ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 23.7 trang 31 SBT Hóa học 8

Bài tập 23.7 trang 31 SBT Hóa học 8

Cho dòng khí CO qua hỗn hợp 2 oxit CuO và Fe3O4 nung nóng thu được 29,6g hỗn hợp 2 kim loại trong đó sắt nhiều hơn đồng là 4g.

Tính thể tích khí CO cần dùng (đktc).

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 23.7

 
 

PTHH của các phản ứng:

Fe3O + 4CO → 3Fe + 4CO2

            0,4 mol    0,3 mol 

CuO   +  CO   → Cu   +   CO2

          0,2 mol    0,2 mol

Gọi x là khối lượng của Cu sau phản ứng

→ Khối lượng của sắt sau phản ứng là x + 4

Theo đề bài ta có: x + x + 4 = 29,6 → x = 12,8(g)

⇒ nCu = 12,8 : 64 = 0,2 mol

mFe = x + 4 = 12,8 + 4 = 16,8g

⇒ nFe = 16,8 : 56 = 0,3 mol

Theo pt: \({n_{CO}}_{(1)} = \frac{4}{3}.{n_{Fe}} = \frac{4}{3}.0,3 = 0,4mol\)

nCO (2) = nCu = 0,2 mol

nCO = (0,4 + 0,2).22,4 = 13,44(l)

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 23.7 trang 31 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Lan Anh
  TT Chất Công thức hóa học Ý nghĩa
  1 Oxi O2 - Khí oxi do nguyên tố oxi tạo ra
  - Có 2 nguyên tử O trong 1 phân tử O2
  - PTK: 16.2=32 (đvC)
  2 Hiđro H2
  3 Canxi
  cacbonat
  CaCO3

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Bánh Mì

  chỉ dùng nước và hcl hãy nhận biết các chất bột sau: BaCO3,Na2CO3,NaCl,K2SO4

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Sasu ka

  cho sơ đò phản ứng: Zn + 2HCl ----> ZnCl2 + H2

  Nếu có 2,6 gam kẽm tham gia phản ứng hết thì thể tích khí hiđrô sinh ra (đktc) là bao nhiêu ml ? Tính số gam muối ZnCl2 tạo thành sau phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Anh Hưng

  Nêu ý nghĩa của công thức hóa học sau:

  a) Na2SO4

  b) Al(NO3)3

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh Bảo Bảo

  Hãy tính số mol và số gam chất tan trong mỗi dung dịch sau:
  ahttps:https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.563596_. 500ml dung dịch KNO3 2M
  bhttps:https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.hoc247.nethttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.imagehttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.faqhttps://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.data2https://hoc247.net/image/faq/data2/216985_.563596_. 250ml dung dịch CaCl2 0,1M

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hiền

  Một hợp chất gồm 2 nguyên tố là đồng và oxi , trong đó tỉ lệ khối lượng là : mcu : mo = 4 : 1 . Hãy xác định công thức hóa học của hợp chất trên

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Tiểu Ly

  giúp mk với

  Câu 1: phần trăm theo khối lượng của Ca trong hợp chất CaCO3

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • na na

  Đốt cháy 8,1 gam nhôm trong bình chứa 3,36 khí O2 ở đktc. Hỏi sau phản ứng chất nào còn dư và dư bao nhiêu gam

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hoàng duy

  cho 13 gam kẽm tác dụng kết họp với dung dich HCl thu được ZnCl2 và khí hiđrô.

  a) Tính thể tích khí hiđrô thu được ở điều kiện tiêu chuẩn

  b) Tính khối lượng HCl cần dùng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Bảo Việt

  1/ Tính khối lượng Ca(OH)2 thu được khi cho 140kg vôi sống tác dụng với nước. Biết rắng trong vôi sống chỉ chứa 90% CaO. Còn lại là tạp chất.

