổi sau: \(Ca\rightarrow CaO\rightarrow Ca\left(OH\right)_2\rightarrow CaCO_3\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hà trang

  Chọn chất thích hợp điền vào ô trống và hoàn thánh các phương trình hóa học sau:

  a) H2O + .......... -----> H3PO4

  b) H2O + .......... -----> Ba(OH)2

  c) K + .......... -----> KOH + H2

  d) Fe + HCl -----> .......... + ..........

  e) H2 + .......... -----> Cu + H2O

  g) P + O2 -----> ...........

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bảo Lộc

  tính khối lượng và thể tích của hỗn hợp sau:
  a)0,1 mol O2 và 0,2 mol CO2

  b)6,72 lít NO2 và 3,4g NH3

  c) 4,9g H2SO4 ( lỏng) và 1,8 . 1022 phân tử CuSO4

  Help me

  @Hoàng Tuấn Đăng , @Võ Đông Anh Tuấn , @ Nguyễn Trần Thành Đạt

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • can tu

  Trong một bình người ta trộn hai khí SO2 và SO3.Khi phân tích thì thấy có 2,4 gam lưu huỳnh và 2,8 gam oxi.Tính tỉ số mol SO2 và số mol SO3 trong hỗn hợp.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Aser Aser

  Vì sao nói mỗi chất có những tính chất nhất định ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lan Anh

  hồ tan hoàn toàn một lượng P2O5 vào 200g dung dịch H3PO4 10%.Sau đó phản ứng thu được dung dịch H3PO4 18%.Tính khối lượng P2O5 đã dùng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Quang Thanh Tú

  Cho m gam BaCl2 vào lượng dư dung dịch H2SO4 , thu được 34,95 g kết tủa . Tính m

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • can chu

  Bài 1:

  a) Đốt cháy 3,9g hớp chất hữu cơ A thu được 13,2g CO2 và 2,7g H2O. Biết dAhttps:https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.563596_.H2= 39. Hãy lập CTHH của hợp chất A

  b) Dẫn luồng khí H2 dư đi qua 17g hỗn hợp 2 õit CuO và Fe2O3 nung nóng. Sau phản ứng thấy khối lượng hỗn hợp giảm 25%. Tính % khối lượng mỗi oxit trong hỗn hợp ban đầu

  Bài 2: Có những chất sau, những chất nào tác dụng với nhau? Viết phương trình hóa học: Cu2O, MgO, CO, SO2, Ca, H2O, N2O5, HCl

  Bài 3: Hòa tan hoàn toàn 41,1g Ba vào 200g dung dịch H2SO4 có nồng độ 9,8%

  a) Tính thể tích khí hiđro thoát ra(đktc)

  b) Tính nồng độ phần trăm của dung dịch sau khi phản ứng kết thúc

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Vinh

  1. Đốt cháy hoàn toàn khí A cần dùng hết 8,96 dm3 khí oxi thu được 4,48 dm3 khí CO2 và 7,2g hơi nước.

  a) A do những nguyên tố nào tạo nên? Tính khối lượng A đã phản ứng.

  b) Biết tỷ khối của A so với hiđro là 8. Hãy xác định công thức phân tử của A và gọi tên A.

  2. a) Nêu hiện tượng phản ứng xảy ra.

  b) Tính hiệu suất phản ứng.

  c) Tính số lít khí hiđro đã tham gia khử đồng(II) oxit trên ở đktc.

  Help me!!!!!!!!!!!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Thanh

  Cho 6g hỗn hợp Mg và MgO t/d dd HCl 20% (D=1,1g/ml) thu đc 2,24l khí ở đktc

  a)Tinh % về kluog MgO trog hỗn hợp

  b) Tính V dd HCl?

  c)Tính C% dd muối sau Pứ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hong Van

  So sánh V khí hidro (đktc) trong mối trườg hợp sau:

  + 0,1 mol Zn tác dụng vs dd H2SO4 dư

  +0,1 mol Al tác dụng vs dd H2SO4 dư

  ( cho Zn = 65;Al=27;S=32;H=1;Cl=35,5;P=31;O=16

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bo Bo

  Cho một lượng sắt tác dụng vừa đủ với axit clohiđic 1M. Sau phản ứng thu được 6,72 lít khí hiđro ở đktc. Tính khối lượng sắt và thể tích dung dịch HCl cần dùng.

  #Mọi_người_giúp_Mình nhé .... Qúy <3 <3 <3

  Trả lời nhanh nhé :)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • na na

  Nêu vai trò của oxi

  bởi na na 15/01/2019

  nêu vai trò của oxi ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Xuan Xuan

  Cho 4,48l khí Cacbon dioxit (đktc) phản ứng với 8,4g CaO thu được canxi cacbonat.

  A) cho biết chat nào còn dư sau phản ứng.

