Viết PTHH khi cho kẽm tác dụng với khí oxi?

bởi hành thư 26/04/2019

Đốt cháy kẽm trong 11,2 lít khí Oxi ở đktc tạo ra kẽm oxit.

a) Viết pthh.

b) Tính m kẽm tạo thành sau phản ứng.

c) Tính m kẽm tham gia phản ứng.

Heoo mi :((((((((

Câu trả lời (1)

 • a , PTHH : 2Zn + O2 -> 2ZnO

  b , nO2 = 11,2/22,4=0,5(mol)

  Theo PTHH , mZnO = 2nO2 = 1(mol)

  => mZnO = 81(g)

  c , Theo PTHH , nZn=nZnO = 1(mol)

  => mZn = 65 (g)

  ===================

  Chỉnh lại đề xíu nè

  câu b phải là tính m kẽm oxit tạo thành nhé

  bởi ngothimy linh 26/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • thu trang

  Cho 53,4g hỗn hợp bột X gồm Fe và Cu . Đun nóng hỗn hợp X trong không khí 1 thời gian thu đc hỗn hợp rắn có khối lượng 72,6 g

  a) Tính thể tích dd hỗn hợp 2 axit HCl 2M và H2SO4 1M cần dùng để hòa tan hỗn hợp Y

  b) Sau khi hòa tan, đem cô cạn dd 1 cách cẩn thận. Tính khối lượng hỗn hợp muối tan thu đc

 • Chai Chai

  Cho 6,5 gam kẽm tác dụng với 100 gam dung dịch HCl 14,6%.
  a) Viết phương trình phản ứng xảy ra.
  b) Tính thể tích khí thoát ra (ở đktc).
  c) Tính nồng độ phần trăm của các chất có trong dung dịch sau khi phản ứng kết thúc.

  d) tính nồng độ % chất còn dư sau khi phản ứng kết thúc

 • Bình Nguyen

  Cho 10g hỗn hợp Al và Cu tác dụng với 600g dung dịch HCl sau pư thấy có 4,6g chất rắn ko tan

  a) Tính % về khối lượng từng chất có trong hỗn hợp ban đầu

  b) Thu đc bao nhiêu lít khí?

  c) Tính C% dung dịch HCl đã dùng

  d) Tính C% dung dịch sau pư

 • Huong Duong

  Biết rằng bari hidroxit tác dụng với natri sunfat tạo thành chất kết tủa là bari sunfit và natri hidroxit? a) phương trình hoá học? b) nếu có 17,1 bari hidroxit phản ứng thì khối lượng natri hidro tạo thành bao nhiêu? Tính khối lượng chất kết tủa? c) tính khối lượng natri sunfit(2 cách)

 • Nguyễn Xuân Ngạn

  Mn giúp mình, cảm ơn trước.

  Hòa tan 10.8g 1 oxit sắt và dd HCl sau PỨ thu được 19.05g 1 muối sắt clorua.

  Xđịnh CTHH của oxit

 • hi hi

  Bài 3: Hãy tìm CTHH của khí A biết:

  - tỉ khối của A đối với oxi là 0,875

  - Thành phần theo khối lượng của cả ngtố: 85,7% C ; 14,3% H

 • Lê Trung Phuong

  Câu 1: Thực hiện nung a gam KClO3 và b gam KMnO4 để thu khí ôxi. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thấy khối lượng các chất còn lại sau phản ứng bằng nhau.
  a. Tính tỷ lệ a/b.
  b. Tính tỷ lệ thể tích khí ôxi tạo
  thành của hai phản ứng.
  Câu 2: 11,2 lít hỗn hợp X gồm hiđro và mêtan CH4 (đktc) có tỉ khối so với oxi là 0,325. Đốt hỗn hợp với 28,8 gam khí oxi. Phản ứng xong, làm lạnh để hơi nước ngưng tụ được hỗn hợp khí Y.
  a) Viết PTHH xảy ra. Xác định % thể tích các khí trong X.
  b) Xác định % thể tích và % khối
  lượng của các khí trong Y.
  Câu 3: Tính khối lượng NaCl cần
  thiết để pha thêm vào 200 gam
  dung dịch NaCl 25% thành dung
  dịch 30%.
  Câu 4: Nguyên tố X có nguyên tử
  khối bằng 24. Biết trong nguyên tử đó số hạt mang điện tích gấp đôi số hạt không mang điện. Cho biết số lượng mỗi loại hạt cấu tạo nên nguyên tử X.
  Câu 5: Từ các chất cho sẵn: Fe2O3, nước và C. Hãy viết phương trình điều chế kim loại sắt bằng hai cách ?
  Các bạn cố gắng giải nhanh giúp mình nhé! Giải ít bài cũng được. Thank trước nha!

 • Hong Van

  cho 5,4 gam bột Mg vào cốc chứa 48 gam H2SO4 đặc, sau phản ứng thu được MgSO4, khí SO2 và H2O.
  a. chất nào còn dư sau phản ứng? khối lượng dư bao nhiêu gam?
  b. tính thể tích khí SO2 sinh ra ở điều kiện tiêu chuẩn.
  c. tính khối lượng MgSO4 sinh ra.

 • Ha Ku

  Cho 6.5g Zn tác dụng với 300g dung dịch HCl 14.6% . Hãy tìm :

  a) KL muối sinh ra

  b) Thể tích khí thoát ra ở đk tiêu chuẩn

  c) KL chất dư nếu có

  d) Tính C% chất trong dung dịch sau pư

 • Nguyễn Quang Minh Tú

  Giúp em vs !!

  cho 4,5 gam nhôm (Al) phản ứng hoàn toàn vs dung dịch axit clohidric

  a) viết phương trình hoá học say ra

  b) Tính thể tích hidro ở điều kiện tiêu chuẩn

  c) tính khôi lượng AlCl3 tạo thành sau phản ứng