  2/ Tính khối lượng CaO thu được khi nung 100kg đá vôi chứa 90% CaCO3, biết hiệu suất của phản ứng đạt 85

  Giúp mình với, mai mình phải nộp cô rùi

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Việt Long

  khu 21,7 gam thuy ngan 2 oxit ban khi hidro hay

  a)tính số g thủy ngân thu được

  b) tính số mol và thể tích khiH (dktc)cần dùng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tra xanh

  1. Phân loại vfa xác định CTHH của các hợp chất sau: Natrihidrocacbonat, axit sunfurơ, magie hidroxit, sắt(III) sunfat, lưu huỳnh dioxit, canxi hidrophotphat, axit nitơrơ, đông(II) oxit, bari clorua

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thuy linh

  Cho 2.7g một kim loại M hóa trị 3 vào dung dịch axit sunfuric dư sau phản ứng thu được 3.36 lít khí ở đktc. Xác định kim loại M và khối lượng muối thu được sau phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Truc Ly

  xác định lượng tinh thể natri sunfat ngậm nước tách ra khi làm nguội 1023,4g dung dịch bão hòa ở 80 đọ xuống 10 độ. Biết độ tan của muối ở 80 độ là 28.3 còn ở 10 độ là 9g.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Anh Hưng

  Câu V. Hợp chất X có dạng ASOy (S là kí hiệu nguyên tố lưu huỳnh, O là kí hiệu nguyên tố oxi, A là nguyên tố chưa biết). Khối lượng một phân tử X là 20. 10-23 gam và 1 mol X có chứa 36. 1023 nguyên tử.

  Xác định công thức hợp chất X.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Khánh Ngọc

  Một hợp chất (A) có tỷ lệ về KL của nitow và oxi là mN : mO =7:16, biết MA =46đvC

  a) Xác định công thức phân tử của (A)?

  b) Đọc tên hợp chất?

  c) Phân loại hợp chất?

  Giúp tớ nhé

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Hoa

  bài 15; đốt 5,6g hỗn hợp cacbon và lưu huỳnh cần 9,6g khí oxi

  a/ viết PTHH các phản ứng xảy ra

  b/ tính kl của mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu

  c/ tính thành phần phần trăm kl mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu

  d/ tính thành phần phần trăm theo số mol của mỗi chất có trong hỗn hợp khí thu được sau phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • nguyen bao anh

  Đốt cháy hoàn toàn 7,2g kim loạj r có hoá trị 2 thu đc 12g oxit.xác định tên nguyên tố r trên

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đào Thị Nhàn

  Nguyên tử X có tổng số proton, nơtron, electron là 116, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 24. Xác định số hạt từng loại.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thuy tien

  Nhiệt phân hoàn toàn 31,6(g) KMnO4. Toàn bộ khí O2 thu được dùng để oxi hóa bột Al thu được a(g) Al2O3. Viết PTHH và tính a?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Sam sung

  oxi hóa hoàn toàn m gam hh X gồm 3 kim loại K,Mg,Al thu được m+48g hỗn hợp Y chứa 3 oxit. Hòa tan hết lượng hh Y thì cần dùng vừa đúng v ml đ HCl 2M để tạo thành muối và nước.

  a, viết 6 pthh

  b. Tìm v

  c. Cho m=9. Tính khối lượng hh muối tạo thành

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Rừng

  Trong phòng thí nghiệm , để điều chế kim loại Cu ng ta dẫn 6,72 l (đkc) khí H wa 32g CuO nung nóng

  a) tính m CuO = ? đã tham gia phản ứng

  b)tính m Cu =? thu đc spư

  c) nếu spư trên ta thu đc 18g Cu thì hiệu suất of PƯ trên là bao nhiêu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thanh Hà

  xác định X, Y biết rằng:

  -hợp chất X2O có PTK = 62 đ.v.C

  hợp chất YH2 có PTK = 34 đ.v.C

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Bảo Trâm

  Các anh chị cho em hỏi câu: dung dịch HCL tác dụng được với chất nòa sau đây ạ

  S; ZnO; Fe(OH)2 ; SO2, ; AL ; K2SO4; CaCo3; Ag

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Hoàng Mai

  hãy tìm khối lượng của

  1mol nguyên tử Ca và 5 mol phân tử Cao

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thi trang

  lập PTHH cho các PUHH dưới đây

  a. FeO + ? -->FeCl2 + H2O

  b. Fe2(SO4)3 + NaOH ->.................+.......................