  B) tính khối lượng CaCO3

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thuy linh

  Hợp chất X có thành phần các nguyên tố: 43,3%Na; 11,3%C và 45,3%O. Xác định CTPT của X, biết phân tử khối bằng 106.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Bảo Trâm

  Cho kim loại sắt tác dụng vừa đủ với 1,6 lít dung dịch axit clohidric nồng độ 0,5 M

  a, Tính khối lượng kim loại Fe đã tham gia phản ứng ?

  b, Tính thể tích khí H2 thoát ra ở đktc?

  c, Tính nồng độ mol của dung dịch thu được sau phản ứng

  p/s : làm ơn giúp mình với

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • cuc trang

  hãy tìm công thức hóa học của khí A. Biết rằng:

  khí a nặng hơn khí hidro 17 lần

  thành phần theo khối lượng khí A là : 5,28%H,94,12%S

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lan Anh

  nung hỗ hợp nặng 100g gồm CaCO3,MgCO3 sau phản ưng cn lại 50,48g chất rắn.tính %m các chất rắn trhg hỗn hợp ban đầu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hạ Lan

  Bài 1:Đốt cháy hoàn toàn 4,4g 1 hợp chất A chứa C,H,O cần dùng vừa đủ 5,6l Oxi (đktc) thu được khí CO2 và hơi nước với thể tích bằng nhau.
  a. Xác định công thức phân tử của A. Biết tỉ khối hơi của A với H2 bằng 44.
  b. Viết phản ứng cháy của A trong Oxi.
  Bài 2:
  a. Tại sao đồ vật bằng bạc để trong không khí vẫn giữ được ánh kim nhưng nếu không khí bị nhiễm bẩn H2S thì đồ vật bằng bạc sẽ đổi màu đen.
  b. Viết phương trình hóa học quang hợp của cây xanh.
  c. Nhúng 1 miếng nhôm nặng 10g vào dung dịch chứa 500ml dung dịch CuSO4 0,8M. Sau 1 thời gian lấy miếng nhôm ra, rửa nhẹ, sấy khô và cân thấy nặng 11,3g. Tính khối lượng Cu sinh ra bám vào miếng nhôm.

  Trình bày cụ thể, chi tiết giùm mình nhé. Nếu đúng mình tick cho!! yeu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nhật Minh

  Nhúng thanh Mg vào dung dịch chứ 0,1mol muối sunphat của 1 kim loại M, sau phản ứng hoàn toàn lấy thanh Mg ra thì thấy khối lượng thanh Mg tăng 4,0 gam. Có bao nhiêu muối thõa mãn?

  A. 0

  B.1

  C.2

  D.3

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Trần

  Hỗn hợp khí A gồm O2 và CO2 có tỉ khối so với H2 bằng 19.5 . Hãy tính thành phần phần trăm theo thể tích và theo khối lượng của mỗi khí trong A

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tuấn Huy

  Khử 1 hh gồm CuO và Fe2O3 ở nhiệt độ cao bằng khí H2 thu được 12g hh 2 kim loại . Ngâm 2 kim loại trong dd HCl dư , phản ứng xong người ta thu được khí H2 có thể tích là 2,24l khí ( đktc).

  a) Viết phương trình hóa học

  b) Tính % về khối lượng của mỗi oxit trong hỗn hợp .

  c) Tính V H2.

  d) Tính mH2.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thúy ngọc

  Có phương trình hóa học sau:

  CaCO3 CaO + CO2

  a) Cần dùng bao nhiêu gam CaCO3 để điều chế được 11,2 g CaO ?

  b) Muốn điều chế được 7 g CaO cần dùng bao nhiêu gam CaCO3 ?

  c) Nếu có 3,5 mol CaCO3 tham gia phản ứng sẽ sinh ra bao nhiêu lít CO2 (đktc) ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hà trang

  Cho 7,2 g một kim loại M chưa rõ hoá trị, phản ứng hoàn toàn với 21,9 g HCL. Xác định tên kim loại đã dùng.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Long lanh

  7. Tiến hành thí nghiệm như sau: Đặt vào 2 đĩa cân đang ở trạng thái cân bằng các bình khí oxi và hiđro như hình 4.3.

  a) Kim cân sẽ lệch về phía nào ? Giải thích.

  b) Nếu không làm thí nghiệm, có thể dự đoán/biết được kim cân sẽ lệch về bên nào không? Giải thích.


   


  Thảo luận nhóm để trả lời các câu sau:

  8. Nếu giả sử không khí chỉ gồm nitơ (80% thể tích) và oxi (20% thể tích) thì khối lượng của 22,4 lít không khí (ở đktc) bằng bao nhiêu ?

  a) Hãy so sánh với thông tin ở hình 4.4 bên và giải thích.

  b) Nếu coi không khí là “một khí” thì “khối lượng mol phân tử không khí” bằng bao nhiêu ?


  Hình 4.4. Bình chứa 22,4 lít

  không khí ở đktc

  9. Khi điều chế khí cacbonic trong phòng thí nghiệm, một bạn học sinh đã thu khí bằng cách như trong hình vẽ 4.5 ở bên.

  Bạn học sinh ấy đã làm đúng hay sai ? Em hãy giải thích.


