AMBIENT

Xác định tên các nguyên tố hóa học?

bởi thu hằng 29/04/2019

Giúp mình câu này với! viết chi tiết ra giúp mk nha mn

1 hợp chất có phân tử nặng gấp 71 lần phân tử H (hidro). Trong hợp chất gồm 2 nguyên tử X liên kết vs 5 nguyên tử O(oxi)

a) Xác định X là nguyên tố hóa học nào. Viết công thức của hợp chất?

b) Hãy cho biết hợp chất nặng hơn hay nhẹ hơn phân tử CuO bao nhiu lần?

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Đặt CHHTQ của h/c là X2O5

  Theo đề bài ta có :

  PTKh/c = 71.2 = 142 (đvc)

  a) Ta có :

  PTKX = PTKX2O5 - PTKO2 = 142 - 16.5 = 62 (đvc)

  => NTKX = \(\dfrac{62}{2}=31\left(\text{đ}vc\right)\)

  Vậy X là nguyên tố Potpho (P)

  CTHH của h/c là P2O5

  c)

  Ta có : PTKP2O5 = MP2O5 = 142 (g/mol)

  PTKCuO = MCuO = 80(g/mol)

  \(d_{\dfrac{P2O5}{CuO}}=\dfrac{M_{P2O5}}{M_{CuO}}=\dfrac{142}{80}=1,775\left(l\text{ần}\right)\)

  Vậy hợp chất nặng hơn phân tử CuO 1,775 lần

  bởi Hoàng Công 29/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>