  c. NaPH + ZnSO4 ->Zn(OH)2 +NaSO4

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • nguyen bao anh

  hãy tìm khối lượng của :
  a. 3 mol nguyên tử Cl và 1 mol phân tử Cl2

  b. 1 mol nguyên tử Ca và 5 mol phân tử CaO

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hồng Tiến

  hãy tính:

  a. số mol của 5,6 gam Fe , 64 gam Cu, 27 gam Al

  b. số mol và thể tích của hỗn hợp khí (đktc) gồm có : 44 gam Co2, 4 g H2.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • My Le

  Câu 1: Cho 13g Zn tác dụng với dung dịch HCL

  a, lập phương trình hóa học

  b, tính VH2 (điều kiện tiêu chuẩn)

  c, Đốt cháy H2 trong không khí. Tính V không khí ở điều kiện tiêu chuẩn biết VO2 =1/5 V hốn hợp

  d, Dấu toàn bộ lượng H2 trên quả 24g CuO nung nóng

  Tính Khối lượng chất rắn sau phản ứng

  Câu 2: Đốt cháy 3,1g photpho trong 2,2 4 lít O2 ( điều kiện tiêu chuẩn)

  a, Lập phương trình hóa học

  b, chất nào còn dư và khối lượng bao nhiêu?

  c, tính khối lượng sản phẩm?

  Gíup với ạ , cám ơn nhiều

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Nguyễn

  khử hoàn toàn á (g) Fe2O3 bằng khí H2 dư thu được b(g) kim loại Fe đốt cháy hết lượng Fe này trong khí O2 dư thu dc 23,2g Fe3O4 . hãy viết pthh và tính a,b

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bach hao

  Xác định loại phân đạm có tỉ lệ Nitơ cao nhất trong các loại phân đạm sau đây : Đạm hai lá NH4NO3 , Đạm một lá (NH4)2SO4 , Urê (NH2)2CO

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Co Nan

  Câu 1 a, phát biểu định luật bảo toàn khối lượng?

  b, cho 3,45g Na tác dụng với O2 được 4,65 g Na2O. Tính mO2

  Câu 2: Mol là gì? Khối lượng Mol là gì? V mol thể tích mol chất khí là gì?

  Câu 3: Tìm V ở điều kiện tiêu chuẩn của:

  a, 0,96g SO2

  b, 3.1023 phân tử N2

  câu 4 : a, Nêu các bước tính % về khối lượng các nguyên tố

  b, tính % các nguyên tố trong Na2O

  Câu 5: a, Nêu các bước xác định công thức hóa học của hợp chất.

  bVận dụng:,1 hợp chất A khối lượng Mol là 100g gồm 40% Ca, 12%C, còn lại là O

  Giup với ạ, cám ơn nhiều

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thủy tiên

  tính khối lượng của Fe trong 50kg quặng chứa 80%Fe2O3

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Nhật Minh

  Trình bày phương pháp nhận biết các chất sau: các bột kim loại: Fe, Al, Ca

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Sơn Ca

  Phân biệt các chất có màu trắng sau: CaCO3, CaO, P2O5, NaCl, Na2O

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • trang lan

  Bằng phương pháp hóa hoc jhayx nhận biết các khí sau hidro nito cacbonic oxi CO

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thúy ngọc

  Tính thành phần phần trăm của từng nguyên tố có trong các hợp chất :

  a)C12H22O11

  b)Fe2(SO4)3

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thu Hang

  Hoàn thành các phương trình hóa học sau và cho biết chúng thuộc loại phản ứng gì ?

  K + ? \(\rightarrow\) KOH +\(H_2\)

  Al + \(O_2\) \(\rightarrow\) ?

  \(Fe_xO_y\) +\(O_2\) \(\rightarrow\) \(Fe_2O_3\)

  \(KMnO_4\) \(\rightarrow\) ? +\(MnO_2\) + \(O_2\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thùy Nguyễn

  Tính V và m

  bởi Thùy Nguyễn 26/07/2019

  Trong phòng thí nghiệm người ta dẫn V lít hỗn hợp khí CO và H2 ( đktc ) qua m gam FexOy nung nóng,sau khi phản ứng hoàn toàn thu được 4,32 gam hỗn hợp rắn gồm 3 chất là Fe3O4,FeO và Fe.Khí thoát ra được dẫn vào bình chứa dung dịch Ca(OH)2 dư thì thấy khối lượng bình tăng 1,06 gam và thu được 2 gam kết tủa.Tính V và m