  Hình 4.5 . Thí nghiệm điều chế khí cacbonic trong phòng thí nghiệm

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thùy trang

  có 2 chất khí có công thức là AOx và BHy , phân tử khối của AOx gấp 4 lần phân tử khối của BHy . Thành phần % về khối lượng của oxi trong AOx là 50% và thành phần % về khối lượng của hydro trong BHy là 25%
  a) Xác định nguyên tố A,B và công thức của 2 chất khí trên ?

  b) giải thích sự lựa chon đó

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • can tu

  Tính tỉ số a/b

  bởi can tu 23/07/2019

  Nung a gam KClO3 và b gam KMnO4 thì thu được cùng một lượng oxi.Tính tỉ số a/b

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Khánh Linh

  biết rằng 6.5 gam kim loại kẽm tham gia phản ứng với axit clohidric (HCl) sinh ra kẽm clorua (ZnCl2 ) và khí hidro.

  a) Tính khối lượng kẽm clorua sinh ra.

  b) tính thể tích khí hidro sinh ra ở đktc

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Spider man

  Bằng các phương pháp hóa học hãy nhận biết các chất bột màu trắng đựng trong lọ mất nhãn riêng biệt:Na2O,CaCo3,CaO,P2O5

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Quang Minh Tú

  hỗn hợp khí gồm SO2 và SO3 có % khối lượng nguyên tố S là 42.86%.Tính %khối lượng các chất

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị An

  Đặt cốc A đựng dd HCl và cốc B đựng H2SO4 loãng vào 2 đĩa cân cho cân ở vị trí cân bằng. Sau đó làm thí nghiệm:

  - cho 11,2g Fe vào cốc đựng dd HCl

  -cho m gam Al vào cốc đựng dd H2SO4

  Khi cả Fe và Al đều tan hoàn toàn thấy cân ở vị trí cân bằng. Tính m?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trà Giang

  Có bốn chất lỏng không màu đựng riêng biệt trong bốn lọ hóa chất mất nhãn sau : dd H2SO4 , dd Ca(OH)2 , dd NaCl , nước cất . Nêu phương pháp nhận biết 4 chất lỏng trên

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thi trang

  Tinh khoi luong cua 0,5 mol khi CO2

  Mong cac ban giup minh nha??????

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Anh Hưng

  Đốt cháy 2,7 gam bột nhôm trong không khí thu được 4,6 gam hợp chất ôxit Al2O3 .Tinh khối lượng oxi da tan trong phan ung

   

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Quynh Nhu

  Đốt cháy 6,4 gam Cu trong không khí thu được Đồng (II) oxit(CuO)

  a) Viết PTHH của phản ứng

  b) Tính thể tích khí õi cần dung ở đktc

  c) Tính khối lượng đồng (II) oxit thu dduocj sau phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Tường Vy

  cho 13 g kẽm tác dụng với dung dich HCl thu được ZnCl2 và H2

  a) Tnhs khối lượng HCl đã dùng

  b) Cho lượng khí H2 nói trên tác dụng với 1,68 lít O2(đktc) thì thu được bao nhiêu gam nước

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bi do

  So sánh hàm lượng (% theo khối lượng) của nguyên tố N trong các loại phân đam sau:

  a) Đạm amoni sunfat (NH4)2SO4

  b) Đạm urê CO(NH2)2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hi hi

  Lập công thức hóa học của hợp chất gồm 2 nguyên tố: Kali và gốc phốt phát (PO4) biết gốc PO4 hóa trị III

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trịnh Lan Trinh

  Chở 3,6 g cacbon phản ứng với khí Oxi thu được khí CO2

  a) Tính thể tích khí CO2 (đktc) cần để tham gia phản ứng

  b) Khí CO2 nặng hay nhẹ hơn không khí

  c) Với lượng khí O2 trên thì đót cháy được bao nhiêu g luu huỳnh

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bảo Lộc

  Cho 7,2 g kim loại Mg tác dụng với dung dịch HCl tạo thành muối MgCl2 và giải phóng khí H2

  a) Viết phương trình phản ứng xảy ra

  b) Tính thể tích khí thoát ra o đktc

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Duy Quang

  khu toan bo 12g sai 2 oxit bằng hiđro tính thể tích khí h2o và khối lượng sắt thu đc sau pu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Trang

  Tỉ khối của khí Ađối với không khí dA/kk< 1. Là khí nào trong các khí sau:

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hạ Lan

  cho 4,8g Mg và 11,2g Fe tác dụng với H2SO4 loãng
  a) viết PTHH
  b) tính V(đktc) H2?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Tường Vy

  Đốt cháy hoàn toàn 11,2 lít khí H2S trong không khí, sản phẩm sinh ra có khí SO2 và hơi nước

  a) Viết phương trình hóa học

  b) Tìm thể tích cần dùng. Biết khí O2 chiếm 1/5 thể tích không khí, các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn

  ( N= 23; S= 32; O=16; Al=27; N=14; P=31; Zn=65; H=1)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hi hi

  kim loại X tạo ra 2 muối XBr2 và XSO4 nếu số mol của XSO4 gấp 3 lần số mol của XBr2 thì khối lượng XSO4 = 104,85g còn khối lượng XBr2 chỉ =44.5g. hỏi X là nguyên tố nào

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hồng trang

  Tính nồng độ % của những dung dịch sau :
  a. 20g KCl trong 600g dung dịch
  b. Hòa tan 15g NaCl vào 45g nƣớc

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • na na

  Tìm CTPT của hợp chất có thành phần khối lượng như sau:

  - Hợp chất X có mCa: mO=3,33 :1:4

  - Phân tử khối của X là 100. Cho H=1, C= 12, O=16, S= 32, N= 14, Cl=35,5 , Fe=56, Cu=64, Ca=40

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • con cai

  tính nồng độ mol của dung dịch : a) 2 mol natri clorua trong 100ml dung dịch b 1,96 g axit sunfuric trong 400ml dung dịch

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Dương Minh Tuấn

  cho công thức hóa học hợp chất H3PO4. Thính thành phần % theo khối lượng của mỗi nguyên tố trong hợp chất

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thu Hang

  Cho 3,78 gam hỗn hợp A gồm Mg và Al vào 0,25 mol HCl và 0,125 mol H2SO4 ta thu được dung dịch B và 4,368 lít H2(đktc)

  a) Chứng minh trong dung dịch axit vẫn còn dư

  b) Tính % các kim loại trong A

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Văn Duyệt

  1. cho 5,6 g sắt phản ứng hoàn toàn với dung dịch HCL phản ứng xảy ra theo sơ đồ phản ứng sau:

  Fe+2HCL -> FeCl2+H2

  a) lập phương trình hóa học theo sơ đồ phản ứng trên

  b) tính thể tích hiđro ở (đktc)

  c)tính khối lượng FeCl2 tạo thành sau phản ứng

  2. cho 6,5 g zn tác dụng HCl tạo thành muối kẽm clorua

  , a)cho toàn bộ khí h2thu được qua

  3. ) viết phương trình phản ứng

  b) thể tích h2 thu đc ở đktc

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lan Anh
  TT Chất Công thức hóa học Ý nghĩa
  1 Oxi O2 - Khí oxi do nguyên tố oxi tạo ra
  - Có 2 nguyên tử O trong 1 phân tử O2
  - PTK: 16.2=32 (đvC)
  2 Hiđro H2
  3 Canxi
  cacbonat
  CaCO3

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bánh Mì

  chỉ dùng nước và hcl hãy nhận biết các chất bột sau: BaCO3,Na2CO3,NaCl,K2SO4

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Sasu ka

  cho sơ đò phản ứng: Zn + 2HCl ----> ZnCl2 + H2

  Nếu có 2,6 gam kẽm tham gia phản ứng hết thì thể tích khí hiđrô sinh ra (đktc) là bao nhiêu ml ? Tính số gam muối ZnCl2 tạo thành sau phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Anh Hưng

  Nêu ý nghĩa của công thức hóa học sau:

  a) Na2SO4

  b) Al(NO3)3

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh Bảo Bảo

  Hãy tính số mol và số gam chất tan trong mỗi dung dịch sau:
  ahttps:https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.563596_. 500ml dung dịch KNO3 2M
  bhttps:https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.563596_. 250ml dung dịch CaCl2 0,1M

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hiền

  Một hợp chất gồm 2 nguyên tố là đồng và oxi , trong đó tỉ lệ khối lượng là : mcu : mo = 4 : 1 . Hãy xác định công thức hóa học của hợp chất trên

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Tiểu Ly

  giúp mk với

  Câu 1: phần trăm theo khối lượng của Ca trong hợp chất CaCO3

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • na na

  Đốt cháy 8,1 gam nhôm trong bình chứa 3,36 khí O2 ở đktc. Hỏi sau phản ứng chất nào còn dư và dư bao nhiêu gam

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hoàng duy

  cho 13 gam kẽm tác dụng kết họp với dung dich HCl thu được ZnCl2 và khí hiđrô.

  a) Tính thể tích khí hiđrô thu được ở điều kiện tiêu chuẩn

  b) Tính khối lượng HCl cần dùng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Bảo Việt

  1/ Tính khối lượng Ca(OH)2 thu được khi cho 140kg vôi sống tác dụng với nước. Biết rắng trong vôi sống chỉ chứa 90% CaO. Còn lại là tạp chất.