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Phương Khanh

  Bài 1: Đốt cháy 22,4 (g) Fe trong bình kín có chứa 2,24 (l) \(O_2\) (đktc) thu được chất rắn \(Fe_3O_4\)
  a) Chất nào dư và dư bao nhiêu gam?
  b) Khối lượng chất tạo thành?
  Bài 2: Đốt cháy 3.36 (l) khí metan trong bình kín có chứa 2,24 (l) \(O_2\) (đktc)
  ( Phương trình đã cân bằng : \(CH_4 + O_2 -> CO_2 + 2H_2O\) )
  a) Chất nào dư và dư bao nhiêu gam?
  b) Tính thể tích khí tạo thành.
  Bài 3: Hòa tan 31,6 (g) \(KMnO_4\) và 65,7 (g) \(HCl\) . Cho phương trình \(KMnO_4 + HCl -> KCl + MnCl_2 + Cl_2 + H_2O\)
  a) Chất nào dư và dư bao nhiêu gam?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Sơn Ca

  Bài 1: Đốt cháy 22,4 (g) Fe trong bình kín có chứa 2,24 (l) O2O2 (đktc) thu được chất rắn Fe3O4Fe3O4
  a) Chất nào dư và dư bao nhiêu gam?
  b) Khối lượng chất tạo thành?
  Bài 2: Đốt cháy 3.36 (l) khí metan trong bình kín có chứa 2,24 (l) O2O2 (đktc)
  ( Phương trình đã cân bằng : CH4+O2−>CO2+2H2OCH4+O2−>CO2+2H2O )
  a) Chất nào dư và dư bao nhiêu gam?
  b) Tính thể tích khí tạo thành.
  Bài 3: Hòa tan 31,6 (g)KMnO4KMnO4 và 65,7 (g) HCL. Cho phương trình KMnO4+HCL−>KCl+MnCl2+Cl2+H2OKMnO4+HCL−>KCl+MnCl2+Cl2+H2O
  a) Chất nào dư và dư bao nhiêu gam?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trọng Nhân

  B1: Có3 bình đựng riêng biệt 3 chất khí là: không khí, O2, H2. Bằng thí nghiệm nào nhận biết mỗi khí ở mỗi bình.

  B2: Có 3 lọ mất nhãn đựng riêng biệt: dd Hcl, dd NaoH, dd Nacl. Bằng cách nào nhận biết đc các chất trog mỗi lọ.

  B3: Có3 lọ đựng 3 chất bột Cao, P2o5, MgO. = PPHH nhận biết từng chất bột trên.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Thánh Tông

  Tính thể tích ở đktc của hỗn hợp A gồm:

  6,4g SO2 và 9,6g O2(2 nhỏ chỉ số phân tử của SO và O)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hương Lan

  Hòa tan 7,8g hhA(gồm nhôm và magie) vào ddHCl lấy vừa đủ sau khi hỗn hợp tan xong và bọt khí sủi lên hết thì kiểm tra thấy khối lượng dd axit tăng thêm 7g

  a) Tính thể tích hidro điều chế được? Nếu lượng khí điều chế đó đem thu vào đầy 45 bình dung tích 160ml. Hỏi khi thu khí bị hao hụt bao nhiêu%(đo ở đktc)

  b)Tính thành phần % khối lượng hh A

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bich thu

  bài 1 : Cân bằng các PTHH:

  a) H2SO4 + Al(OH)3 --> Al2(SO4)3 + H2O

  b) P+O2 --> P2O5

  c) Al + Cl2 --> AlCl3

  Bài 2 : a) Hãy tính thành phần phần trăm theo khối lượng của các nguyên tố có trong hợp chất K2CO3 , CaO , Na2O, K2O , Na2SO4.

  b) Tính khối lượng nguyên tố O có trong 20,7 g K2CO3

  c) Cho biết các khí O2 , N2 , CO2 nặng hay nhẹ hơn khí hiđrô?

  ( júp mik vs, cmảo ưn rất rất nhiều )

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Chí Thiện

  Câu 1: Cho lượng kim loại sắt tác dụng vừa đủ với 200ml dung dịch H2SO4 0,1M.

  a) Viết PTHH xảy ra và cho biết thuộc loại phản ứng hóa học nào ?

  b) Tính khối lượng muối sắt sinh ra và thể tích khí hiđrô thu được ở đktc.

  c) Nếu dùng toàn bộ lượng khí hiđrô sinh ra ở trên đem khử hoàn toàn 12 gam bột CuO ở nhiệt độ cao thì sau phản ứng thu được bao nhiêu gam chất rắn.

  (Biết: Fe = 56; S = 32; O = 16; Cu = 64; H = 1)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trung Thành

  Nêu tình chất hóa học của O2 ,H2,H2O. Mỗi tính chất dẫn ra 2 ví dụ minh họa

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đào Thị Nhàn

  hợp chất X là muối nitrat của kim loại R .biết rằng trong X nguyên tố R chiếm 23,14% về khối lượng .xác định cthh của X

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • A La

  cho 13g zn tác dụng với dung dịch có chứa 18,25 g HCl

  a Tính xem chất nào còn dư sau phản ứng và khối lượng dư là bao nhiêu?

  b Tính khối lượng ZnCl2 tạo thành sau phản ứng

  c Tính thể tích khí H2 ở đktc (cho Zn=65 H=1 O=16 Cl=35,5)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trà Long

  58.91g Ba + {HCl 2.5M và CuSO4 2M} 200ml. mg kết tủa là ? Giúp mình với...

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tram Anh

  Hòa tan hoàn toàn 7,2 gam hỗn hợp A gồm 2 muối cacbonat của 2 kim loại kiềm thổ thuộc 2 chu kì liên tiếp bằng dd H2SO4 loãng thu đc khí B. Cho khí B hấp thụ hết vào 450 ml dd Ba(OH)2 0,2M thu đc 15,76gam kết tủa. Xác định tên 2 kim loại kiềm thổ trong hỗn hợp A ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Vân

  đốt cháy 16g chất X cần dùng 44.8l oxi (đktc). Thu được khí CO2 và hơi nước theo tỉ lệ số mol 1:2 tính khối lượn H2O và CO2 tạo thành

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thu Hang

  Cho 10,8 g kim loại hóa trị III td với Clo dư tạo ra 53,54 g muối Clorua. Hỏi kim loại này có tên là gì ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • khanh nguyen

  cho 6.5 gam kẽm tác dụng hoàn toàn với 164 gam dung dịch axitclohidric. tạo thành muối kemxclorua và khí hidro.

  a) viết phương trình hóa học xảy ra.

  b) tính khối lượng axitclohidric đã tham gia phản ứng.

  c) tính nồng đọ phần trăm của dung dịch HCl đã tham gia phản ứng

  d) tính nồng độ phần trăm của dung dịch muối tạo thành sau phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Huong Duong

  trong phòng thí nghiệm người ta dùng hidro để khử sắt(3) oxit và thu được 5,6 g sắt.

  a) tính thể tích hidro đã tiêu thụ.

  b)lượng khí hidro nói trên tác dụng được tối đa bao nhiêu gam khí oxi.

  c)cho lượng hidro nói trên đi qua 8g bột đồng(2)oxit nung nóng. tính khối lượng đồng thu được.

  cần gấp chiều nay.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • My Hien

  muốn điều chế 57,2(m khối) SO3(đktc) cần đốt bao nhiêu kg quặng pi rít sắt(FeS2) chứa 5% tạp chất biết sơ đồ pahnr ứng.

  FeS2+O2--->Fe2O3+SO2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Khánh Linh

  cho dòng khí co dư qua hỗn hợp 2 oxit cuo và fe3o4 nung nóng thu được 29,6 hỗn hợp 2 kim loại trong đó sắt nhiều hơn đồng là 4g. tính thể tích khí co cần dùng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thùy trang

  B1: cho 2,7g nhôm tác dụng với dung dịch chứa 14,6g HCl

  a, tính số lượng muối tạo thành sau phản ứng

  b, tính thể tích hidro thu đk đo ở đktc

  B2: tính số mol và khối lượng chất tan có trong:

  a, 47g dung dịch NaNo3 bão hòa ở 200C

  b, 27,2g NaCl dúng dịch bão hòa ở 20oC

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tieu Dong

  Hỗn hỗp khí A gồm N2 và O2 ở (đktc) 6,72 lít khí A có khối lượng là 8,8 (g)

  a)Tính phần trăm các chất trong hỗn hợp A theo thể tích và theo khối lượng.