  2/ Tính khối lượng CaO thu được khi nung 100kg đá vôi chứa 90% CaCO3, biết hiệu suất của phản ứng đạt 85

  Giúp mình với, mai mình phải nộp cô rùi

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Việt Long

  khu 21,7 gam thuy ngan 2 oxit ban khi hidro hay

  a)tính số g thủy ngân thu được

  b) tính số mol và thể tích khiH (dktc)cần dùng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tra xanh

  1. Phân loại vfa xác định CTHH của các hợp chất sau: Natrihidrocacbonat, axit sunfurơ, magie hidroxit, sắt(III) sunfat, lưu huỳnh dioxit, canxi hidrophotphat, axit nitơrơ, đông(II) oxit, bari clorua

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thuy linh

  Cho 2.7g một kim loại M hóa trị 3 vào dung dịch axit sunfuric dư sau phản ứng thu được 3.36 lít khí ở đktc. Xác định kim loại M và khối lượng muối thu được sau phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Truc Ly

  xác định lượng tinh thể natri sunfat ngậm nước tách ra khi làm nguội 1023,4g dung dịch bão hòa ở 80 đọ xuống 10 độ. Biết độ tan của muối ở 80 độ là 28.3 còn ở 10 độ là 9g.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Anh Hưng

  Câu V. Hợp chất X có dạng ASOy (S là kí hiệu nguyên tố lưu huỳnh, O là kí hiệu nguyên tố oxi, A là nguyên tố chưa biết). Khối lượng một phân tử X là 20. 10-23 gam và 1 mol X có chứa 36. 1023 nguyên tử.

  Xác định công thức hợp chất X.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Khánh Ngọc

  Một hợp chất (A) có tỷ lệ về KL của nitow và oxi là mN : mO =7:16, biết MA =46đvC

  a) Xác định công thức phân tử của (A)?

  b) Đọc tên hợp chất?

  c) Phân loại hợp chất?

  Giúp tớ nhé

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Hoa

  bài 15; đốt 5,6g hỗn hợp cacbon và lưu huỳnh cần 9,6g khí oxi

  a/ viết PTHH các phản ứng xảy ra

  b/ tính kl của mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu

  c/ tính thành phần phần trăm kl mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu

  d/ tính thành phần phần trăm theo số mol của mỗi chất có trong hỗn hợp khí thu được sau phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • nguyen bao anh

  Đốt cháy hoàn toàn 7,2g kim loạj r có hoá trị 2 thu đc 12g oxit.xác định tên nguyên tố r trên

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đào Thị Nhàn

  Nguyên tử X có tổng số proton, nơtron, electron là 116, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 24. Xác định số hạt từng loại.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thuy tien

  Nhiệt phân hoàn toàn 31,6(g) KMnO4. Toàn bộ khí O2 thu được dùng để oxi hóa bột Al thu được a(g) Al2O3. Viết PTHH và tính a?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Sam sung

  oxi hóa hoàn toàn m gam hh X gồm 3 kim loại K,Mg,Al thu được m+48g hỗn hợp Y chứa 3 oxit. Hòa tan hết lượng hh Y thì cần dùng vừa đúng v ml đ HCl 2M để tạo thành muối và nước.

  a, viết 6 pthh

  b. Tìm v

  c. Cho m=9. Tính khối lượng hh muối tạo thành

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Rừng

  Trong phòng thí nghiệm , để điều chế kim loại Cu ng ta dẫn 6,72 l (đkc) khí H wa 32g CuO nung nóng

  a) tính m CuO = ? đã tham gia phản ứng

  b)tính m Cu =? thu đc spư

  c) nếu spư trên ta thu đc 18g Cu thì hiệu suất of PƯ trên là bao nhiêu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thanh Hà

  xác định X, Y biết rằng:

  -hợp chất X2O có PTK = 62 đ.v.C

  hợp chất YH2 có PTK = 34 đ.v.C

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Bảo Trâm

  Các anh chị cho em hỏi câu: dung dịch HCL tác dụng được với chất nòa sau đây ạ

  S; ZnO; Fe(OH)2 ; SO2, ; AL ; K2SO4; CaCo3; Ag

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Hoàng Mai

  hãy tìm khối lượng của

  1mol nguyên tử Ca và 5 mol phân tử Cao

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thi trang

  lập PTHH cho các PUHH dưới đây

  a. FeO + ? -->FeCl2 + H2O

  b. Fe2(SO4)3 + NaOH ->.................+.......................

  c. NaPH + ZnSO4 ->Zn(OH)2 +NaSO4

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • nguyen bao anh

  hãy tìm khối lượng của :
  a. 3 mol nguyên tử Cl và 1 mol phân tử Cl2

  b. 1 mol nguyên tử Ca và 5 mol phân tử CaO

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hồng Tiến

  hãy tính:

  a. số mol của 5,6 gam Fe , 64 gam Cu, 27 gam Al

  b. số mol và thể tích của hỗn hợp khí (đktc) gồm có : 44 gam Co2, 4 g H2.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • My Le

  Câu 1: Cho 13g Zn tác dụng với dung dịch HCL

  a, lập phương trình hóa học

  b, tính VH2 (điều kiện tiêu chuẩn)

  c, Đốt cháy H2 trong không khí. Tính V không khí ở điều kiện tiêu chuẩn biết VO2 =1/5 V hốn hợp

  d, Dấu toàn bộ lượng H2 trên quả 24g CuO nung nóng

  Tính Khối lượng chất rắn sau phản ứng

  Câu 2: Đốt cháy 3,1g photpho trong 2,2 4 lít O2 ( điều kiện tiêu chuẩn)

  a, Lập phương trình hóa học

  b, chất nào còn dư và khối lượng bao nhiêu?

  c, tính khối lượng sản phẩm?

  Gíup với ạ , cám ơn nhiều

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Nguyễn

  khử hoàn toàn á (g) Fe2O3 bằng khí H2 dư thu được b(g) kim loại Fe đốt cháy hết lượng Fe này trong khí O2 dư thu dc 23,2g Fe3O4 . hãy viết pthh và tính a,b

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bach hao

  Xác định loại phân đạm có tỉ lệ Nitơ cao nhất trong các loại phân đạm sau đây : Đạm hai lá NH4NO3 , Đạm một lá (NH4)2SO4 , Urê (NH2)2CO

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Co Nan

  Câu 1 a, phát biểu định luật bảo toàn khối lượng?

  b, cho 3,45g Na tác dụng với O2 được 4,65 g Na2O. Tính mO2

  Câu 2: Mol là gì? Khối lượng Mol là gì? V mol thể tích mol chất khí là gì?

  Câu 3: Tìm V ở điều kiện tiêu chuẩn của:

  a, 0,96g SO2

  b, 3.1023 phân tử N2

  câu 4 : a, Nêu các bước tính % về khối lượng các nguyên tố

  b, tính % các nguyên tố trong Na2O

  Câu 5: a, Nêu các bước xác định công thức hóa học của hợp chất.

  bVận dụng:,1 hợp chất A khối lượng Mol là 100g gồm 40% Ca, 12%C, còn lại là O

  Giup với ạ, cám ơn nhiều

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thủy tiên

  tính khối lượng của Fe trong 50kg quặng chứa 80%Fe2O3

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nhật Minh

  Trình bày phương pháp nhận biết các chất sau: các bột kim loại: Fe, Al, Ca

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Sơn Ca

  Phân biệt các chất có màu trắng sau: CaCO3, CaO, P2O5, NaCl, Na2O

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • trang lan

  Bằng phương pháp hóa hoc jhayx nhận biết các khí sau hidro nito cacbonic oxi CO

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thúy ngọc

  Tính thành phần phần trăm của từng nguyên tố có trong các hợp chất :

  a)C12H22O11

  b)Fe2(SO4)3

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thu Hang

  Hoàn thành các phương trình hóa học sau và cho biết chúng thuộc loại phản ứng gì ?

  K + ? \(\rightarrow\) KOH +\(H_2\)

  Al + \(O_2\) \(\rightarrow\) ?

  \(Fe_xO_y\) +\(O_2\) \(\rightarrow\) \(Fe_2O_3\)

  \(KMnO_4\) \(\rightarrow\) ? +\(MnO_2\) + \(O_2\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thùy Nguyễn

  Tính V và m

  bởi Thùy Nguyễn 26/07/2019

  Trong phòng thí nghiệm người ta dẫn V lít hỗn hợp khí CO và H2 ( đktc ) qua m gam FexOy nung nóng,sau khi phản ứng hoàn toàn thu được 4,32 gam hỗn hợp rắn gồm 3 chất là Fe3O4,FeO và Fe.Khí thoát ra được dẫn vào bình chứa dung dịch Ca(OH)2 dư thì thấy khối lượng bình tăng 1,06 gam và thu được 2 gam kết tủa.Tính V và m

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Phương Khanh

  Bài 1: Đốt cháy 22,4 (g) Fe trong bình kín có chứa 2,24 (l) \(O_2\) (đktc) thu được chất rắn \(Fe_3O_4\)
  a) Chất nào dư và dư bao nhiêu gam?
  b) Khối lượng chất tạo thành?
  Bài 2: Đốt cháy 3.36 (l) khí metan trong bình kín có chứa 2,24 (l) \(O_2\) (đktc)
  ( Phương trình đã cân bằng : \(CH_4 + O_2 -> CO_2 + 2H_2O\) )
  a) Chất nào dư và dư bao nhiêu gam?
  b) Tính thể tích khí tạo thành.
  Bài 3: Hòa tan 31,6 (g) \(KMnO_4\) và 65,7 (g) \(HCl\) . Cho phương trình \(KMnO_4 + HCl -> KCl + MnCl_2 + Cl_2 + H_2O\)
  a) Chất nào dư và dư bao nhiêu gam?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Sơn Ca