  b)Bao nhiêu gam CO2 có số mol phân tử bằng tổng số mol phân tử khí có trong 8,8(g) hỗn hợp A

  c)Bao nhiêu lít khí H2 đo (đktc)có thể tích bằng thể tích của 2,2 (g) A.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thùy Nguyễn

  GIÚP Mik Vs Ạ!!! cẦn Gấp lắm Ạ!!!

  Dạng 1: TÍNH THEO CTHH

  1. Xác định phần trăm về khối lượng của các nguyên tố trong hợp chất :\(Fe_3O_4\), \(K_2SO_4\)

  2. Hợp chất X có thành phần các nguyên tố: 43,3%Na; 11,3%C và 45,3%O. Xác định CTPT của X, biết phân tử khối bằng 106.

  3. Khối lượng mol của 1 oxit kim loại là 160gam, thành phần về khối lượng của kim loại trong oxit đó là 70%. Xác định công thức hóa học của oxit?

  4. Xác định công thức hóa học của nhôm oxit, biết tỉ lệ khối lượng của 2 nguyên tố nhôm và oxi bằng 4,5 : 4.

  5. Một oxit của lưu huỳnh trong đó oxi chiếm 60% về khối lượng. Tìm công thức phân tử của oxit đó?

  Dạng 2: TÍNH THEO PTHH

  1. Cho 8,1g Al, tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl.

  a, Hoàn thành phương trình hóa học.

  b, Tính thể tích khí hidro tạo thành (ở đktc)

  c, Tính khối lượng \(AlCl_3\) tạo thành. (Biết Al=27, H=1, O=16, Cl=35.5).

  2. Cho 9,2g Na vào nước dư thì thu được dung dịch NaOH và khí \(H_2\). Tính thể tích khí \(H_2\). (đktc) thoát ra và khối lượng NaOH tạo thành?

  3. Cho 13gam kẽm phản ứng hoàn toàn với dung dịch HCl.

  1. Viết phương trình hóa học.

  2. Tính thể tích khí hidro sinh ra (đktc).

  3. Nếu dùng toàn bộ lượng \(H_2\) bay ra ở trên đem khử 12gam bột CuO ở nhiệt độ cao thì chất nào còn dư bao nhiêu gam? (Zn=65; Cl=35.5; Cu=64; O=16; H=1)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trieu Tien

  Tìm kim loại đó

  bởi Trieu Tien 28/07/2019

  12,8g một kim loại hóa trị II tác dụng với clo thu được 27g muối clorua. Tìm kim loại đó.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Nguyễn

  1.Đốt cháy hoàn toàn 13,6g hợp chất A, thì thu được 25,6g SO2 và 7,2g H2O. Xác định công thúc của A

  2. Đốt cháy hoàn toàn m gam chất A cần dùng hết 5,824 dm3 O2 (đktc). Sản phẩm có CO2 và H2O được chia đôi. Phần 1cho đi qua P2O5 thấy lượng P2O5 tăng 1,8 gam. Phaafn2 cho đi qua CaO thấy lượng CaO tăng 5,32 gam. Tìm m và công thức đơn giản A. Tìm công thức phân tử A và biết A ở thể khí (đk thường) có số C nhỏ hơn hoặc =4

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • truc lam

  Bài 1: Cho phương trình hóa học:

  Fe + HCl -> FeCl2 + H2

  a) Tính khối lượng sắt axit clohidric (HCl) biết thể tích khí thu được ở đktc là 3,36 lít.

  b) Tính khối lượng sắt (II) clorua (FeCl2).

  Bài 2: Một hợp chất khí có thành phần phần trăm theo khối lượng là 82,35 % N , 17,65 % H.

  a) Viết CTHH dạng đúng của hợp chất biết hợp chất có tỉ khối so với khí hidro là 8,5.

  b) Số mol nguyên tử mỗi nguyên tố có trong 0,5 mol hợp chất.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Tường Vy

  tìm thành phần % về khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp CaCO3 và CaSO4 biết hỗn hợp đó chứa 30% lượng Ca

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đặng Ngọc Trâm

  a) Tính tỉ lệ phần trăm nguyên tố Oxi trong hợp chất KClO3.

  b) Tính khối lượng KClO3 cần dùng để điều chế được lượng 80g khí Oxi.