  Bài 1: Đốt cháy 22,4 (g) Fe trong bình kín có chứa 2,24 (l) O2O2 (đktc) thu được chất rắn Fe3O4Fe3O4
  a) Chất nào dư và dư bao nhiêu gam?
  b) Khối lượng chất tạo thành?
  Bài 2: Đốt cháy 3.36 (l) khí metan trong bình kín có chứa 2,24 (l) O2O2 (đktc)
  ( Phương trình đã cân bằng : CH4+O2−>CO2+2H2OCH4+O2−>CO2+2H2O )
  a) Chất nào dư và dư bao nhiêu gam?
  b) Tính thể tích khí tạo thành.
  Bài 3: Hòa tan 31,6 (g)KMnO4KMnO4 và 65,7 (g) HCL. Cho phương trình KMnO4+HCL−>KCl+MnCl2+Cl2+H2OKMnO4+HCL−>KCl+MnCl2+Cl2+H2O
  a) Chất nào dư và dư bao nhiêu gam?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trọng Nhân

  B1: Có3 bình đựng riêng biệt 3 chất khí là: không khí, O2, H2. Bằng thí nghiệm nào nhận biết mỗi khí ở mỗi bình.

  B2: Có 3 lọ mất nhãn đựng riêng biệt: dd Hcl, dd NaoH, dd Nacl. Bằng cách nào nhận biết đc các chất trog mỗi lọ.

  B3: Có3 lọ đựng 3 chất bột Cao, P2o5, MgO. = PPHH nhận biết từng chất bột trên.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Thánh Tông

  Tính thể tích ở đktc của hỗn hợp A gồm:

  6,4g SO2 và 9,6g O2(2 nhỏ chỉ số phân tử của SO và O)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hương Lan

  Hòa tan 7,8g hhA(gồm nhôm và magie) vào ddHCl lấy vừa đủ sau khi hỗn hợp tan xong và bọt khí sủi lên hết thì kiểm tra thấy khối lượng dd axit tăng thêm 7g

  a) Tính thể tích hidro điều chế được? Nếu lượng khí điều chế đó đem thu vào đầy 45 bình dung tích 160ml. Hỏi khi thu khí bị hao hụt bao nhiêu%(đo ở đktc)

  b)Tính thành phần % khối lượng hh A

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bich thu

  bài 1 : Cân bằng các PTHH:

  a) H2SO4 + Al(OH)3 --> Al2(SO4)3 + H2O

  b) P+O2 --> P2O5

  c) Al + Cl2 --> AlCl3

  Bài 2 : a) Hãy tính thành phần phần trăm theo khối lượng của các nguyên tố có trong hợp chất K2CO3 , CaO , Na2O, K2O , Na2SO4.

  b) Tính khối lượng nguyên tố O có trong 20,7 g K2CO3

  c) Cho biết các khí O2 , N2 , CO2 nặng hay nhẹ hơn khí hiđrô?

  ( júp mik vs, cmảo ưn rất rất nhiều )

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Chí Thiện

  Câu 1: Cho lượng kim loại sắt tác dụng vừa đủ với 200ml dung dịch H2SO4 0,1M.

  a) Viết PTHH xảy ra và cho biết thuộc loại phản ứng hóa học nào ?

  b) Tính khối lượng muối sắt sinh ra và thể tích khí hiđrô thu được ở đktc.

  c) Nếu dùng toàn bộ lượng khí hiđrô sinh ra ở trên đem khử hoàn toàn 12 gam bột CuO ở nhiệt độ cao thì sau phản ứng thu được bao nhiêu gam chất rắn.

  (Biết: Fe = 56; S = 32; O = 16; Cu = 64; H = 1)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trung Thành

  Nêu tình chất hóa học của O2 ,H2,H2O. Mỗi tính chất dẫn ra 2 ví dụ minh họa

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đào Thị Nhàn

  hợp chất X là muối nitrat của kim loại R .biết rằng trong X nguyên tố R chiếm 23,14% về khối lượng .xác định cthh của X

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • A La

  cho 13g zn tác dụng với dung dịch có chứa 18,25 g HCl

  a Tính xem chất nào còn dư sau phản ứng và khối lượng dư là bao nhiêu?

  b Tính khối lượng ZnCl2 tạo thành sau phản ứng

  c Tính thể tích khí H2 ở đktc (cho Zn=65 H=1 O=16 Cl=35,5)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trà Long

  58.91g Ba + {HCl 2.5M và CuSO4 2M} 200ml. mg kết tủa là ? Giúp mình với...