  Giúp mình với, mình cần gấp khocroi

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hồng Tiến

  Câu 1: Cho 3,2g S cháy hoàn toàn trong không khí thu được khí SO2.

  a, Tính thể tích SO2 thu được ở điều kiện tiêu chuẩn.

  b, Tính thể tích không khí cần dùng.

  câu 2: Đốt 2,7g bột nhôm trong 2.24 lít (đktc) khí oxi thu được Al2O2.

  a, Chất nào còn dư? Khối lượng là bao nhiêu?

  b, Tính khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng .

  Câu 3: Một chất có tỉ khối so với H2=8 . Trong đó H chiếm 25%,còn lại là cacbon. Tìm CTHH của hợp chất đó .

  Giúp mik bài tập này vs mik ko hiểu.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Choco Choco

  CTHH nào sai?

  bởi Choco Choco 15/01/2019

  Cho các CTHH sau: Cl, MgO2, SO3, HCl, H2NO3, Ba(OH)2, K(OH)2, BaSO4.

  Hãy cho biết: CTHH nào đúng

  CTHH nào sai ( nếu sai sửa lại cho đúng)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lan Ha

  Hợp chất hữu A có thành phần khối lượng các nguyên tố như sau: 40%C; 6,7%H; 53,3%O. Xác định công thức phân tử của A, biết khối lượng phân tử ( ptk) của A là 60

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bo Bo

  NH3 có hóa trị bao nhiêu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Ngọc Sơn

  Cho phương trình hóa học chữ: Natri + axit clohiđric ----> Natriclorua + khí hiđro

  a) Lập phương trình hóa học của phản ứng trên

  b) Cho 13,8 g Natri tác dụng vừa đủ với axit clohiđric. Hỏi sinh ra bao nhiêu gam muối Natriclorua? Bao nhiêu gam khí Hiđro?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Vân

  cho 3,2 gam hợp chất A cháy hết trong khí O2 tạo ra 8,8g CO2 và 7,2 H2O.

  Khối lượng O2 cần cho quá trình đốt cháy

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Khánh Linh

  cho C (IV) ; O (II)

  a , hãy lập cthh của hợp chất tạo thành vs 2 ng tố trên

  b, hãy tính thành phần % của ng tố có trong hợp chất

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Vinh

  3,2 gam lưu huỳnh cháy trong không khí thu được 6,4 gam lưu huỳnh đioxit 6,4 gam.Tính khối lượng oxi phản ứng

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • truc lam

  Một hợp chất khí X được tạo bởi lưu huỳnh và ôxi có công thức hóa học là SxOy biết trong phân tử X có 3 nguyên tử và tỉ khối của X đối với không khí là 2,207. Xác định công thức phân tử X

  bucminhKhó wá ! Mong các bn giải hộ, nhanh lên nhé ! Mk thank y nha

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bin Nguyễn

  hợp chất X là muối nitrat của kim loại R .biết rằng trong X nguyên tố R chiếm 23,14% về khối lượng .xác định cthh của X

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thuy Kim

  a) một quả bóng chứa hỗn hợp khí H2 và O2 có M =14 g .tính phần trăm thể tích và phần trăm khối lượng của mỗi khí trong hỗn hợp .

  b) trong một bình kín chứa 11.2 lít hỗn hợp khí trên (ở đktc) ,bật tia lửa điện để phản ứng xảy ra hoàn toàn .tính khối lượng nước tạo thành.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoa Hong

  Đồng (II) nitrat bị phân huỷ khi nung theo phương trình phản ứng :

  Cu(NO3)2−−−−>CuO+NO2+O2 .

  khi nung 15,416 g đồng (II) nitrat thấy còn lại 8,3312 g chất rắn A .

  a) tính % đồng (II) nitrat bị phân huỷ?

  b)tính số mol nguyên tử oxy trong chất rắn A .

  c)tính thể tích hỗn hợp khí thu được ở 20 độ C ,1 atm.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Tường Vy

  Một oxit kim loại Y có hóa trị n , trong đó thành phần % khối lượng của ooxxi chiếm 31,58% . Biết kim loại Y có 2 hóa trị , cao nhất là III . Xác định kim loại Y.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hi hi

  Tìm thành phần % các nguyên tố: K2SO4; SO3 ; P2O5 ; Fe(OH)3.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thuy tien

  Biết A là hỗn hợp của Nito và Oxi. Tìm tỉ khối của hỗn hợp A với Hidro trong 2 trường hợp:

  a) Đồng thể tích ở cùng điều kiện

  b) Đồng khối lượng

  P/s: ai bik trl giúp e vs ạ!

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • na na

  Cho biết đktc, nếu lấy khí CO2 và khí Clo với thể tích khí bằng nhau thì khối lượng và số phân tử của 2 khí này có bằng nhau hay không? Vì sao?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bánh Mì

  Nung 49g một muối vô cơ thấy thoát ra 13,44l khí oxi (đktc). Phần chất rắn còn lại chứa 52,35% kali và 47,65% clo. Tìm công thức phân tử của muối.

  P/s: ai bik trl giúp e vs ạ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Dương Quá

  Photpho cháy theo sơ đồ phản ứng sau:

  P + O2 -> P2O5

  Hãy lập ra phương trình hóa học và:

  a,Tính khối lượng P2O5 tạo thành khi đốt 2 mol P

  b,Tính khối lượng P2O5 tạo thành khi đốt 155g P

  c,Tính khối lượng khí oxi tham gia phản ứng để tạo ra 28,4g P2O5

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thùy Trang

  Khi cho khí H2 đi qua bột sắt (III) oxi Fe2O3 nung nóng ngta thu đc sắt theo sơ đồ phản ứng:

  Fe2O3 + H2 -> Fe + H2O

  a.Nếu sau phản ứng thu đc 42g Fe thì khối lượng Fe2O3 đã tham gia phản ứng là bao nhiêu???

  b,Khối lượng hơi nước tạo thành trong phản ứng trên là bao nhiêu gam???

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoàng My

  Cho 6.72g Fe vao 400ml dd HNO3 1M den khi pug xay ra htoan thu dc khi NO spkhu duy nhat vs va dd X .ddX co the hoa tan toi da m gam Cu .gtri m la?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • minh thuận

  Có ai giúp mình gái câu này!!! Cho 3,87 gam hỗn hợp gồm Mg và Al tác dụng với 500 ml dung dịch HCl 1M .Tính thể tích dung dịch đồng thời NaOH 2M và Ba(OH)2 0,1M cần dùng để trung hòa hết lượng axit còn dư

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thuy linh

  Phân tử một chất gồm một nguyên tố x liên kết với 4 nguyên tử hidro và nặng bằng 8 lần phân tử hdro. Tính nguyên tử khối , cho biết tên và kí hiệu hoá học Tính phần trăm về khối lượng của nguyên tố x trong hợp chất Mông mọi người giải nhanh hộ ạ

   

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Thuy

  cho 11.2 gam Fe tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 loãng thu được đung dịch X Cô cạn dd X thấy thu được 55,6 gam chất rắn Y. Công thức rắn Y:
  A Fe2(SO4)3 B FeSO4 C FeSO4.5H2O D FeSO4.7H2O

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hi hi

  Hòa tan 33g hh X gồm Fe và Al vào 600ml dd HCl 1,5M. Hỏi X có tan hết không

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Spider man

  Biết 1 mol khí axetilen khi cháy hoàn toàn thì tỏa ra lượng nhiệt là 1320KJ. Nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy 2,6kg axetilen là?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Phú Lộc Nữ

  cho dung dịch bari clorua BaCL2 tác dụng với dung dịch natri sunafat Na2SO4. trả lời câu hỏi sau:

  1. những chất tham gia vào tạo thành sau phản ứng là những chất nào? Hãy dự đoán xem tổng khối lượng của các chất tham gia phản ứng và các chất sau phản ứng có thay đổi hay không?

  2. Đề xuất cách làm thí nghiệm kiểm chứng các dự đoán đó.

  Mình đang cần gấp nhe mọi người

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  

  YOMEDIA
  1=>1