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tram Anh

  Hòa tan hoàn toàn 7,2 gam hỗn hợp A gồm 2 muối cacbonat của 2 kim loại kiềm thổ thuộc 2 chu kì liên tiếp bằng dd H2SO4 loãng thu đc khí B. Cho khí B hấp thụ hết vào 450 ml dd Ba(OH)2 0,2M thu đc 15,76gam kết tủa. Xác định tên 2 kim loại kiềm thổ trong hỗn hợp A ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Vân

  đốt cháy 16g chất X cần dùng 44.8l oxi (đktc). Thu được khí CO2 và hơi nước theo tỉ lệ số mol 1:2 tính khối lượn H2O và CO2 tạo thành

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thu Hang

  Cho 10,8 g kim loại hóa trị III td với Clo dư tạo ra 53,54 g muối Clorua. Hỏi kim loại này có tên là gì ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • khanh nguyen

  cho 6.5 gam kẽm tác dụng hoàn toàn với 164 gam dung dịch axitclohidric. tạo thành muối kemxclorua và khí hidro.

  a) viết phương trình hóa học xảy ra.

  b) tính khối lượng axitclohidric đã tham gia phản ứng.

  c) tính nồng đọ phần trăm của dung dịch HCl đã tham gia phản ứng

  d) tính nồng độ phần trăm của dung dịch muối tạo thành sau phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Huong Duong

  trong phòng thí nghiệm người ta dùng hidro để khử sắt(3) oxit và thu được 5,6 g sắt.

  a) tính thể tích hidro đã tiêu thụ.

  b)lượng khí hidro nói trên tác dụng được tối đa bao nhiêu gam khí oxi.

  c)cho lượng hidro nói trên đi qua 8g bột đồng(2)oxit nung nóng. tính khối lượng đồng thu được.

  cần gấp chiều nay.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • My Hien

  muốn điều chế 57,2(m khối) SO3(đktc) cần đốt bao nhiêu kg quặng pi rít sắt(FeS2) chứa 5% tạp chất biết sơ đồ pahnr ứng.

  FeS2+O2--->Fe2O3+SO2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Khánh Linh

  cho dòng khí co dư qua hỗn hợp 2 oxit cuo và fe3o4 nung nóng thu được 29,6 hỗn hợp 2 kim loại trong đó sắt nhiều hơn đồng là 4g. tính thể tích khí co cần dùng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thùy trang

  B1: cho 2,7g nhôm tác dụng với dung dịch chứa 14,6g HCl

  a, tính số lượng muối tạo thành sau phản ứng

  b, tính thể tích hidro thu đk đo ở đktc

  B2: tính số mol và khối lượng chất tan có trong:

  a, 47g dung dịch NaNo3 bão hòa ở 200C

  b, 27,2g NaCl dúng dịch bão hòa ở 20oC

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tieu Dong

  Hỗn hỗp khí A gồm N2 và O2 ở (đktc) 6,72 lít khí A có khối lượng là 8,8 (g)

  a)Tính phần trăm các chất trong hỗn hợp A theo thể tích và theo khối lượng.

  b)Bao nhiêu gam CO2 có số mol phân tử bằng tổng số mol phân tử khí có trong 8,8(g) hỗn hợp A

  c)Bao nhiêu lít khí H2 đo (đktc)có thể tích bằng thể tích của 2,2 (g) A.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thùy Nguyễn

  GIÚP Mik Vs Ạ!!! cẦn Gấp lắm Ạ!!!

  Dạng 1: TÍNH THEO CTHH

  1. Xác định phần trăm về khối lượng của các nguyên tố trong hợp chất :\(Fe_3O_4\), \(K_2SO_4\)

  2. Hợp chất X có thành phần các nguyên tố: 43,3%Na; 11,3%C và 45,3%O. Xác định CTPT của X, biết phân tử khối bằng 106.

  3. Khối lượng mol của 1 oxit kim loại là 160gam, thành phần về khối lượng của kim loại trong oxit đó là 70%. Xác định công thức hóa học của oxit?

  4. Xác định công thức hóa học của nhôm oxit, biết tỉ lệ khối lượng của 2 nguyên tố nhôm và oxi bằng 4,5 : 4.

  5. Một oxit của lưu huỳnh trong đó oxi chiếm 60% về khối lượng. Tìm công thức phân tử của oxit đó?

  Dạng 2: TÍNH THEO PTHH

  1. Cho 8,1g Al, tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl.

  a, Hoàn thành phương trình hóa học.

  b, Tính thể tích khí hidro tạo thành (ở đktc)

  c, Tính khối lượng \(AlCl_3\) tạo thành. (Biết Al=27, H=1, O=16, Cl=35.5).

  2. Cho 9,2g Na vào nước dư thì thu được dung dịch NaOH và khí \(H_2\). Tính thể tích khí \(H_2\). (đktc) thoát ra và khối lượng NaOH tạo thành?

  3. Cho 13gam kẽm phản ứng hoàn toàn với dung dịch HCl.

  1. Viết phương trình hóa học.

  2. Tính thể tích khí hidro sinh ra (đktc).

  3. Nếu dùng toàn bộ lượng \(H_2\) bay ra ở trên đem khử 12gam bột CuO ở nhiệt độ cao thì chất nào còn dư bao nhiêu gam? (Zn=65; Cl=35.5; Cu=64; O=16; H=1)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trieu Tien

  Tìm kim loại đó

  bởi Trieu Tien 28/07/2019

  12,8g một kim loại hóa trị II tác dụng với clo thu được 27g muối clorua. Tìm kim loại đó.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • ADMICRO
   

   

  YOMEDIA
  ON